Day in the Life | #2014BloggerChallenge Topic 7

Hi sweeties!

Another #2014BloggerChallenge topic today. This time it was all about taking pictures during your day or week, so I tried to do a ‘day in the life’ kinda post. I tried to take pictures of the things I did in one day, which was a lot harder than I thought! :p But here you go!
Opnieuw een #2014BloggerChallenge onderwerp vandaag. Deze keer draaide het rond foto’s maken van wat je zoals doet op een dag of week, dus ik waagde een poging op een ‘day in the life’ artikel. Ik probeerde foto’s te maken van de dingen die ik in 1 dag deed, en dat was een stuk lastiger dan ik dacht! :p Maar het is gelukt!

I’m not the most interesting person to be doing these post, but hey, I still hope you enjoy this!
Ik ben niet de meest interessante persoon om dit soort artikels te maken, maar ik hoop dat jullie het toch leuk vinden!


Breakfast (mango smoothie) while watching some youtube videos to wake up. 😀
Ontbijt (mango smoothie) en youtube filmpje om wakker te worden. 😀


Shower time! These are some of the products I used!
Tijd voor een douche! Dit zijn enkele van de producten die ik gebruikte!


Getting ready for the day. ^^ (Favorite moment of the day!)
Klaarmaken. ^^ (Favoriete moment van de dag!)


Lunch: meatball sandwich.
Lunch: Broodje boulet. 


Working for my moms online jewelry shop (www.tuttobello.be)! ^^ These are her new business cards that I made! ^^
Even werken voor de juwelen webshop van m’n moeder (www.tuttobello.be)! ^^ Dit zijn haar nieuwe visitekaartjes die ik maakte! ^^


Unfortunately, some studying had to be done too! 😦
Jammer genoeg moest er ook nog gestudeerd worden! 😦


And obviously I can’t go a day without my blog! Replying to your sweet comments! I appreciate every single one of them! It really makes my day! ^^
En natuurlijk kan ik geen dag zonder mijn blog! Even jullie lieve reacties beantwoorden! Ik apprecieer ze allemaal enorm en word hier echt blij van! ^^


In the evening I had class, but I was SO bored. Just look at what the professor made us watch.. half an hour of circus acts. Not that I don’t like the circus, but these were from the ’80s or something. Very old! And euhm, sooo educational.. NOT!
’s avonds had ik nog les, maar ik heb me ZO hard verveeld. Kijk maar naar wat de prof ons liet kijken.. Een half uur lang circus acts. Niet dat ik het circus niet leuk vind, maar deze beelden waren vand e jaren ’80 ofzo! En euhm, zooo leerzaam.. NOT!


Packed my suitcase to go home since spring break started today! ^^
Valies gemaakt om naar huis te gaan voor de paasvakantie! ^^


Watched a movie in bed. As you can see I have a high sleeper (is that how you call this) in my dorm room. This was one of the requirements I had when looking for a dorm room, haha! 😀
Vanuit bed nog een film gekeken. Zoals je kan zien heb ik op kot een hoogslaper. Dit was één van de vereiste toen ik een studio zocht! 😀


And that was all I did yesterday! I know this probably is a bit boring, but I did enjoy doing this! I might do it again on days that I do more interesting stuff. Let me know if you’d like that! ^^
En dat was alles wat ik gisteren deed! Ik weet dat het misschien nogal saai is, maar ik vond het wel leuk om te doen! Ik zou het misschien nog wel eens doen op een dag dat ik wat interessantere dingen doe. Laat me weten of jullie dat leuk zouden vinden! ^

When leaving a comment, don’t forget to check of the ‘notify me’ box! ^^
Als je een reactie achterlaat, vergeet dan niet het vakje ‘notify me’ aan te vinken! ^^Advertenties

Healthy Oatmeal Pancakes | #2014BloggerChallenge Topic 6

Hi dolls!

For topic 6 of the 2014 Blogger Challenge, food, I decided to share my current favourite breakfast with you guys! So if you want to know what it is and how easy it is to make, keep on reading! ☺️
Voor het 6de onderwerp van de 2014 Blogger Challenge, eten, besloot ik mijn favoriete ontbijt van dit moment met jullie te delen! Dus als je wil weten wat het is en hoe makkelijk het te maken is, lees dan zeker even verder! ☺️So let’s start off with the ingredients you will need:

♡ 3 tablespoons of oatmeal
♡ 1 tablespoon of soy yoghurt
♡ 1 egg
♡ 1/2 dl of soy (almond) milk
♡ tiny bit of olive oil or coconut oil
♡ optional: cinamon, agave syrup, …

Laten we beginnen met de ingrediënten:
♡ 3 eetlepels havermout
♡ 1 eetlepel soya yoghurt
♡ 1 ei
♡ 1/2 dl soya (amandel) melk
♡ klein beetje kokosolie
♡ optioneel: kaneel, agave siroop, …


Now here’s the few easy steps you’ll have to do:
♡ Mix all the ingredients in a bowl
♡ Put it in the fridge overnight
♡ Divide the mixture in 2 pancakes and fry in a pan with a tiny bit of coconut oil (or olive oil)

En dit zijn de eenvoudige stapjes die je moet doen:
♡ Meng alle ingrediënten in een kom
♡ Laat he mengsel een nachtje in de koelkast staan
♡ Verdeel het mengsel in 2 pannenkoekjes en bak ze in een klein beetje kokosolie (of een andere olie)


This is a super easy recipe for when you’re in a rush in the morning, because you can make it the day before. It’s better to leave the mixture overnight, but if you forgot to make it in the evening, you can still make it in the morning as well. The mixture will just be a tiny bit more runny because the oatmeal didn’t get the chance to absurd some of the milk.
Dit is een super simpel recept voor wanneer je gehaast bent ’s morgens. Je kan dit makkelijk de dag ervoor maken. Het is beter om het een nachtje te laten rusten in de koelkast, maar als je het ’s avonds vergeten bent, kan je het ook makkelijk ’s morgens maken. Het mengsel zal dan gewoon iets vloeibaarder zijn omdat de havermout de melk niet heeft kunnen absorberen.

The only thing you still ‘have’ to do in the morning, is put some fresh fruit on it, and that’s it. I chose mango this time, but I usually go for blueberries instead! To make it a bit more sweet, I also add some  agave syrup. This is a healthier option than just plain sugar for example, but it’s very good! Of course these last 2 ingredients are optional. You can add anything you like or keep them plain! ☺️

Het enige dat je dan ’s morgens nog ‘moet’ doen, is vers fruit toevoegen en je bent klaar. Ik koos deze keer voor mango, maar meestal ga ik voor bosbessen! Om het nog net iets zoeter te maken, heb ik nog wat agave siroop toegevoegd. Dit is een gezondere optie dan gewoon suiker bijvoorbeeld, maar het is heel lekker! Natuurlijk zijn deze 2 laatste ingrediënten optioneel. Je kan eender welke toping gebruiken op deze pannenkoekjes! ☺️This recipe makes 2 small pancakes, which is meant for 2 people. This might seem like it won’t be enough, but trust me, this is very filling and just one of these pancakes will make you full up until lunch!
Dit recept is bedoeld voor 2 kleine pannenkoekjes, en dit is bedoeld voor 2 personen. Dit lijkt misschien heel weinig, maar geloof me, het is enorm vullend en met 1 pannenkoekje heb je genoeg tot aan de lunch!

Bon appetit! ☺️


Catrice Crushed Cristals | Oysters &Champagne | #2014BloggerChallenge Topic 5

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; } .post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; }

Hi dolls!

Today’s post is another review about one of the new Catrice products! Keep on reading to find out what my thoughts are on this new nail polish!
Het artikel van vandaag is nog eens een review van één van de nieuwe Catrice producten! Lees zeker even verder als je wil weten wat ik van deze nieuwe nagellak vind!

I was really doubting whether to buy this or not because I have a similar color already. But because I really wanted to test this new line of polishes by Catrice, I did pick up just one. It’s a very pretty champagne sand effect with some rose gold, silver and gold glitter. 
Ik twijfelde echt of ik deze wilde kopen of niet omdat ik al een kleur heb die er heel hard op lijkt. Maar omdat ik deze nieuwe lijn van Catrice echt graag wou proberen, kocht ik er toch eentje van. Het  is een heel mooie champagne zand effect met rosé gouden zilveren en gouden glitter.The brush is the same as every other Catrice polish, which is a pretty basic one. It’s a little flat, which I really like.
Het borsteltje is hetzelfde als we altijd gewend zijn van Catrice, vrij basic. Het is aan de plattere kant, wat ik persoonlijk heel makkelijk werken vind.


I really do like the color, however, the quality isn’t that great. I applied 2 coats of this polish and it’s completely opaque as you can see, but it chipped after just one day. That’s really disappointing to me. Even though I do like painting my nails and I don’t mine doing it often, my expectations were a little higher because glitter polishes tend to have a longer staying power to them. That’s definitely not the case for this one.
Ik vind de kleur echt heel mooi, maar jammer genoeg vind ik de kwaliteit niet super. Ik heb op deze foto’s 2 laagjes op en hij dekt heel goed zoals je kan zien, maar hij chipte al na 1 dag. Dat vind ik echt heel jammer. Ook al lak ik mijn nagels wel graag en vind ik het niet erg om het vaak te doen, ik verwachtte toch net iets meer aangezien het toch ook een glitterlakje is en deze blijven meestal wel lang zitten. Maar dat is zeker niet het geval bij deze.I’m a bit disappointed in this polish. The color is super pretty, but the staying power isn’t what you expect from a glitter polish or a sand effect.
Ik ben een klein beetje teleurgesteld in dit lakje. De kleur blijft wel echt heel mooi, het is gewoon de langdurigheid ervan waar ik iets meer van verwachtte.

Did you get one of these crushed crystals polishes? Let me know what you think! ^^
Heb jij ook één van deze crushed crystals lakjes? Laat zeker even weten wat jij ervan vindt! ^^

When leaving a comment, don’t forget to check of the ‘notify me’ box! ^^
Als je een reactie achterlaat, vergeet dan niet het vakje ‘notify me’ aan te vinken! ^^Wreck This Journal #1 | #2014BloggerChallenge Topic 3

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; } .post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; }

Hi dolls! 

As you might know, I have bought a Wreck This Journal recently for my Day Zero Project! I have started this journey so let’s see what I did so far! 😀
Zoals je misschien weet heb ik een Wreck This Journal gekocht voor mijn Day Zero Project! Ik ben hieraan begonnen dus laten we eens zien wat ik al gedaan heb! 😀


The progress isn’t huge because of my exams, but I decided to start these posts to get me going on this! 😀 Here is what I have done so far!
De vooruitgang is niet gigantisch om wille van mijn examens, maar ik besloot deze reeks artikels toch te beginnen zodat ik wat op gang kom! 😀 Hier kan je zien wat ik tot nu toe al gedaan heb!

 


Skincare: This Year’s Wish list | #2014BloggerChallenge Topic 2

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; } .post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; }

For today’s post, the second topic of the 2014 blogger challenge, I chose to do a little wish list. I really wanted to do a skincare routine since the topic was skincare, but unfortunately I’m super busy for my exams and I don’t really have the time to take decent picture. That’s why this post is super short too. I hope you can forgive me! I promise the third topic will be way better because my exams will be over then! ^^
oor het artikel van vandaag, het tweede onderwerp van de 2014 blogger challenge, koos ik ervoor een wish list te maken. Ik wou echt heel graag mijn skincare routine laten zien aangezien het onderwerp skincare was, maar jammer genoeg heb ik het veel te druk met de examens om deftige foto’s te maken. Dat is ook de reden waarom dit artikel zo kort is. Ik hoop dat jullie het mij kunnen vergeven! Ik beloof dat het volgende onderwerp veel beter zal zijn, want dan zijn mijn examens eindelijk gedaan! ^

Skincare wants!


Do you use any of these products? Let me know your thought and whether I should get them this year! ^^
Gebruik jij één van deze producten? Laat me zeker weten wat jij ervan vindt en of ik ze moet kopen dit jaar! ^^


New Years Inspiration: Be Yourself | #2014BloggerChallenge Topic 1

Hi beauties! 

As you may or may not know, this year I’m taking part of the #2014BloggerChallenge. This means we will get 2 topics each month to write about and the first topic was ‘New Years Inspiration’. In this post I will be sharing some inspiring quotes and pictures and tell you what they mean to me!
Zoals je misschien weet, doe ik dit jaar mee aan de #2014BloggerChallenge. Dit houdt in dat we 2 maal per maand over een gegeven topic zullen schrijven en het eerste topic is ‘Nieuwjaarsinspiratie’. In dit artikel ga ik enkele quotes en afbeeldingen met jullie delen en vertellen waarom ze mijn inspireren!


For this first topic I chose to talk about being yourself. This is something I learnt through blogging, which I’m really thankful for. I’m a very insecure person but thanks to talking to other bloggers, I learnt that I should just be myself and don’t care about what others think, which I used to do all the time. I still do this a little, but I can’t change that completely in such a short space of time.
Voor dit eerste topic koos ik voor ‘jezelf zijn‘. Dit is iets dat ik door bloggen geleerd heb, waar ik heel dankbaar voor ben. Ik ben een heel onzeker iemand maar dankzij andere bloggers heb ik geleerd dat ik mezelf moet zijn en me niet moet aantrekken wat anderen denken, wat ik wel altijd deed. Ik doe dit nog steeds een beetje, maar op zo’n korte tijd kan dat niet volledig weg zijn.

The first picture inspired me because it’s just so true! No one should be wasting their own personality just because of what other people might think. I love how they imaged these masks because this is what a lot of people do: hide behind a mask, for reasons like mine: being insecure and unconfident. 
De eerste afbeelding inspireerde me omdat het gewoon waar is! Niemand hoort zijn eigen persoonlijkheid te verspillen om wille van wat anderen zouden kunnen denken. Ik vind de maskers geweldig, omdat dit iets is dat veel mensen doen: zich verstoppen achter een masker, voor redenen zoals die van mij: onzeker en niet zelfverzekerd genoeg zijn.

The second quote I picked out is ‘Be yourself because an original is worth more than a copy’, which  completely matches the first one, and again I completely agree, even though this isn’t very easy for a lot of us.
De tweede quote die ik koos is ‘Be yourself because an original is worth more than a copy’, die volledig aansluit bij de eerste. Ook hier ban ik het volledig mee eens, ook al is dit voor velen niet zo makkelijk.


You could be so much happier by being yourself. Just do what you love, don’t worry about what others think. If they think negative about you, they’re not even worth your time thinking about them!
Je kan zoveel gelukkiger zijn door jezelf te zijn. Doe gewoon waar je van houdt en maak je geen zorgen over wat anderen denken. Als ze negatief over je denken, zijn ze het niet eens waard dat jij aan hen denkt!


The last quote also incorporates something that’s been discussed a lot on blogs like these: makeup and fashion. Off course I love makeup and fashion and all that jazz, and maybe you do too, but we should all keep in mind that we don’t have to use it to cover ourselves up. We should use it to enhance out inner beauty!
De laatste quote neemt ook iets op dat been besproken wordt op blogs als deze: makeup en fashion. Natuurlijk hou ik van makeup en kleding, en misschien jij ook, maar we moeten het niet gebruiken om onszelf achter te verbergen. We moeten het gebruiken om onze innerlijke schoonheid meer naar buiten te brengen! 


So these are some quotes that really inspired me because I’m not used to being myself and still am trying my hardest at it! This new year will be all about that for me. So this is my new years inspiration, this is what this year will be all about for me!
Zo, dit waren enkele quotes die mijn inspireerden omdat ik het niet gewoon ben om volledig mezelf te zijn en nog steed hard mijn best doe! Dit jaar zal daar volledig om draaien voor mij. Dus dit is mijn nieuwjaarsinspiratie, dit is waar dit jaar voor mij om zal draaien!

Hope you guys enjoyed this and maybe it even helped someone out!
Hopelijk vonden jullie dit een leuk artikel en heeft het misschien zelfs iemand geholpen!


xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 
Romina