Help! + ❤️ Exciting announcement! ❤️

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; } .post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; }

Hi dolls!

So I said I was only going to blog every other day, but I have a little question for you. You don’t have to read this whole post if you don’t want to (I personally would, because there’s an exciting announcement at the end :D), the only thing I would like to ask you is to fill in this little poll on what my new blog name should be. I have two options remaining after a long search but I would like your opinions, because after all, it’s you guys who read my blog! ^^
Ik zei eerder dat ik om de dag ging bloggen, maar ik schrijf dit extra artikel omdat ik een vraagje heb voor jullie. Je hoeft niet het hele artikel te lezen als je dat niet wil (Ik zou dat persoonlijk wel doen want op het einde komt er een leuke aankondiging :D), het enige dat ik wel heel leuk zou vinden, is als jullie deze kleine opiniepeiling zouden invullen over wat mijn nieuwe blognaam wordt. Ik heb nog twee opties over na een lange zoektocht en ik zou graag jullie mening weten, want uiteindelijk zijn het ook jullie die mijn blog lezen! ^^

So the only thing you’ll have to do is vote on one of these names. Your opinion means a lot to me! ^^
Dus het enige dat je moet doen is een naam aanduiden en stemmen. Jouw mening betekent heel veel! ^^
So why am I asking this right now? I have been working on my new blog layout for a while nog and I wanted to launch it on my birthday. But as you all know by know, I blog in two languages. Because there isn’t a very good solution in blogger to do this except for the way I’m doing it right now, I went on a search for a better solution and I found one: WordPress’ qTranslate plugin. The only thing is that this plugin only works on wordpress.org, which means you have to install WordPress, rather than blog online via a regular account, like blogger. In order to do this, I need a host, because you can’t install WordPress without a host (or at least that’s what I learnt from searching the internet). And to get a host, I need a final blog name to get a domain name because once you get a domain name, you can’t change it until your contract with your host is over. And because I’m not very happy about my blog name anymore, I want to change it permanently to something shorter and more catchy. ^^
Waarom vraag ik dit nu? Ik ben al een heel tijd bezig met mijn nieuwe blog layout en ik wou deze heel graag op 24 april lanceren. Maar zoals jullie ondertussen allemaal weten, blog ik in 2 talen. Omdat daar in blogger geen betere oplossing voor is dan de manier die ik nu gebruik, ben ik op zoek gegaan naar een betere oplossing en die heb ik gevonden: De WordPress qTranslate plugin. Het enige probleem is dat je voor deze plugin de gedownloade versie van WordPress nodig hebt en dus geen online account zoals bij blogger, dat werkt niet. Om WordPress te downloaden en te installeren heb ik een host nodig (of dat ik toch wat ik begrepen heb na een lange zoektocht op het internet). En wanneer je daarvoor kiest, heb je een definitieve blog naam nodig voor je domein aangezien je deze niet meer kan veranderen totdat je contract bij je host verlopen is. Omdat ik mijn huidige blog naam niet meer zo leuk vind, ben ik op zoek gegaan naar een nieuwe en wil ik hem ook veranderen naar iets korters dat wat beter blijft hangen. ^^

So long story short:
Bilingual blog –> WordPress –> Host –> Domain name –> Permanent Blog Name
Where ‘–>’ means ‘requires’
Dus om een lang verhaal kort te maken:
Tweetalige blog –> WordPress –> Host –> Domeinnaam –> Definitieve Blog Naam
Waar ‘–>’ betekent ‘heeft nodig’

Look at me, being all scheme-y 😀
Haha, zie mij hier schema’s maken 😀

So because I’m still doubting whether to go with ‘Dainty Ribbons’ (and R.D. happens to be my initials :D) or with ‘Dainty and Sweet’ (Which also says who I am and what I like), I wanted to ask you guys what your opinions where on these names and which one you prefer. So just go ahead and tick off one the names in the poll, and you would be such a great help! I really appreciate every single answer I get from you guys, because after all, this blog is for you guys too! ^^
Dus, omdat ik nog twijfel tussen ‘Dainty Ribbons’ (en R.D. zijn toevallig ook mijn initialen :D) en ‘Dainty and Sweet’ (Wat ook mijn karakter en de dingen waar ik van hou beschrijft), wou ik jullie mening even vragen. Dus zou ik het heel erg leuk vinden als je even een naam aanduidt in de peiling hierboven. Het zou een enorme hulp zijn en ik apprecieer echt elk antwoord, want uiteindelijk is deze blog ook voor jullie! ^^

Oh and by the way: The launch of my new layout will also include a giveaway so don’t forget to follow on bloglovin’ or any other social media (links down below) so you don’t miss out! ^^
Oh en trouwens: De lancering van mijn nieuwe layout betekent ook een winactie, dus vergeet zeker niet te volgen via bloglovin’ of andere social media (links hieronder) zodat je deze zeker niet mist! Er komt er ook eentje enkel voor België en Nederland, zodat jullie toch net iets meer kans maken dan de rest van de wereld, maar sshht! 😀
When leaving a comment, don’t forget to check of the ‘notify me’ box! ^^
Als je een reactie achterlaat, vergeet dan niet het vakje ‘notify me’ aan te vinken! ^^


Advertenties

How To: Falling Snow On Blogger ❄️ #BigBlogmasProject Day 18

Hi snowflakes!

Today I have a mini blogger tutorial for you guys! If you like the falling snowflakes on my blog and would like them as well, keep on reading! ^^
Vandaag heb ik een kleine blogger tutorial voor jullie! Als je de vallende sneeuwvlokjes op mijn blog leuk vindt en ze ook wil, lees dan zeker even verder! ^^

This is going to be pretty short, because it’s really easy! All you have to do is this:
– Go to ‘Layout’ in blogger
– Add a gadget: you can do this anywhere on your page, I put mine on the bottom because I didn’t want it to be in the way of anything else, normally the snow will fall from the top of your page no matter where you put the gadget
– Choose HTML/JavaScript
– Paste the following code: 

Dit zal een heel kort artikel zijn omdat het gewoon zo simple is! Het enige wat je moet doen is dit:
– Ga naar ‘Indeling’ in blogger
– Voeg een gadget toe: je kan dit eender waar toevoege, ik deed het helemaal onderaan zodat het niet in de weg stond, de vlokjes zullen normaal sowieso van bovenaf vallen
– Kies HTML/JavaScript
– Plak de volgende code: 

And that’s it. Just save this and you’ll have falling snowflakes on your blog like me! ^^ As you can see in the code, I got this from http://www.skincorner.com. I just wanted to let you all know how to do this too, because this was the easiest way I found!
En dat is het. Je moet dit nu gewoon nog opslaan en je zal vallende sneeuwvlokjes op je blog krijgen zoals bij mij! ^^ Zoals je kan zien in de code, heb ik dit van http://www.skincorner.com. Ik wou jullie gewoon even tonen hoe het moet omdat dit de makkelijkste manier is die ik gevonden heb!

Let me know if you do this too! I’d love to see it on your blog! ^^
Laat het zeker even weten als je dit ook gaat gebruiken! Ik zou het graag zien! ^^

xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity.