Review | imPRESS press-on manicure

Hi lovelies! 

Today I will be reviewing the imPRESS press-on manicure nails. I was hoping to post this as late as possible because that would mean they held up well, so let’s see how they did!
Vandaag zal ik de ImPRESS press-on manicure nagels voor jullie reviewen. Ik hoopte dit zo lang mogelijk uit te stellen want dat zou betekenen dat ze lang erop bleven, dus laten we even gaan kijken hoe ze waren!


I’ve heard a lot of good and bad things about these nails. Bunny or grav3yardgirl on youtube is one of the people that really likes them and it’s because of her that I really wanted to try them out! There are plenty of other designs, but I decided to go with the plain brown ones for fall.
Ik had veel goede en slechte dingen over deze nagels gehoord. Bunny of Grav3yardgirl op youtube is één van de personen die ze echt leuk vind en daarom wou ik ze zelf ook eens proberen! Er zijn veel verschillende designs, maar ik ben voor de gewone bruine gegaan voor de herfst.

The instructions are very clear as you can see on the back of the packaging.
De instructies zijn heel duidelijk zoals je op de achterkant van de verpakking kan zien.


1. Lay out the sizes you will need for your nails.
1. Leg de maten die je nodig zal hebben klaar.

2. Prep your nails by cleaning them with the provided prep pad.
2. Maak je nagels schoon met het voorziene doekje. 


3. Take of the little plastic and stick the nails onto your nails. This is the result.
3. Trek het plastiek eraf en plak de nagels op. Dit is het resultaat.


It doesn’t say anything about filing, but I noticed the nails had those ridges at the ends that get cought behing everything and scratch a lot. So I decided to file them a little with this buffer (this wasn’t included!).
De instructies zeggen niets over vijlen, maar ik merkte dat de nagels scherpe randjes hadden die overal zouden achter blijven hangen. Dus ik besloot deze weg te vijlen met deze buffer (deze zat niet in de set!).


After I did all this, these were the nails I had left. Quite a lot but unfortunalely to big for my nails. 
Nadat ik dit alles gedaan had, waren dit de nagels die overbleven. Vrij veel maar jammer genoeg te groot voor mijn nagels.


Now on to the review! I applied them monday evening (23/09). They had plenty of time to ‘dry’ or set on my nails during the night. When I woke up, they were all still looking perfect. I got ready for my first class and noticed that they were almost moving when I put some pressure on the edges of the nails. But they stayed in place. The day after, they didn’t do that anymore, as if they where finally completely set. 
Nu op naar het review! Ik heb ze maandagavond (23/09) opgedaan. Ze hebben gedurende de nacht genoeg tijd gehad op te ‘drogen’. Ik heb mijn de volgende dag klaargemaakt voor mijn eerste les en merkte dat ze bijna bewogen als ik wat druk op de randen uitoefende, maar ze bleven wel zitten. De dag erna deden ze dat niet meer, alsof ze toen eindelijk volledig vast zaten.

The rest of the week they held up great! I didn’t have to be careful or anything. I didn’t lose any nails, but on monday (30/03) one of them cracked a little. It wasn’t really noticeable at all and they were still looking perfect but I was getting sick of the color so I decided to remove them. :p You could see that they were lifting a tiny bit, but I think I could have left them on for at least another 4 days without any nails falling off or anything.
De rest van de week bleven ze heel goed zitten! Ik moest ook helemaal niet voorzichtig zijn. Ik heb geen enkele nagels verloren maar maandag (30/09) barstte eentje een beetje. Je kon het nauwelijks zien en ze zagen er nog steeds perfect uit maar ik was de kleur een beetje beu aan het worden dus ik besliste ze eraf te halen. :p Je kon zien dat ze een beetje omhoog begonnen te komen, maar ik denk dat ik ze er zeker nog 4 dagen op had kunnen laten zitten zonder dat er een nagel loskwam.

The removal proces is supposed to be very easy. You should be able to lift the sides and of not, you should use some polish remover on the sides to loosen them. They were still pretty stuck to my nails so I dipped al of my nails in some nail polish remover. After that they where still holding up, but I decided to try and peel them off. It was harder than you would expect from press-on nails, which is why they did damage my nails a little, BUT that could just be because my nails where already damaged!
Het verwijderen van de nagels zou heel gemakkelijk moeten zijn. Je zou de zijkanten moeten kunnen liften en als dat niet lukt zou je de zijkanten kunnen lossen met wat nagellak remover. Ze zaten nog steeds heel erg vast op mijn nagels, dus ik heb ze even in nagellak remover gedompeld. Nadat ik dat gedaan had zaten ze nog steeds goed vast, maar ik besloot ze eraf te trekken. Het was moeilijker dan je zou verwachten van press-on nagels, wat ook de reden is dat ze mijn nagels een klein beetje beschadigd hebben, MAAR dat kan ook zijn omdat mijn nagels al een beetje beschadigd waren!

Overall, I would repurchase these nails! They are definitely worth the €10,99 in my opinion! I would recommend to apply them to healthy nails. It’s really convenient for on a holiday if you don’t want to do anything about your nails and want them to look good for one or even two whole weeks! The little nail polish bottle they come in makes it easy to cary them with you! Just keep in mind to be careful the first day and they will be perfect for along time! 
In het algemeen zou ik deze nagels zeker opnieuw kopen! Ze zijn zeker de €10,99 waar naar mijn mening! Ik zou ze wel aanbrengen om onbeschadigde nagels. Het is zeer gemakkelijk voor op vakantie, als je niets wil doen aan je nagels en toch wilt dat ze 1 of 2 weken er goed uitzien! Het klein nagellak potje waar ze in verkocht worden maakt het ook makkelijk om ze met je mee te nemen! Hou gewoon in gedachten dat je de eerste dag voorzicht moet zijn en dan zullen ze er heel lang perfect uitzien!

Thanks for reading! ^^
Dankjewel om te lezen! ^^

What is your favorite nail product?
Wat is jou favoriete nagelproduct? 

xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity.

Advertenties

4 gedachtes over “Review | imPRESS press-on manicure

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s