New Series | Weight Loss Wednesdays

Hi sweeties!

This is just a quick post to announce a new series I will be doing on my blog: Weight Loss Wednesdays! You’ve probably seen a lot of these pass by on other blog and some of them inspired me to do them myself, starting next wednesday!
Dit is een vlug artikel om aan te kondigen dat ik een nieuwe reeks begin op mijn blog: Weight Loss Wednesdays! Jullie hebben dit waarschijnlijk al op verschillende blogs gezien en sommige hiervan hebben mij geïnspireerd om het zelf ook te doen vanaf volgende woensdag!

This basically means I will be writing about my weight loss journey since I do want to lose some weight. I think putting my words to paper will make it harder for me to cheat and make it easier to stick to my weight loss plans.
Dit betekent dus dat ik over mijn dieet zal schrijven aangezien ik toch wel enkele kilo’s kwijt wil. Ik denk dat erover schrijven mij zal helpen om het vol te houden en het moeilijker maakt om te zondigen.

I already have an idea of how my blog post will look, but if you have any suggestions or tips, please let me know in the comments. I love getting feedback and adjusting my blog to your needs and wants! ^^
Ik heb al een idee over hoe de artikels eruit zullen zien, maar als je een suggestie of tip hebt, laat dat dan zeker even achter in de reacties. Ik vind het altijd leuk om feedback te krijgen en om mijn blog aan te passen aan wat jullie willen en nodig hebben! ^^

So that was it for today! Be sure to comment and give me some motivation! 😀
Zo, dat was het weer voor vandaag! Vergeet niet te reageren en te motiveren! 😀

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.
Advertenties

The Body Shop | Pink Grapefruit Body Puree

Hi sweetiepies! 

Hope everyone has a great weekend! I’ve been loving to read and write reviews lately so let’s dive into another one!
Hopelijk heeft iedereen een leuk weekend gehad! Ik lees en schrijf de laatste tijd heel graag reviews, dus laten we er nog eentje doen!


Some of you may already know I’m addicted to The Body Shop and pink grapefruit is one of my favorite scents they have, hands down! Therefore the product I will be reviewing today is The Body Shop’s Pink Grapefruit Body Puree.
Sommigen onder jullie zijn misschien al bekend met mijn The Body Shop verslaving en pink grapefruit is zonder twijfel één van mijn favoriete geuren die ze hebben! Geen wonder dan ook dat ik de Pink Grapefruit Body Puree van The Body Shop ga reviewen! 


Basically this is my favorite body lotion ever! The consistency is pretty thin (as maybe you can see on the pictures) and the scent is amazing. It is a fresh, clean and fruity scent and I have been loving this for the summer. For those of you that don’t really like scents that are too sweet but do like fruity scents: this is the perfect one for you! I use about 7 pumps for my complete body and because of the consistency, it sinks in really fast into the skin which is a big plus in my book! Who has time and likes to wait for a body lotion to dry before getting dressed, right? 😀 
Eigenlijk is dit gewoon mijn favoriete body lotion! De textuur is vrij dun (zoals je misschien op de foto’s kan zien) en de geur is echt geweldig! Het is een frisse en fruitige geur en ik vond deze geweldig voor de zomer. Voor niet zo van zoet houdt, maar wel van fruitig: dit is de perfecte geur voor jou! Ik gebruik ongeveer 7 pompjes voor mijn hele lichaam en door de dunnere textuur trekt deze lotion echt snel in, wat voor mij echt een groot voordeel is! Wie heeft er nu tijd en zin om te wachten tot je body lotion droog is om je aan te kleden, toch? 😀


I have to say that I have been loving body butters (in general, not only The Body Shop ones) too lately! I never really had a lot of attention for them but ever since I tried one, I’m completely hooked! 😀 To balance using both, I use a body lotion (or puree in this case) in the morning because it sinks in quicker and a body butter at night, because it has more time to nourish my body at night!
Ik moet zeggen dat ik de laatste tijd ook enorm van body butters ben gaan houden (in het algemeen, niet enkel die van The Body Shop)! Ik heb er nooit echt veel aandacht aan besteed, maar toen ik een eerste probeerde, was ik onmiddellijk verslaafd! 😀  Om een goed evenwicht tussen zowel lotion en butter te hebben, gebruik ik ’s morgens een body lotion (of in dit geval een body puree) om dit sneller intrekt en ’s avonds een body butter omdat dit langer kan intrekken gedurende de nacht en zo mijn huid iets meer voedt!

What’s your favorite body puree by The Body Shop? ^^
Wat is you favoriete body puree van The Body Shop? ^^

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity. 

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 14px!important; font-weight:normal!important; }

NOTD | Never On Sunday

Hi dolls!

Today I chose the perfect nail polish to paint my nails! Wearing ‘Never on Sunday’ by Only You on a sunday! How ironic! 😀 I don’t think I have ever used this polish *shame on me* just because I have so many polishes! Keep on reading to check out more!
Vandaag koos ik de perfecte nagellak om mijn nagels mee te lakken! Ik draag ‘Never on Sunday’ van Only You op een zondag! Hoe ironisch! 😀 Ik denk niet dat ik deze lak al ooit gedragen heb *schaam schaam* gewoon omdat ik zoveel lakjes heb! Blijf zeker even lezen om meer te zien!

As an accent nail, I painted my ring finger with this black/grey glitter polish by Claire’s.
Op mijn ringvinger draag ik een zwarte/grijze glitter lak van Claire’s als extraatje.


For those of you that like to know what base and top coat I used, here you go: 
     Base coat: Kiko’s Smooth Base Protective Ridge Filler
     Top coat: Seche Vite’s Fast Drying Top Coat *Best top coat ever!*
Voor diegenen die graag weten welke base en top coat ik gebruikt heb:
     Base coat: Smooth Base Protective Ridge Filler van Kiko
     Top coat: Fast Drying Top Coat van Seche Vite *Beste top coat ooit!*

Thanks for reading this quick post! ^^ What are you wearing on your nails today?
Dankjewel voor het lezen! ^^ Wat draag jij op je nagels vandaag?

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.

Essie | Over The Knee

Hi beauties!

Love some fall nail polishes? Here’s one of my faves!
Hou je van herfst nagellakjes? Hier is één van mijn favorieten!My favorite fall nail polishes are mostly darker colors like browns and greys. Recently I bought my first Essie nail polish and ever since I bought that one, I’m on love with Essie! The color in this post was the second one I bought: Over The Knee. It’s a medium brown with rose gold shimmer. You can’t really see the shimmer in the pictures and it isn’t really that noticeable but I really love that little rose gold touch in this polish.

Mijn favoriete herfst nagellakjes zijn meestal donkere kleuren zoals bruin en grijs. Onlangs kocht ik mijn eerste Essie lakje en sinds toen ben ik verliefd op Essie! De kleur in dit artikel is de tweede kleur die ik kocht: Over The Knee. Het is een medium bruine kleur met een rosé gouden fijne glitter. Je kan de glitter niet echt zien in de foto’s en ook in het echt is het niet echt opvallend maar ik vind de rosé gouden toets in dit lakje echt mooi.


On the next two pictures I’ve been waiting the polish for 8 days! To me, that’s insane! Normally my nail polish stays on for 2 or 3 days max, but this Essie polish didn’t even chip after 8 days and I didn’t even use a top coat! I do have to say that I was wearing Sensationails underneath (on the ring finger I’m wearing a gel polish by Orly in Rage), but I don’t know if that has any effect on the wear of the polish.
Op de volgende twee foto’s droeg ik het lakje al 8 dagen! Normaal blijft nagellak 2 of 3 dagen zitten bij mij, maar dit Essie lakje chipte niet eens na 8 dagen en ik droeg er niet eens een topcoat over! Ik moet wel zeggen dat ik er Sensationail onder droeg (op de ringvinger een gellakje van Orly in de kleur Rage), maar ik weet niet of dat echt een effect heeft op het slijten van de lak.

I now have 3 Essie nail polishes but I really want to expand my Essie collection so let me know what your favorite Essie polish is! ^^
Ik wil mijn Essie collectie graag nog uitbreiden dus laat zeker even weten wat jouw favoriete Essie lakje is! ^^

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.
Don’t forget to follow!

Review | Herôme Nail Hardener (Extra Strong)

Hi dolls!

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 14px!important; font-weight:normal!important; }


If you have brittle nails like I do, this blog post will definitely be something for you so keep on reading! 😉
Als jij net zoals ik zwakke nagels hebt, zal dit artikel zeker iets voor jou zijn dus blijf zeker lezen! 😉


My mom and I have a lot in common and 1 of those things is not that pleasant: Very weak nails! They break for no reason so it is impossible for us to grow our nails even though we really want to.
Mijn mama en ik hebben veel gemeen maar 1 van die dingen is niet zo tof: enorm zwakke nagels! Ze breken voor het minste en het is onmogelijk voor ons om ze te laten groeien, ook al willen we dat wel graag.

Recently I found the Herôme Nail Hardener Extra Strong. Me and my mom already tried the regular one before and we were really happy with that one. We finished the bottle and since it is quite expensive, I didn’t buy it again after that. So after a while my nails got back to their normal being and started breaking on me again. That’s when I decided to by another nail hardener by Herôme, since it was the only one so far that worked for me. When I saw you got a free mini nail whitener with the extra strong one, I decided to pick that one up. It was around 14€ but for some reason I got a discount and got it for 11€ (including the mini nail whitener), so that immediately made me happy. 😀
Onlangs vond ik de Herôme Nail Hardener Extra Strong. Mijn mama en ik hadden de gewone versie al eerder geprobeerd en we waren hier heel tevreden over. We hebben deze helemaal opgemaakt, maar aangezien het vrij duur was, heb ik toen geen nieuwe gekocht. Na een tijdje werden mijn nagels weer zwak zoals gewoonlijk dus besloot ik een nieuwe nagelverharder van Herôme te kopen omdat dat tot nu toe de enige was die voor mij hielp. Toen ik zag dat je bij de extra sterke versie een mini nail whitener kreeg, ben ik voor deze gegaan. Normaal kostte deze rond de 14€ euro, maar om één of andere reden was hij nog maar 11€ (inclusief de mini nail whitener).

On the packaging it says to use it for 2 weeks and that you should apply 1 coat on day 1, another coat the next days and remove everything and start over the third day and so on (do I make sense? :p). So that’s what I did to get the best results. Also worth mentioning: I did not put any other nail polish on my nails during those two weeks. However, with the first bottle I used (the regular one), I did and still got great results.
Op de verpakking staat dat je het 2 weken moet gebruiken en dat je 1 laagje moet aanbrengen op dag 1, de volgende dag een tweede laagje en alles eraf halen en opnieuw beginnen op dag 3, enzovoort (snappen jullie wat ik bedoel? :p). Dus dat is wat ik deed om de beste resultaten te verkrijgen. Wat je ook in gedachten moet houden: ik gebruikte tijdens die 2 weken geen enkele andere nagellak, hoewel ik dat wel deed met het eerste flesje (de gewone versie) en dat gaf ook prima resultaten.

I remembered from the first bottle that I could feel the polish work through my nails, so I was a little afraid that this one would hurt since it is extra strong, but it didn’t. I only felt it every second coat I put on, but it wasn’t hurting at all. My mom on the other hand did feel a lot of burning because here nails are very thin. So if your nails are really, really thin, I would recommend starting out with the regular one. 
Ik herinnerde me van het eerste flesje nog dat je de nagellak echt voelde werken, dus ik was een beetje bang dat deze zelfs pijn zou doen aangezien het extra sterk is. Gelukkig deed het dat niet. Ik voelde enkel elk tweede laagje werken, maar het deed helemaal geen pijn. Mijn mama daarentegen voelde het wel een beetje branden omdat haar nagels echt heel dun zijn. Dus als je echt hele dunne nagels hebt, zou ik toch aanraden om met de gewone versie te beginnen.

Did it work after to weeks? Definitely! I even noticed a huge difference after only 3 or 4 days. My nails were already a lot stronger than before! I used it for two weeks straight and there’s hardly any product gone, so this bottle will last for a long time! Whenever I feel my nails are getting brittle again, I will go back to this and give them a little boost. 
Werkte het na 2 weken? Absoluut! Ik merkte zelfs al een groot verschil na 3 of 4 dagen. Mijn nagels waren a een stuk sterker dan voorheen! Ik heb het 2 weken lang gebruikt en er is amper product uit het flesje opgebruikt, dus ik zal hier nog heel lang mee toekomen. Wanneer ik dus merk dat mijn nagels terug wat zwakker worden, grijp ik zeker weer naar deze nagelverharder om ze een kleine boost te geven.

Hope this helps and thanks for reading, lovelies! ^^
Hopelijk helpt dit en dankjewel om te lezen, lieverds! ^^ 

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.

Spending Ban | Giving it another go

Hi Sweeties!

Today I’m just putting up another quick post! I failed once at my spending ban, let’s see how I will do this time!
Vandaag een snel en kort artikeltje! Ik ben één keer gefaald in een spending ban, laten we eens kijken hoe ik het nu doe!

Last week I got the great news I was going to London again! I am super excited since in England there are so much more makeup and beauty brands than in Belgium! And that’s why I should start saving a little. I won’t be able to save a lot in this short amount of time (I’ll be there on the 8th and 9th of november), but every bit helps, right?
Vorige week kreeg ik te horen dat ik weer naar Londen ging! Ik ben heel blij aangezien je in Engeland veel meer make-up en beauty merken hebt dan in België! En daarom moet ik beginnen sparen. Veel zal ik niet kunnen sparen in deze korte periode (Ik ben er 8 en 9 november), maar alle beetjes helpen, toch?

So now I have a little question for you guys! Are there any products I should get while there? I won’t be ably to get a lot since I’m only there for 2 days (1 night), but if there are some must haves that I can’t get in Belgium, I will definitely try my best to get them! So please let me know what brands and products you guys think I should get (beauty and makeup but also things like candles)! ^^
Nu heb ik een klein vraagje voor jullie! Vooral voor diegenen die vaker in Londen komen dan. Zijn er must haves die we in België niet kunnen krijgen en die ik zeker eens zou moeten uitproberen? Ik ben er niet lang maar ga wel mijn best doen om deze te kunnen kopen! Dus laat zeker even weten welke merken en producten ik zeker nog moet hebben (beauty en make-up, maar ook dingen zoals geurkaarsen)! ^^

Some things you might already help me with:
– I REALLY want a beauty advent calendar! I was thinking about the Boots one or the Benefit one, but I think that last one will already sold out by then. Any other ideas?
– Can I get Nyx somewhere in London?
Hier kunnen jullie mijn misschien al mee helpen:
– Ik wil echt heel graag een beauty advent kalender! Ik dacht aan die van Boots of Benefit, maar deze laatste zal waarschijnlijk al uitverkocht zijn als ik er ben. Andere ideetjes?
– Is Nyx ergens in Londen te krijgen?

Can’t wait to get there and to show you guys what I got!
Ik kan niet wachten om er te zijn en om jullie te laten zien wat ik gekocht heb!

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.

My Bag Essentials

Hi girls!

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 14px!important; font-weight:normal!important; }


Do you ever wonder what products you really have to have in your bag at all times? In this video you will see what my essentials are. I keep this little bag in every purse I take with me. Because I change my purse a lot, putting my essentials in a little bag like this makes it really easy to make sure that I don’t forget anything. So if you want to know what my essentials are, go ahead and watch the video! 🙂
Vragen jullie je ooit af welke producten je altijd bij je moet hebben? In deze video laat ik jullie zien wat mijn essentials zijn. Ik gebruik dit kleine tasje in elke handtas die ik gebruik. En omdat ik zo vaak van tas verander, is het makkelijker om mijn essentials in een klein tasje te bewaren. Zo vergeet ik nooit iets. Dus als je wil weten wat mijn essentials zijn, kijk dan zeker even naar dit filmpje! 🙂

Don’t forget to subscribe and like the video if you liked it! ^^
Vergeet niet te abonneren en het filmpje een duimpje omhoog te geven als je het leuk vond! ^^


xoxo
Sweet. Sparkly. Serensipity.