Would You Rather Beauty Tag

Hiya!

Today I have a little tag for your guys: the ‘Would You Rather Beauty Edition Tag’. I’m sorry or the lack of beauty posts, but I’ve been really busy and these kind of posts are much quicker and easier to do at the moment! Will try my best to do more beauty posts soon! ^^
Vandaag heb ik een tag voor jullie: de ‘Would You Rather Beauty Edition Tag’. Sorry voor het gebrek aan beauty artikels, maar ik heb het heel druk en deze artikels zijn sneller en makkelijker te schrijven! Ik doe mijn best voor meer beauty binnenkort! ^^

I saw this tag on Cerys’ blog Faith, Trust and Pixie Dust, so I decided to do this as well because I like reading them too. ^^ I’m not going to ramble, I’m just going to answer the questions! 😀
Ik zag deze tag op Cerys’ blog Faith, Trust and Pixie Dust, dus ik wou hem ook wel eens doen omdat ik zelf ook graag tags lees. ^^ I ga niet te veel zagen, gewoon de vragen beantwoorden! 😀

1. Would you rather lose all of your mascaras, eyeliners, lipsticks and lip glosses or lose all of your palettes and eyeshadows?
I don’t have a lot of eyeshadow palettes compared to lip products, so I really don’t want to lose my lippies! I’m addicted to lip products! On top of that I don’t always use eyeshadow so my choice is made!
1. Zou je liever al je mascaras, eyeliners, lipsticks en lipgloss verliezen, of al je palettes en oogschaduws?
Ik heb niet zoveel palettes vergeleken met lip producten, dus ik wil mijn lippies echt niet kwijt! Ik ben er verslaafd aan! :p Ik gebruik ook niet altijd oogschaduw, dus mijn keuze is snel gemaakt!

2. Would you rather chop of your hair or never be able to cut it again?
This is a hard one! I wouldn’t want all of my hair to be chopped off, but not being able to cut it? Hhmm.. I want to donate my hair to make a wig for cancer patients when it’s long enough (one of my 101 goals in 1001 days), so I think I would chop it all off. My hair grows pretty fast and sometimes I like it a bit shorter. 
2. Zou je liever al je haar afknippen of het nooit meer kunnen knippen?
Dit vind ik een moeilijke! Ik zou niet al mijn haar eraf willen knippen, maar het nooit meer kunnen knippen? Hhmm.. Ik wil mijn haar een keer doneren voor een pruik te maken voor kankerpatiënten wanneer her lang genoeg is (één van mijn 101 doelen in 1001 dagen), dus ik denk dat ik zou kiezen om alles eraf te knippen. Mijn haar groeit vrij snel en soms wil ik het wel wat korter.

3. Would you rather have a coral cheek or a pink cheek?
Pink, but more towards the darker pinks! ^^
3. Zou je liever koraal or roze wangen hebben?
Roze, maar meer naar de donkere roze kleuren! ^^

4. If you had £1000 to spend, would you rather buy clothes or makeup?
Probably a little on both, but more on makeup!
4. Als je €1000 had om uit te geven, zou je het liever aan kleding of makeup uitgeven?
Een beetje aan beide, maar meer aan makeup!

5. Would you rather apply lipstick as eyeliner or eyeliner as lipstick?
Eyeliner as lipstick. Lipstick on your eyes would be hard to pull off I think. :p
5. Zou je liever lipstick als eyeliner gebruiken of eyeliner als lipstick?
Eyeliner als liptsick. Lipstick op je ogen doen, lijkt mij nogal moeilijk om dat te rocken! :p

6. Would you rather only shop at MAC or Sephora?
Sephora, if there was one in Belgium! So much more brands! I don’t like sticking to one brand!
6. Zou je liever alleen in MAC of Sephora shoppen?
Sephore, als we die in België hadden! Er zijn zoveel meer merken en ik hou me niet graag aan 1 merk.

7. Would you rather only use one eyeshadow color or one lip color for the rest of your life?
One eyeshadow color. I’m addicted to lippies and I usually wear brown eyeshadows all the time anyway!
7. Zou je liever maar 1 kleur oogschaduw gebruiken of maar 1 lipkleur voor de rest van je leven?
Eén kleur oogschaduw. Ik ben verslaafd aan lippies en ik draag sowieso enkel maar bruine kleuren oogschaduw. 

8. Would you rather wear winter clothes in summer or summer clothes in winter?
Winter clothes in summer. I’m always cold, even in summer because summer in Belgium aren’t that great unfortunately! 😦
8. Zou je liever winterkleding in de zomer dragen of zomerkleding in de winter?
Winterkleding in de zomer. Ik heb heel vaak koud en de zomers in België zijn toch niet zo geweldig jammer genoeg! 😦

9. Would you rather have dark nail or bright nails all year round?
Bright! ^^
9. Zou je liever het hele jaar door donkere of lichte nagellak dragen?
Lichte! ^^

10. Would you rather give up your favorite lip products or your favorite eye products?
As I said already, I’m addicted to lippies, but I can’t go out the door without mascara, so I would give up my lippies for that!
10. Zou je liever je favoriete lip products opgeven of je favorite oogproduct?
Zoals ik al zei ben ik verslaafd aan lippies, maar ik kom niet buiten zonder mascara, dus daarvoor zou ik mijn lippies wel opgeven!

11. Would you rather only be able to wear your hair in a ponytail or a messy bun?
Messy bun! That’s what I usually wear already, so yeah.. 😀
11. Zou je liever je haar enkel in een staart kunnen dragen of enkele in een messy knot?
Messy knot! Dat draag ik sowieso al vaak, dusja.. 😀

12. Would you rather never be able to paint your nails again or never use lipgloss?
Never use lipgloss. I don’t wear lipgloss very often anyway (my lippies addiction is more for lipsticks and lip balm) and I’m a nail polish addict too! :p
12. Zou je liever je nagels niet meer kunnen laken of geen lipgloss meer kunnen dragen?
Geen lipgloss kunnen dragen. Ik draag sowieso al bijna nooit lipgloss (mijn lippies verslaving gaat vooral over lipstick en lippenbalsem) en ik ben ook een nagellak verslaafde! :p

13. Would you rather shave your eyebrows and have none at all or Sharpie them in everyday?
The Sharpie please! 😀 I could work with that. A face without eyebrows just looks weird! 
13. Zou je liever je wenkbrauwen afscheren en er geen hebben of een stift gebruike om ze elke dag in te vullen?
De stift please! 😀 Daar zou ik nog wel mee kunnen werken. Een gezicht zonder wenkbrauwen ziet er gewoon heel raar uit!

14. Would you rather live without makeup or nail polish?
Could I still use nail stickers? Than I’ll go for living without nail polish!
14. Zou je liever zonder makeup of zonder nagellak leven?
Zou ik nog nagelstickers kunnen gebruiken? Dan zou ik gaan voor een leven zonder nagellak!

xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 

Advertenties

NOTD | Catrice 840 Genius In The Bottle

Hi sweethearts! 

I’m back with a little “nails of the day” post, which is another one of the polishes mentioned in my fall nail polishes post. 
Hier ben ik weer met een “nails of the day” artikel, opnieuw een lakje uit mijn ‘fall nail polishes’ artikel.

Today I’m wearing this Catrice nail polish in the color ‘Genius In The Bottle‘, which is a gold duochrome kind off color. The first picture was taken inside under a light. In real life, you can see the duochrome a bit better but not as much as in the bottle unfortunately. 
Vandaag draag ik dit Catrice lakje in de kleur ‘Genius In The Bottle‘, een goudkleurige duochroom. De eerste foto in getrokken onder een lamp. In het echt zie je de duochroom iets beter, maar niet zoals in het flesje jammer genoeg.


This second picture was taken in natural light. Here it looks like a regular gold, which it kinda is because the duochrome isn’t extremely noticeable in real life, just a bit. 
De tweede foto was getrokken in natuurlijk licht. Hier lijkt het een gewone gouden lak, wat het eigenlijk ook een beetje is aangezien je de duochroom niet enorm goed ziet.

I personally really like this color, but definitely not for every day. I think this would look better towards the holidays.
Ik vind de kleur zelf wel mooi, maar niet voor elke dag. Ik denk dat dit eerder een kleur zou zijn voor de feestdagen.

In general I like the Catrice polishes for their brush. They are pretty wide, which (in my opinion) makes it easier to paint your nails. This specific polish was opaque in 2 coats, which is pretty good for a budget nail polish.
In het algemeen vind ik de Catrice lakjes fijn omdat ze brede borsteltjes hebben en dat lakt net iets makkelijker (of dat vind ik toch). Dit specifieke lakje dekte volledig in 2 laagjes, wat vrij goed is voor een budget lakje

What’s your favorite Catrice nail polish? Would love to find some new colors! ^^
Wat is jou favoriete Catrice lakje? Ik zou er graag wat nieuwe uitproberen! ^^

xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 

I’m part of the #bigblogmasproject ^^

Hi beauts!


Here’s just a quick update! I’ll be taking part of the #bigblogmasproject this december! I’m really looking forward to this and it’s another goal in my Day Zero Project! ^^ 
Een kleine update! Ik neem deel aan het #bigblogmasproject in december! Ik kijk er echt naar uit en het is ineens ook nog een doel in mijn Day Zero Project! ^^What is the #bigblogmasproject? It’s very simple! It’s a project created by Nicole. Everyone who takes part blogs once a day starting december 1st and ending decmeber 24th. We share every blogpost we write on twitter with the hashtag #bigblogmasproject, so that it’s easy to follow the posts!
Wat is het #bigblogmasproject? Het is heel eenvoudig! Het is een project gecreëerd door Nicole. Iedereen die deelneemt blogt 1 maal per dag van 1 december tot 24 december. We delen elk artikel dat we schrijven op twitter met de hashtag #bigblogmasproject zodat het makkelijk is om de artikels te volgen!

Here’s a list of everyone who’s involved so far:
Hier is een lijst van iedereen die tot nu toe meedoet:

Coleoftheball   Kammitted   Pp_puff   Missbeccabeauty   Hanclarky   Ambipage   Jessbarnes  Cometomybdr   Bw_sheep   Ohkalukalay   Missmills_   Lovelyjubbly8   Nikmakeupjunkie   Tansandtiarasx

xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 

Liebster Award #2

Hi Dolls!

I was blown away when I saw got another 3 nominations for The Liebster Award! I already wrote a post about this because I already got nominated  4 times before! You can read all about the award and those nominations in this post! Now let’s jump into the next 3 nominations! 😀
Ik was verbaasd toen ik zag dat ik opnieuw 3 keer genomineerd was voor de Liebster Award! Ik heb hier al eens artikel over geschreven toen ik voor het eerst 4 keer genomineerd werd! Je kan alles over de award en die nominaties hier lezen! Laten we nu eens naar de volgende 3 nominaties kijken! 😀

First off, thank you so much to the 3 gorgeous girls that nominated me: Kelly from MakeupMadBeki from BekiLouiseBeauty and Bethany from What She Did
Om te beginnen, dankjewel aan de 3 fantastische meiden die mij genomineerd hebben: Kelly van MakeupMadBeki van BekiLouiseBeauty en Bethany van What She Did

I will quickly repeat the rules from my previous post:
1. You have to link back the person, or in my case persons, who nominated you.
2. You have to answer the 11 questions set by the person(s) that nominated you, which for me will be a lot since I decided to answer them all! 😀
3. You have to nominate 11 bloggers with less than 200 followers to pass the award on to (not the person(s) that nominated you!), and notify them.
4. You have to come up with 11 questions for the bloggers you nominate.
5. If you want, you can include 11 random facts about yourself. 

Ik zal vlug even de regels herhalen uit mijn vorige artikel:
1. Je moet de persoon, of in mijn geval personen, die je genomineerd hebben in je blog linken.
2. Je moet de 11 vragen die ze je stelde(n) beantwoorden, wat voor mij veel werk zal zijn aangezien ik besloten heb om ze allemaal te beantwoorden! 😀
3. Je moet 11 bloggers met minder dan 200 volgers nomineren om de award door te geven (niet de personen die jou genomineerd hebben!).
4. Je moet 11 nieuwe vragen verzinnen voor de bloggers die jij nomineert.
5. Als je wil mag je 11 “random facts” over jezelf toevoegen.

Normally at this point I should be mentioning 11 random facts about myself, but since I already wrote some facts down in this and this post, I’m not going to do that because I don’t know anything else at the moment. 😀 So you can just check out those posts for some facts! ^^
Normaal zou ik nu 11 feiten over mezelf moeten geven, maar aangezien ik dat al in dit en dit artikel heb gedaan, heb ik geen idee meer wat ik nog zou kunnen zeggen, dus dat ga ik nu niet meer doen. 😀 Jullie kunnen de feiten over mezelf dus daar even gaan lezen! ^^

Now let’s just jump into the questions!
Laten we nu de vragen beantwoorden! Als jullie het niet heel erg vinden, heb ik het dit keer enkel in het Engels gedaan, gewoon omdat het anders weer superlang werd en omdat er nogal wat tijd in kruipt om alles te vertalen. Sorry hiervoor, de volgende artikels zullen zeker ook weer in het Nederlands zijn!

1. What is the thing you like best about blogging.
I like that I can share my interests with people. My friends aren’t really into beauty the way I am so I needed some place to talk about the things I love, and blogging is perfect for that. I also love how nice every single other blogger is! They’re all amazing!
2. How would you describe yourself in 5 words?
Shy, Caring, Perfectionist, Insecure and Dreamer

3. What has been your biggest achievement to date?
Getting my bachelors diploma. This year I will graduate in a masters degree as well! ^^

4. What are you most scared of?
In general spiders. :p But at this moment I’m very scared to get my first real job. The interviews seem nerve racking! 😀

5. What is the best piece of advice you have ever been given?
Be yourself! I used to try and fit in because I’m so insecure about myself. Thanks to blogging and every single blogger telling me to be myself, I learnt to do that and I think I’m a little less insecure thanks to that advice! ^^

6. What is your staple wardrobe item?
I’m not that much into fashion (I mostly blog about beauty and lifestyle), so my staple wardrobe item is just a good pair of dark wash jeans. Or at least, that’s what I wear a lot!

7. Best makeup brand?
I really love Kiko! But for a brand that’s more available and affordable for everyone, I would say Maybelline or L’Oréal.

8. What would your perfect day consist of?
Going to a spa, some shopping and ending the day with a cosy movie night with some tea! ^^

9. If you were to create a cocktail, what would be in it?
Definitely Malibu, or something with champagne! Common, who doesn’t like that? 😀

10. What is your guilty pleasure?
Hmm, I can’t really think of something at this moment. I assume this is meant food wise? I just love pasta, so that’s something I can always eat! I’m Italian, duh! 😀

11. Best joke you’ve got?
I’m really bad at remembering jokes, so I honestly really don’t know! 😀
1. If you had to use only one makeup item for the rest of you life, what would it be?
Mascara without a doubt! It makes me look awake and that’s all I need to get out the door.

2. What is your favorite drugstore makeup brand?
As mentioned above, Kiko, Maybelline or L’Oréal! ^^

3. What’s your staple fashion item for A/W?
Another question I answered above. 😀 Dark wash jeans it is.

4. How long have you been blogging for?
Not long at all actually. Since the beginning of August, so a little over 3 months now.

5. What is your favorite scent?
I really like sweeter scents. A perfume I always tend to go back to is Miss Dior Chérie!

6. Dark or bright nail polish?
I usually like bright nail polish a bit better, but in fall and winter I tend to go to darker ones just because is suits my outfits better!

7. Foundation, bb cream or tinted moisturizer?
At this point I always go for bb cream.

8. Are you a fun of Lush? What’s your favorite thing from there?
Off course I’m a fan! So far I think I like the lip scrubs a lot! and obviously the bath bombs and bubble bars, mostly the sweeter ones. 😀

9. Favorite thing about christmas?
Cosy evenings next to the fireplace, with christmas lights on, the smell of the christmas tree, watching a movie with a hot drink!

10. What beauty item is top of your wish list?
The Foreo Luna!

11. What’s your favorite kind of blog post to write?
Reviews and tags! ^^

1. What is your favorite beauty product at the moment?
My Rihanna hibiscus kiss blush and bronzer duo!

2. Where do you shop most?
Kruidvat or Di, two drugstores in Belgium.

3. How many pairs of shoes do you have?
Hhmm, I don’t really know. I think about 75. :p But a lot of them I don’t really wear very often.

4. What is your biggest fear?
Spiders! And as mentioned above, getting my first job!

5. Why did you decide to start blogging?
Because I wanted to share my passion for anything beauty related and my friends aren’t really into beauty the way I am. 

6. What makes your blog different to other blogs?
The fact that I blog in 2 languages maybe? I just blog about whatever I feel like blogging that day and give my honest opinions on things I try. But I guess that’s what every blogger does? :p

7. Where would you like to see your blog in the next year?
I don’t really think about that actually. I’m already very happy the way it is now and I first have to think about graduating and getting a job. Blogging is just a hobby for me at this point, but I would be really nice to do more with my blog eventually.

8. Where us the best place you have traveled to?
New York! ^^

9. Who is your hero?
My boyfriend. 😀 He has way more discipline than I do, which used to be the other way around. 

10. What is your favorite book or magazine?
I don’t really read a lot so I don’t have a favorite. Sorry! 😀

11. Your favorite song right now?
Wrecking ball by Miley Cyrus! ^^


My nominees:
And my 11 questions are:
1. If you would lose every beauty product you own but could keep 1, what would it be?
2. What is the worst beauty product you ever bought?
3. If you could be another person for 1 day, who would you be?
4. If you had all the money you needed, what 5 beauty products would you buy that you don’t buy right now because of the price?
5. If you were a makeup artist, which celebrity’s makeup would you want to do?
6. What is your favorite store to shop beauty products at?
7. When did you start thinking about making a blog and how long did it take for you to actually get started?
8. What is your favorite lipstick/lipgloss/lipstain color? 
9. If you had to choose to keep only one of the following social media to keep your readers up to date about your blog, what would it be: Twitter, Instagram, Bloglovin’ or Facebook?
10. If a brand of your choice would give you all the products they ever made, what brand would you want??
11. Which kind of beauty blog post is your favorite to read?

En mijn 11 vragen zijn:
1. Als je al je beauty producten die je hebt zou verliezen maar er 1 zou kunnen houden, welk zou het zijn?
2. Wat is het slechtste beauty product dat je ooit gekocht hebt?
3. Als je iemand anders kon zijn voor 1 dag, wie zou je zijn?
4. Als je al het nodige geld had, welke 5 beauty producten zou je kopen die je nu niet koopt omwille van de prijs?
5. Als je een make-up artiest zou zijn, van welke celebrity zou je de make-up willen doen?
6. Wat is je favoriete winkel om beauty producten te kopen?
7. Wanneer begon je te denken aan het maken van een blog en hoelang duurde het voordat je ook echt startte? 
8. Wat is je favoriete lipstick/ligloss/lipstain kleur?
9. Als je slechts één van de volgende social media mocht houden om je lezers up to date te houden over je blog, welke zou het zijn: Twitter, Instagram, Bloglovin’ of Facebook?
10. Als een merk van jou keuze je alle producten die ze ooit gemaakt hebben zouden geven, welk merk zou je dan willen?
11. Welk soort beauty blog post lees je het liefst?

To my nominees: Please link your Liebster award blogpost in the comments below, I would love to read them!
Aan mijn genomineerden: Laat a.u.b. de link naar jou Liebster award blogpost achter in een reactie, ik zou ze graag lezen!
xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 

Weight Loss Wednesday | Week 2

Hi sweeties!

Today I’m back with a weight loss post which means my weekly weigh-in was today. So if you want to find out how and what I did this week, keep on reading! ^^
Vandaag ben ik terug met een artikel over mijn gewicht en dus was het vandaag mijn weekdag. Als je benieuwd bent hoe en wat ik deze week gedaan heb, lees dan zeker even verder! ^^Weight last week: 65,0 kg
Weight this week: 66,0 kg

Gewicht vorige week: 65,0 kg
Gewicht deze week: 66,0 kg

I would say, let’s just not talk about this! I’m so disappointed in myself this week. But on the bright side, I know why I gained weight, so I know what to do about it. I had a few dinner parties this week which makes it hard to watch what I eat. On top of that, the alcohol that comes with dinner parties is the worst enemy for losing weight. 
Ik zou zeggen, laten we het hier gewoon niet over hebben! Ik ben zo teleurgesteld in mezelf deze week. Maar om het positief te bekijken, ik weet wel wat de oorzaak is van mijn gewichtstoename, dus ik weet ook wat ik eraan kan doen. Ik heb enkele etentjes en feestjes gehad deze week en dat maakt het sowieso al moeilijker om op mijn eten te letten. Daarbovenop is de alcohol die bij die etentjes komt kijken de grootste vijand van een dieet.

Exercising wise,  I did go for a walk 2 times this weekend but apparently that didn’t help and I know that’s just not enough to compensate for the dinner parties. 
Op gebied van beweging ben ik wel 2 keer gaan wandelen dit weekend, maar dat was blijkbaar niet genoeg en ik weet ook wel dat dat de etentjes niet kon goedmaken.

So what will I do differently this week? Drink less alcohol (I usually don’t drink that often, this week was a little exception because of the parties, obviously when there are no parties, I don’t drink any alcohol), exercise more and try to eat more veggies, which I actually really like so that can’t be too hard for me!
Dus wat ga ik deze week anders doen? Minder alcohol drinken (Ik drink normaal niet zo vaak, maar deze week was een kleine uitzondering door de etentjes, natuurlijk drink ik geen alcohol als er geen feestjes zijn en ik gewoon op kot zit), meer bewegen en meer groenten eten, wat ik eigenlijk heel graag heb, dus dat kan niet zo moeilijk zijn voor mij!

I’ll stop here for this week since I’m not very happy with my weight right now. 😦
Ik ga het hierbij laten deze week want ik word niet zo blij van mijn gewicht op dit moment. 😦

xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 

Review | Seche Vite Dry Fast Top Coat

Hi lovelies!

I’m pretty sure I’m not the only one who bumps into everything with their nails right after painting them. Let’s check out if this top coat helps!
Ik ben er zeker van dat ik niet de enige ben die haar nagels over tegen stoot wanneer ze haar nagels pas gelakt heeft. Laten we eens zien of deze topcoat helpt!

If you are like me and don’t always believe in the quality of hyped products, than this blog is for you! I always question hyped products so I like to test some of them out myself. The reason why I question them is because when their that hyped, my expectations are very high and that very often leads to the products not being able to live up to those expectations. So let’s jump into this review!
Als je zoals mij bent en niet altijd gelooft in de kwaliteit van gehypte producten, dan is deze blog echt iets voor jou! Ik trek gehypte producten altijd in twijfel en test ze dan ook graag zelf uit. De reden waarom ik eraan twijfel is omdat ik er zo’n hoge verwachtingen van krijg dat het product daar dan vaak niet aan voldoet. Dus laten we deze topcoat snel beoordelen! 

I usuallt paint my nails and let them dry for about 10 minutes, but every time I bump into something after those 10 minutes, I think “there we go, ruined again!”. Well guess what? With the Seche Vite Dry Fast Top Coat, I keep thinking that and when I check my nails, they still look perfect! 
Normaal laat ik mijn nagels na het lakken zo’n 10 minuten drogen, maar ik stoot mijn nagels na die 10 minuten elke keer wel ergens tegen waardoor ik denk “Jup, nu zijn ze weer verpest, dat kan niet anders!”. Wel raad eens? Met de Seche Vite Dry Fast Top Coat denk ik dit ook steeds, maar wanneer ik dan naar mijn nagels kijk zien ze er nog steeds perfect uit!

Basically, to keep it short: this top coat is the only one so far that dries within seconds and with which I can bump into things without ruining my nails like with all other top coats. On top of that, it adds the most amazing shine to your nails (I was wearing this top coat in this NOTD)! They look like they’re wet, which makes you think they’re not dry, but they really are! I love that look! So is this product worth the hype? Definitely! 
Om het kort te houden: deze topcoat is de enige tot nu toe die echt binnen enkele seconden droogt en waarmee ik tegen dingen zou kunnen stoten zonder mijn pas gelakte nagels te verpesten, in tegenstelling tot alle andere topcoats. Daarbovenop geeft deze echt een super mooie glans aan je nagels (zie deze NOTD, waar ik deze topcoat op had)! Ze zien er dan nog nat uit, waardoor je zou denken dat ze niet droog zijn, maar dat zijn ze zeker wel! Ik hou echt van die look! Dus is dit product de hype waard? Zeker!


xoxo 

Sweet. Sparkly. Serendipity. 

NOTD | Kiko 243

Hi Dolls!

Today is just a quick post: a NOTD or Nails Of The Day. Keep reading for details! ^^ 
Dit is een kort artikels: een NOTD of Nails Of The Day. Lees zeker even verder voor details! ^^

This is Kiko’s nail polish in number 243. (So sad that they don’t name their colors 😦 ) I don’t know why, but my camera didn’t exactly pick up the color the way it is. It’s a little darker and a little more on the purply side. This is one of the nail polishes that I mentioned in this post too. As a top coat, I’m wearing Seche Vite’s Fast Dry Top Coat, on which a review will be up soon so stay tuned for that! ^^
Dit is een Kiko lakje in kleur nummer 243. (Jammer dat deze lakjes geen namen hebben 😦 ) Ik weet niet waarom, maar mijn camera pakt de juiste kleur niet echt op. In het echt is dit lakje ietsje donkerder en een beetje meer aan de paarse kant. Dit is een van de lakjes die ik ook al in dit artikel vermeld heb. Als top coat heb ik hier de Seche Vite Fast Dry Top Coat op, waarover ook een review komt dus kijk daar zeker even naar uit! ^^What are you wearing on your nails today? ^^
Wat heb jij vandaag op je nagels? ^^

xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity.