Organizing, scheduling and planning life, school and a blog?

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; } .post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; }

Hi dolls!

Today’s post is a bit different. I’m basically asking you guys for your opinions, tips and tricks, advice, … for something. I would really appreciate it if you could take this minute to leave your thoughts on this topic in the comments or tweet me or mail me or any other way you want to contact me.
Het artikel van vandaag is een beetje anders. Ik vraag jullie deze keer eigenlijk om jullie mening, tips en tricks, advies, … voor iets. Ik zou het enorm appreciëren moest je dit minuutje even de tijd nemen om jou gedachten op dit onderwerp in de comments, via een tweet, via mail of op eender welke andere manier achter te laten.

So the topic I wanted to talk about was organizing/scheduling my life. I have been super busy with school lately because I’m in my last year of uni, which means my masters thesis has to be completely finished in May. On top of that, I’ve been trying to keep the posts coming on my blog, but as you might have noticed, it’s not been going that easy. 
Het onderwerp waar ik het over wou hebben, is organiseren/plannen van mijn leven. Ik heb het de laatste tijd enorm druk met school omdat ik in mijn laatste jaar universiteit zit, wat betekent dat mijn thesis helemaal af moet zijn in mei. Daarbovenop probeer ik ook mijn blog niet uit het oog te verliezen, maar zoals je misschien gemerkt hebt, lukt dat niet zo makkelijk.

So where do you guys come in? I would like to make some kind of schedule or something to keep myself organized for both my blog and my school work. That’s why I wanted to ask you guys any kind of tips and tricks that you use to keep everything organized, to stay on top of everything you have to do, to plan those things and to just manage everything properly. This goes from studying, to making pictures for my blog, to organizing all those blog and school things on your computer, to being able to have a drink with friends without having to worry about everything I still have to do. Anything you can think of that helps you, leave it in the comment. 🙂
Waar komen jullie dan aan bod? Ik zou graag een soort schema of iets dergelijks voor mezelf maken voor zowel mijn blog en schoolwerk. Daarom wou ik jullie alle tips en tricks vragen die jullie zelf gebruiken om alles georganiseerd te houden, om alles te plannen en gewoon om alles een beetje onder controle te worden. Dit gaat van studeren, tot foto’s maken voor mijn blog, tot het organiseren van al die blog en school dingen op je computer, tot het mogelijk maken om ook nog iets met vrienden te kunnen gaan drinken zonder mij druk te hoeven maken over wat ik nog allemaal moet doen. Eender wat jou helpt, laat het zeker achter in de reacties. 🙂

Once I figure out something that works for me, I will write a post about it myself where I will mention everyone that responded and helped me by giving me any advice as a little thank you.  But for now I’m not at that point that I’m able to help you guys out yet.
Eens ik zelf iets gevonden heb dat voor mij werkt, ga ik daarover een artikel schrijven waarin ik iedereen die gereageerd heeft en mij dus hielp vermeld, als een kleine dankjewel.

Hope you all have a good scheduling/planning/organizing system yourselves and would love to read them in the comments! Also include motivational tips and tips on how to actually get things done, if you have any. ^^
Ik hoop dat jullie zelf een goed scheduling/planning/organizing systeem hebben en ik zou ze graag in de reacties lezen! Laat ook motivatie tips achter en tips over hoe je effectief aan de slag geraakt/dingen gedaan krijgt, als je die hebt. ^^

When leaving a comment, don’t forget to check of the ‘notify me’ box! ^^
Als je een reactie achterlaat, vergeet dan niet het vakje ‘notify me’ aan te vinken! ^^


Advertenties

Essence Trend Edition "Cookies & Cream" April 2014

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; } .post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; }

Hi sweeties!

I always like to know which brands are coming out with new products next! Same for you? Well, in this post I will show you which new limited edition products Essence is bringing to the drugstore soon. To make it a little more personal than just a press release, I marked the products I would like with a bow. This way you guys already know which ones I will try to get my hands on to review! ^^
Ik ben altijd graag op de hoogte wanneer een merk met nieuwe producten uitkomt! Geldt dit ook voor jou? Wel, in dit artikel laat ik jullie die nieuwe limited edition producten van Essence zien die in de drugstore komen. Om het iets persoonlijker te maken dan de gewone persberichten, heb ik met een strikje aangeduid welke producten ik graag wil. Zo weten jullie ook naar welke producten ik uitkijk om te kopen en te reviewen! ^^

Before I continue and show you guys the products, here is some more information I wanted to share first:
Essence trend edition “cookies & cream” wil be available in stores in April 2014. Prices mentioned below are the recommended retail prices, which means they can vary depending on where you live!
Voordat ik jullie de producten toon, hier wat informatie die graag even deel:
Essence trend edition “cookies & cream” is verkrijgbaar in april en mei 2014 bij Kruidvat in België en bij Kruidvat en Trekpleister in Nederland. De vermelde prijzen zijn de consumentenadviesprijzen, wat betekent dat ze kunnen variëren afhankelijk van waar je de producten koopt!

Eyeshadow € 2,89

Jumbo eye pencil € 1,99

Lipgloss € 1,99

Blush € 2,99

Shimmer Pearls € 3,39

Nail polish with stickers € 1,99

Sweet mini File (scented) € 0,99

Hand balm €1,99


Which products are you looking forward too? ^^
Naar welke producten kijk jij al uit? ^^


New Essence 3D Eyeshadow | 11 Irresistible Fox-Trott

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; } .post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; }

Hi dolls!

Today I have another review for you guys! I’ve been trying out the new Essence and Catrice product lately, so I thought some reviews would be helpful for those of you that haven’t bought them yet! ^^ Let’s check out this eyeshadow duo from Essence, shall we? ^^
Vandaag heb ik opnieuw een review voor jullie! Ik ben de laatste tijd vooral de nieuwe Essence en Catrice producten aan het uittesten, dus ik dacht dat het voor degenen die nog niets gekocht hebben reviews wel handig zouden zijn! ^^ Laten we eens naar dit oogschaduw duo kijke, zullen we? ^^

This duo is in the color Irresistible Fox-Trott. I’ve never had one of these eyeshadow duos from Essence before, so this is the first time I tried this out.
Dit duo is in de kleur Irresistible Fox-Trott. Ik heb nog nooit eerder zo’n oogschaduw duo van Essence geprobeerd dus dit is de eerste keer dat ik dit uitprobeer.
As you can see, the swatches are pretty pigmented for a budget brand, which was very promising. I also really like this color combo (which is obviously why I bought it :D).
Zoals je kan zien, zijn de swatches vrij goed gepigmenteerd voor een budget merk, wat erg hoopgevend was. Ik vind de kleurencombinatie ook echt mooi (wat natuurlijk ook de reden was voor mij om het te kopen :D).

Unfortunately the eyeshadows aren’t that pigmented when you apply them on the eyelid. Or at least, the brown one isn’t. They still are really pretty, but very sheer in my opinion. I applied the lightest color on the lid and the brown in the crease, but unfortunately you can’t see this.
Jammer genoeg zijn de oogschaduws niet zo gepigmenteerd wanneer je ze op het ooglid aanbrengt. Of tenminste te bruine is dat niet. Ik vind ze nog steeds heel mooi, maar nogal sheer. Ik bracht de lichtste kleur aan op mijn ooglid en de bruine kleur in de crease, maar daar zie je jammer genoeg niet veel van.What I still can try, is applying them wet, hoping this will work and give the shadows more pigmentation.
Wat ik nu wel nog eens kan proberen, is om ze nat aan te brengen, hopend dat dat wel werkt en de oogschaduws meer pigment afgeven.

What do you guys think? ^^
Wat vinden jullie? ^^

Spending Ban | Why? For How Long? How?

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; } .post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; }

Hi dolls!

Today’s post is a little update. I’ve mentioned this on twitter before, but for those of you who don’t follow me yet: I’m doing another spending ban. Keep on reading if you want to know why, for how ling and things like that. ^^
Het artikel van vandaag is een kleine update. Ik heb dit eerder al op twitter gezegd, maar voor degenen die mij daar nog niet volgen: ik doe opnieuw een spending ban. Lees even verder als je wil weten waarom, voor hoelang en meer. ^^


For those of you who don’t know yet, a spending ban is a period where you don’t buy anything unnecessary, such as makeup. :p
Voor zij die het misschien nog niet weten, een spending ban is een periode waarin je niets onnodig koopt, zoals makeup. :p

The reason for starting another spending ban is because I will be going to Aachen in Germany on the 29th of march. Since I want to do some shopping there, I want to save a little first. 
De reden dat ik opnieuw een spending ban doe, is omdat ik 29 maart naar Aken ga in Duitsland. Aangezien ik daar toch ook wel wat wil kunnen shoppen, moet ik eerst wat sparen van mezelf. 

I’m starting my spending ban tomorrow. I actually wanted to start today, but I’m going to a few shops today with my best friend so I can’t promise I won’t buy anything. 😀 As long as I succeed a spending ban of 30 days, it’s okay and I will still have more than 30 days if I start tomorrow. I’m allowing myself to still buy some things today, not too much though! Starting tomorrow, I won’t buy anything anymore, except when I really need something. When I say need, I mean things like shampoo for example because I obviously can’t not wash my hair. 😀 But when I’m out of something makeup wise, I’m not considering that as ‘needing’ a new one. :p
Ik begin mijn spending ban morgen. Ik wou eigenlijk vandaag starten, maar omdat ik vandaag nog naar enkele winkels ga met mijn beste vriendin, kan ik niet beloven dat ik niets ga kopen. 😀 Het maakt op zich ook niet uit, zolang ik hem maar minsten 30 dagen doe, en daar kom ik zeker aan als ik morgen begin. Ik laat mezelf dus toe om vandaag nog enkele dingen te kopen, maar niet te veel! Vanaf morgen koop ik niets meer, behalve wanneer ik echt iets nodig heb. En daarmee bedoel ik dan zoiets als shampoo, aangezien ik mijn haar niet gewoon niet kan wassen. 😀 Maar wanneer iets van mijn makeup op is, heb ik dat niet nodig in mijn ogen, dus koop ik ook niets nieuw. :p

Whenever I buy something (other than food obviously :p), I will mention that in an update post, so you guys will be able to tell whether it was something I needed, or whether I cheated and bought something I didn’t need. 😀
Wanneer ik iets koop gedurende de spending ban (behalve eten dan :p), zal ik dat vermelden in een update post, zodat jullie zelf kunnen zien of ik enkel dingen kocht die nodig waren of of ik eigenlijk vals gespeeld heb en iets kocht dat ik niet nodig had. 😀

For how long will I be doing this spending ban? Up until march 29th, so for about a month. On that day I will be in Germany, so I will be allowed to buy things again. Yaayy 😀
Hoelang zal ik deze spending ban proberen vol te houden? Tot 29 maart, dus ongeveer een maand. Op die dag ben ik al in Duitsland, dus dan wil ik mezelf toch toelaten iets te kopen. Yaayy 😀

That’s it for today. If you have any tips on how to succeed, please let me know in the comments. Because as a beauty blogger, I can always use some tips and help with this. 😀
Dat was het voor vandaag. Als je nog tips hebt om dit vol te houden, laat het dan zeker even achter in de comments. Want als beauty blogger kan ik op dat gebied altijd wel tips en hulp gebruiken. 😀

Catrice Prime and Fine Eyeshadow Base VS Essence I Love Stage Eyeshadow Base

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; } .post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; }

Hi dolls!

Today’s post is another comparison post, but this time it’s a battle between two eyeshadow primers. I’ve been struggling with creasing eyeshadows, so let’s find out what I think of these, shall we?
Het artikel van vandaag is nog eens een vergelijking, maar deze keer tussen 2 oogschaduw primers. Ik heb al een tijdje last van creasing oogschaduws, dus laten we eens kijken wat ik van deze denk, zullen we?


The two eyeshadow primers I’m comparing today are the Catrice Prime and Fine eyeshadow base and the Essence I Love Stage Eyeshadow Base. 

De twee oogschaduw primers die ik vandaag vergelijk zijn de Catrice Prime and Fine eyeshadow base en de Essence I Love Stage Eyeshadow Base.


Because my eyelids tend to get pretty oily throughout the day, my eyeshadow almost always crease. So I decided to try out some drugstore eyeshadow primers before trying an expensive high end one like the one from Nars.
Omdat mijn oogleden nogal vet kunnen worden doorheen de dag, creast mijn oogschaduw bijna altijd. Daarom besloot ik enkele drugstore oogschaduw primers te testen, voordat ik een duurdere zou kopen zoals die van Nars. 

On the next picture you can see how my eyeshadow looks on top of both primers. These where shimmery eyeshadows, you can see it better on the last picture. I feel like the essence one gives a tiny bit more pigment to the eyeshadow, but nothing significant at all to be honest.
Op de volgende foto kan je zien hoe mijn oogschaduw eruit ziet bovenop beide primers. Ik gebruikte hier shimmery oogschaduws, je kan dat beter zien in de laatste foto. Ik heb het gevoel dat de Essence primer net iets meer pigment geeft aan de oogschaduws, maar helemaal niet opvallend om eerlijk te zijn.

Left: Essence, Right: Catrice
Links: Essence, Rechts: CatriceThe next picture was taken at the end of the day (after about 8 hours). As you might be able to tell, both creased a tiny bit, but it’s actually not even very noticeable. For the price of both, they did an amazing job!
De volgende foto maakte ik aan het einde van de dag (ongeveer 8 uur later). Zoals je misschien kan zien, zijn ze beide een heel klein beetje gecreased, maar het is eigenlijk echt niet zo fel, dus het is amper te zien. Voor de prijs van beide, vind ik dat ze heel goed hun werk doen!


Overall I’m very happy with both of them. They only start creasing after about 7-8 hours, which is great. If I had to repurchase one of both, I would go for the Catrice one. It stays on a little longer without creasing than the one from Essence. The main reason for that in my opinion is because it isn’t as liquid and it keep my eyelids a little more matte than the Essence one. For now, I don’t think I need the expensive Nars primer! ^^
Over het algemeen ben ik heel blij met beide. Ze begonnen pas na zo’n 7-8 uur te creasen, wat echt geweldig is. Als ik één van beide opnieuw zou moeten kopen, zou ik toch voor die van Catrice gaan. Hij blijft net iets langer zitten zonder te creasen dan die van Essence. De reden hiervoor is volgens mij vooral omdat hij niet zo vloeibaar is en mijn oogleden matter houdt dan die van Essence. Voorlopig denk ik dus niet meer aan het kopen van de dure Nars primer! ^^

What do you guys think of these primers?
Wat denken jullie over deze primers?Catrice Made To Stay Smoothing Lip Polish | 020 Jen & Berry’s

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; } .post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; }

The new product from Essence and Catrice, I’ve been waiting for them like a kid waiting for her christmas presents. :p I finally got my hands on some of them, so expect some reviews coming up soon! ^^ Let’s start with a first one: Catrice’s Made To Stay Smoothing Lip Polish in the color 020 Jen & Berry’s.
De nieuwe producten van Essence en Catrice, ik heb erop zitten wachten gelijk een klein kind dat op zijn kerstcadeaus zit te wachten. :p Ik heb eindelijke enkele nieuwe producten kunnen bemachtigen, dus je kan zeker wat reviews verwachten! ^^ Laten we beginnen met de eerste: Catrice’s Made To Stay Smoothing Lip Polish in the color 020 Jen & Berry’s.


This product was probably my most wanted one out of all the new Catrice products. When I first opened the product to swatch it in the store (yes, there were testers :p), the applicator reminded me of the Rimmel Apocalypse thingys, which made me want them even more. I even wanted to pick up 3 of them, but I thought I’d go for one first, and see how I like it before getting other colors.
Dit product was waarschijnlijk hetgeen waar ik het meest naar uitkeek van alle nieuwe producten van Catrice. Toen ik het voor de eerste keer opendeed om te swatchen in de winkel (ja, er waren testers :p), deed de applicator mij echt denken aan de Rimmel Apocalypse dingetjes, waardoor ik ze nog meer wou. Ik wou er zelfs 3 meenemen maar besloot er eerst eentje uit te proberen.


Now onto the review! When you first apply this lip product it looks like a pretty pigmented gloss. It’s a little sticky, but not as much that it would annoy you, like some other glosses. It claims to stay on for up to 8 hours. I tried this out but unfortunately for me this wasn’t true. The gloss stayed for about 2 hours (I did eat in this time span). Once the gloss is gone, it leaves your lips stained with a lighter version of the color. This stain stayed on for another 2 hours. In total that’s about 4 hours of lip color, so I would definitely touch up, even after the first 2 hours, because the stain is very light.
Nu de review! Bij het aanbrengen lijkt het meteen op een goed gepigmenteerde gloss. Hij is een beetje plakkerig, maar niet in zo’n mate dat het irritant is, zoals sommige andere glossjes. Het beweert tot 8 uur lang te blijven zitten. Ik heb dit uitgetest, maar jammer genoeg was dat niet het geval. De gloss bleef ongeveer 2 uur zitten (waarin ik ook gegeten heb). Eens de gloss verdwenen was, bleef er een lichte stain achter. Deze bleef nog eens zo’n 2 uur zitten. In totaal is dat 4 uur, dus ik zou het product zeker opnieuw aanbrengen gedurende de dag, zelfs al na de eerste 2 uur, omdat de stain maar zeer licht is.


Here’s a swatch of this color on my lips. It is a little bit darker in real life, more like the tip of the applicator in the picture above, but here you can see that it is glossy and it applies evenly, which I really like.
Hier zie je een swatch van de kleur op mijn lippen. In het echt is hij iets donkerder, meer zoals het puntje van de applicator op de foto hierboven, maar je ziet hier wel dat het een glossy kleurtje is dat mooi gelijk aangebracht kan worden, waar ik wel blij om ben.


Overall, for €4,99 I like this product, but I don’t agree on the wear of it. I would definitely reapply this product about 3 times a day. Would I purchase other colors? The lighter one that I wanted probably not, just because that wouldn’t even leave a stain I think, so it would be just like a gloss. The darker ones on the other hand, I would consider to try those out too, but not right now since I’m not blown away.
In het algemeen vind ik dit product voor €4,99 wel leuk, maar ik ben het niet eens over de langdurigheid ervan. Ik zou het zeker zo’n 3 keer per dag opnieuw aanbrengen. Zou ik andere kleuren kopen? The lichtere kleur die ik wou waarschijnlijk niet omdat deze volgens mij niet eens een stain zou achterlaten, dus dit zou eerder een gloss zijn. De donkerdere kleuren daarentegen zou ik wil een kans willen geven, maar nog niet meteen omdat ik niet omvergeblazen ben.Review | Vichy Pureté Thermale 3 in 1 Miscellar Solution

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; } .post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; }

We’ve all heard about micellar Solutions and a lot of people have been reviewing different ones. So have I! I have compared the Bioderma one to the L’Oréal one, which you can read here, and now I will be reviewing another one: Vichy Pureté Thermale 3 in 1.
We hebben allemaal al gehoord over micellaire waters en veel bloggers hebben verschillende hiervan gereviewd. Ook ik deed dat! Ik vergeleek eerder al die van Bioderma en L’Oréal, waarover je hier een review kan lezen, en nu ga ik ook deze reviewen: Vichy Pureté Thermale 3 in 1.

This micellar solutions claims to be for sensitive skin and eyes (including people that wear contacts) and I can definitely agree on that! As you might know if you’ve been following my blog for a while, I have really sensitive skin. This means, among other things, my skin gets red really fast, even just by touching it. The L’Oréal one beat the Bioderma one in my previous post and sensitivity wise the Vichy one is even better! My skin doesn’t get as red when using this compared to the L’Oréal one (which already was great for sensitive skin!), let alone compared to the Bioderma one. 
Dit micellaire water beweert geschikt te zijn voor de gevoelige huid en ogen (inclusief voor wie lenzen draagt) en ik ben het daar zeker mee eens! Zoals je misschien weet als je mijn blog al even volgt, heb ik een gevoelige huid. Dit betekent onder andere dat ik snel rood wordt, zelfs bij de minste aanraking van mijn gezicht. Het micellaire water van L’Oréal was op gebied van gevoeligheid beter dan deze van Bioderma en op dit gebied is die van Vichy zelfs nog beter! Mijn huid wordt niet zo rood bij het gebruiken ervan vergeleken met die van L’Oréal (die ik al heel goed vond voor de gevoelige huid), en al helemaal niet vergeleken met die van Bioderma.

When it comes to removing makeup, this product works just as good as the L’Oréal one and even better than the Bioderma one in my opinion.
Als het op het verwijderen van makeup aankomt, is dit product zeker even goed als die van L’Oréal en zelfs beter dan die van Bioderma naar mijn mening.


This product is free from alcohol and colorants and is ph neutral. It does have some perfume in it, which might be a downside for some of you. For me it isn’t as long as the product doesn’t irritate my skin, which it doesn’t do at all. 
Dit product bevat geen alcohol of kleurstoffen en is ph neutraal. Het bevat wel parfum, wat voor sommigen een nadeel kan zijn. Voor mij is het dat niet, zolang het mijn huid niet irriteert, en in dit geval gebeurt dat helemaal niet.

I got this products from Farmaline, an online pharmacy, to test out, but these are my own opinions (They did not ask me to review this). The Vichy Pureté Thermale 3 in 1 Micellar Solution contains 200ml or 6.76 fluid ounces and you can get it at Farmaline’s website for €14,64 but currently they are only €11,71. It is a little more expensive than the L’Oréal one, but if you have sensitive skin, I would give this one a go anyway! They also have other versions of this product and they ship to a lot of different countries, so definitely check them out. 
Ik kreeg dit product van Farmaline, een online apotheker, om uit te proberen, maar deze meningen zijn volledig van mezelf (Ze vroegen mij niet dit te reviewen). De Vichy Pureté Thermale 3 in 1 Micellar Solution bevat 200ml en je kan het kopen op de website van Farmaline voor €14,64, maar momenteel kost het er slechts €11,71. Het is iets duurder dan die van L’Oréal, maar als je een zeer gevoelige huid hebt, zou ik deze toch eens een kans geven! Er zijn nog andere versies van dit product beschikbaar op de website en ze verzenden naar verschillende andere landen, dus ga zeker eens een kijkje nemen.