Review Rituals Magic Touch Cherry Blossom & Rice Milk

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; } .post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; }

Hi dolls!

In my last post I asked if there where any products you wanted me to review and there were! So here’s the first one: Rituals Magic Touch in Cherry Blossom & Rice Milk. 
In mijn laatste artikel vroeg ik of jullie graag een review zagen van één van de producten en dat was het geval! Vandaag dus mijn eerste: Rituals Magic Touch in Cherry Blossom & Rice Milk.


This is one of my first Rituals product ever. The reason why I hardly ever buy any of the products is because they are on the pricier side. But I’ve been wanting to try one of these body creams for a very long time, so I finally caved and bought one.
Dit is één van mijn eerste Rituals producten ooit. De reden dat ik bijna nooit iets ervan kocht is omdat de producten nogal aan de duurdere kant zijn. Maar ik wou al enorm lang één van deze body creams, dus kocht ik er eindelijk eentje.



The scent of this body cream is amazing! It’s super fresh and clean, so in my opinion it’s perfect for spring! I usually go for sweeter scents, but this makes me want to buy more fresh scented products. 😀
De geur van deze body cream is geweldig! Heel erg fris, dus volgens mij perfect voor de lente! Normaal ga ik altijd voor de zoetere geuren, maar dankzij deze ga ik wel eens vaker voor een frissere geur kiezen! 😀


This body cream isn’t as thick as the body butters from The Body Shop (for comparison) which I have been repurchasing for ages now, so it feels a little lighter on the skin. Because of this the products sinks into the skin pretty fast, which is great for spring and summer as well since you don’t want to be sticky all the time. 😀
Deze body cream is niet zo dik als de body butters van The Body Shop (ter vergelijking) die ik al lange tijd koop, dus het voelt ook lichter aan op de huid. Daardoor trekt het product ook vrij snel in de huid, wat fijn is in de lente en zomer aangezien je bij warm weer niet plakkerig wil aanvoelen. 😀


I’m very happy to finally have one of these body creams in my beauty drawer! I know these are a bit expensive, but to be honest, they are worth it! I will definitely be trying out more Rituals products! ^^
Ik ben heel blij dat ik eindelijk één van deze body creams in mijn beauty lade heb! Ik weet dat ze iets duurder zijn, maar om eerlijk te zijn, zijn ze het waard! Ik ga zeker nog andere producten van Rituals proberen! ^^

Rituals Magic Touch Cherry Blossom & Rice Milk – 15€
Rituals Magic Touch Cherry Blossom & Rice Milk – 15€ 

When leaving a comment, don’t forget to check of the ‘notify me’ box! ^^
Als je een reactie achterlaat, vergeet dan niet het vakje ‘notify me’ aan te vinken! ^^



Advertenties

What I Got For Christmas 2013

Hi girls!

Yesterday I posted a picture on Instagram to ask if you’d like to see a post about what I got for Christmas this year, so that’s what I’l doing right now!
Gisteren plaatste ik een foto op Instagram met de vraag of jullie een artikel wouden zien over wat ik voor kerst kreeg, dus dat is wat ik nu ga doen!

I didn’t ask for anything this year (like last year), so everything I got was a complete surprise! Here we go:
Ik heb dit jaar, net zoals vorig jaar, niets gevraagd voor kerst, dus alles kwam als een verrassing! Here we go:


From my boyfriend: A Michael Kors bag. The one I got is calles the Jet Set Textured-Leather Tote in tan. I’m already completely in love with this bag! This is exactly what I would pick out myself, so my boyfriend do an amazing job, picking this bag out for me! He’s the best! 😀
Van mijn vriend: Een Michael Kors handtas. De tas die ik kreeg noemt de Jet Set Textured-Leather Tote in de kleur tan. Ik ben hier al compleet verliefd op! Dit is exact de tas die ik zelf ook zou uitkiezen voor mezelf, dus hij heeft echt supergoed gekozen! Beste liefje ooit! 😀

From my parents: The gift I got from them isn’t on the picture, because it was kind of a gift card for me, my boyfriend, my brother and his girlfriend. They gave us a weekend to Aachen (Germany) including lunch, dinner and accommodation. They know I love shopping and I really wanted to go there again, so I’m super happy about that too! 😀
Van mijn ouders: Wat ik van hen kreeg, staat niet op de foto omdat het een soort cadeaubon is voor mij, mijn vriend, mijn broer en zijn vriendin. Ze gaven ons een weekendje Aken (Duitsland) inclusief lunch, etentje en overnachting. Ze weten dat ik graag shop en ik wou heel graag nog eens naar Aken dus ok hier ben ik super blij mee! 😀

From my grandparents: My grandma always used to make something original for all of her grandkids, in which she hid money in. Last year she crocheted a little mouse for every one of the grandkids. She always used to hide them in their living room and we would have to go look for our special gift. I loved this so much even though it was a little silly for my age. The fact that she put so much effort in making something for us, just made it so special. But like you probably all know by now, my grandma past away a few weeks ago. I didn’t expect anything like that again, but before she died she went out to get us something instead of making something (she wasn’t able to make something anymore). My grandpa new about this as always, and he brought them to our house on Christmas day and hung them in the tree as a surprise, again with money in. The thing my grandma got this year, was the little glove you see in the picture. This on it’s own has such a huge value to me, because it is the last gift I got from her, even though she wasn’t here anymore. I will treasure this and the little mouse of last year forever! 
Van mijn grootouders: Mijn oma maakte altijd iets origineels voor al haar kleinkinderen om daar dan geld voor ons in te verstoppen. Vorig jaar haakte ze zelf een muisje voor elk van ons. Ze verstopte dit dan altijd in hun woonkamer en wij moesten dan naar ons cadeautje zoeken. Ik hield hier zoveel van, ook al lijkt het nogal kinderachtig voor mijn leeftijd. Het feit dat ze er zoveel moeite in stak, maakte het zo speciaal. Maar zoals iedereen ondertussen misschien al weet, is ze enkele weken geleden gestorven. Ik verwachte dit jaar dus niets meer zoals het muisje van vorig jaar, maar vlak voor ze stierf is ze nog iets gaan kopen voor ons (ze kon het niet meer zelf maken). Mijn opa wist hiervan zoals altijd en hij bracht het op kerstdag mee naar ons thuis om het in de boom te hangen als verrassing, opnieuw met geld erin. Wat mijn oma dit jaar voor ons had, is het handschoentje dat je in de foto ziet. Dit op zichzelf heeft zo’n enorm grote waarde voor mij omdat het het laatste is dat ze ons gaf, ook al was ze er zelf niet meer bij. Ik zal dit samen met het muisje van vorig jaar voor altijd koesteren!

From my parents in law: My boyfriend and his parents went to Manchester a while ago and they know I’m a body product freak. 😀 So they got me this little set over there that includes a shower gel, a body scrub, a body butter and a hand and nail cream. All of these mini’s are in the scent white yasmin, which I thought I wouldn’t really like, but I actually really do! Oh and it also came with a little scented bag to put in your room or closet. ^^
Van mijn schoonouders: Mijn vriend ging onlangs met zijn ouders naar Manchester en ze weten dat ik een verzorgingsproducten freak ben. 😀 Dus kochten ze daar dit setje voor mij waarin een douche gel, een body scrub, een body butter en een handcrème zit. Al deze mini’s hebben de geur van white yasmin. Ik dacht eigenlijk dat ik dit niet zo graag zou ruiken, maar het ruikt echt super lekker! Oh, en er zat ook nog een soort geurzakje bij dat je in je kast of kamer kan zetten. ^^

From my boyfriends grandma: This doesn’t really count as a Christmas gift, but I thought I’d include it anyway. She got the red blanket with white snowflakes for free with purchasing some products and she gave it to my boyfriend, who gave it to me. 😀 So this wasn’t a Christmas gift, but because it’s so Christmassy, I wanted to include it anyway. It’s super soft and I love it!
Van de oma van m’n vriend: Dit is niet echt een kerstcadeau, maar ik wou het er toch bijzetten, omdat het volledig bij de kerstsfeer hoort. Ze kreeg het rode dekentje met witte sneeuwvlokken, dat je op de foto ziet, gratis bij aankoop van enkel producten en gaf dit aan mijn vriend, die het aan mij gaf. 😀 Het is echt super zacht en daar hou ik enorm van!

My brother and I agreed last year not to get each other anything, just because we never know what to get each other, so we end up giving money, which is just a zero operation. 😀 I haven’t seen everyone of my family yet (we’re a pretty big family) so I didn’t get anything from my nonna (Italian grandma), who’s also my godmother, and my godfather yet. It’s not like I’m waiting on getting something, but they always give me some money, so I’ll probably still get that later on. 🙂
Mijn broer en ik kwamen vorig jaar al overeen dat we niets meer voor elkaar zouden kopen omdat we nooit iets weten en dan maar geld geven, wat neerkomt op een zero operatie. 😀 Ik heb nog niet iedereen van de familie gezien (we hebben een vrij grote familie dus van mijn nonna (Italiaanse oma), die ook mij meter is, en van mijn peter heb ik nog niets gekregen. Niet dat ik daarop zit te wachten maar daar krijg ik meestal ook geld van, dus dat krijg ik waarschijnlijk later nog. 🙂

What’s your favorite gift that I got and what did you get? ^^
Wat is jouw favoriete cadeau uit alles wat ik kreeg en wat kreeg jij? ^^

xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 
Romina

Lush Snowman Bath Bomb ❄️ #BigBlogmasProject Day 17

Hi sweets!

Love Lush? Than check out this review of ‘Snowman’! ^^

Hou jij van Lush? Lees dan zeker deze review even van ‘Snowman’! ^^


First off, look how cute this looks: a little snowman (duh)! I just love the look of almost every lush product, which sucks me in to buy things. :p It doesn’t only look good, it also smells amazing! The main scents are vanilla and cocoa butter, which is exactly the way they describe it on the site. The scent is not too strong at all, just perfect, and it stays on your skin all day, which I love. 

Als eerste, kijk hoe schattig deze is: een sneeuwpopje (duh)! Ik hou echt van hoe alle producten van Lush eruit zien en wordt daardoor vaak verleid om dingen te kopen. :p Maar het ziet er niet alleen leuk uit, het ruikt ook geweldig! Je ruikt voor vanille en cacaoboter, wat ook zo beschreven wordt op de site. De geur is niet te sterk en je blijft hem de hele dag ruiken, wat ik super vind.

When you throw this in your bath, at first it looks like your bath will turn bright red/orange, but eventually it turns a light orange. Every little piece (that you can still see on the picture) melts completely so no messiness afterwards. Because of the butteriness off this bath bomb, you can see the drops of oils on top of the water and you can feel immediately how moisturizing it is because of that. Your skin will honestly feel like a babies butt in and after this bath. 😀 There’s no need to moisturize afterwards at all.
Wanneer je dit in je bad gooit, lijkt het eerst alsof je bad een felle kleur rood/oranje zal hebben, maar uiteindelijk wordt het licht oranje. Alle kleine stukjes (die je in de foto nog kan zien) smelten mooi in het bad, dus het laat geen rommel achter. Omdat deze bruisbal zo boter achtig is, zie je op het water kleine druppeltjes olie drijven en voel je onmiddellijk hoe hydraterend hij is daardoor. Je huid voelt in en na het bad echt aan als een babypoepje. 😀 Insmeren nadien is dan ook echt niet nodig.


Will I get this bath bomb again? When I’ve gone trough everything I have, I definitely will! It’s the most moisturizing bath bomb I’ve ever used and I loved the scent!
Zou ik deze bruisbal opnieuw kopen? Als ik door mijn volledig voorraad ben, zeker! Het is de meest hydraterende bruisbal die ik al gebruikt heb en ik hou van de geur!

This snowman bath bomb costs €4,95 (£2,50 or $5,95), which I love to pay for this!
Deze snowman bruisbal kost €4,95, wat ik er persoonlijk heel graag voor over had!

What Lush product do you want me to try out next? Check my Lush haul here! ^^
Welk Lush product wil je dat ik volgende keer uitprobeer? Je kan hier mijn Lush haul zien! ^^

xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 

Review | Lush Snow Fairy Sparkle Massage Bar ❄️ #BigBlogmasProject Day 14

Hi peepz!.post h1 small{ display: block!important; font-size: 14px!important; font-weight:normal!important; }


For all you Lush fans out there *Like me*, here’s a review of one of their christmassy products!
Voor alle Lush fans onder jullie *zoals ik*, hier een review van één van de kerstproducten van Lush!


First of all, I LOVE the scent! If you like sweet scent, and I mean very sweet, than this is something for you! It smells like the snow fairy shower gel, which is like a bubblegummy scent in my opinion. Just think of the sweetest candy you can think of, that’s probably the same scent. 😀
Om te beginnen, ik ben verliefd op de geur! Als je van zoete geuren houdt, en dan bedoel ik echt zoet, dan is dit zeker iets voor jou. Het ruikt zoals de snow fairy douche gel, een bubbelgum achtige geur volgens mij. Denk aan het zoetste snoepje dat je kent en dat is waarschijnlijk de geur. 😀

To talk about what it’s supposed to do and how it does it’s job, again amazing! It’s a massage bar, which I use as a body butter bar kinda thingy. I just rub this over my body and rub this in with my hands afterwards. The warmth of your hands really helps it melt a little, which makes it easier to rub in. The scent stays on you for pretty much all day, but it fades just a little during the day, which makes it perfect. 
Om het te hebben over wat het moet doen, en hoe het z’n werk doet, opnieuw geweldig! Het is een massage bar die ik een beetje gebruik zoals een body butter. Ik wrijf een klein beetje ervan over mijn hele lichaam en wrijf dat dan in met mijn handen. De warmte van je handen smelt het een beetje waardoor het makkelijker inwrijft. De geur blijft de hele dag zitten, maar vervaagt een beetje gedurende de dag, wat ik perfect vind.

Something that some of you might not like is that it doesn’t sink into the skin very fast. It is really moisturizing and your skin will feel moisturized all day long, but if you’re looking for something that doesn’t stay on your skin very long, this is not it. I really don’t mind that honestly. I like to wear this all over my body when I stay home all day wearing something comfy. When I do need to go out, I just don’t rub this on my legs, because it would be a little hard to get you jeans on afterwards. :p
Iets dat sommigen onder jullie misschien niet zo leuk zouden vinden is dat het niet snel intrekt. Het is heel voedend en je huid zal de hele dag zacht en gehydrateerd voelen, maar als je iets zoekt dat niet al te lang op je huid blijft zitten, dan is dit niet voor jou. Ik vind dat persoonlijk niet erg. Ik draag dit vooral als ik een hele dag thuis ben en comfy kleding draag. Als ik toch buiten moet komen, wrijf ik het niet op mijn benen omdat dat het nogal moeilijk maakt om jeans aan te trekken. :p

It also has a sparkly inside, which is perfect for on you collarbones during the holidays! A little goes a really long way, so I think this is really worth the money and I really love it. 
De binnenkant is glitterend, perfect voor op je sleutelbeenderen tijdens de feestdagen! Je doet echt enorm lang met een klein beetje dus dit is echt zijn geld waard en ik hou ervan.

What’s your favorite Lush product?
Wat is jou favoriete Lush product?

xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 

Lush Haul ❄️ #BigBlogmasProject Day 7

Hi dolls!

I while ago I went to London and obviously I had to go to Lush. Let’s be honest, I went a little crazy there. :p The reason for that is that Lush is a lot more expensive in Belgium and the Netherlands. I promised you guys a haul, so let’s check out what I got! ^^
Een tijdje terug ging ik naar Londen en natuurlijk moest ik even naar Lush. Laten we gewoon eerlijk zijn, ik ben er een beetje tekeer gegaan. :p De reden daarvoor is simpelweg dat Lush in Engeland stukken goedkoper is dan in België en Nederland (je kan de prijzen even vergelijken op de site). Ik heb jullie toen een shoplog beloofd, dus laten we erin vliegen! ^^


In this post I won’t be describing the products. If you want a review or more in depth post about any of the products, don’t be afraid to ask. 😀 I will do that post immediately for you guys! ^^ 
In dit artikel ga ik de producten niet omschrijven. Als je een review of meer gedetailleerd artikel over een products wil zien, wees niet bang om dat te vragen. 😀 Ik zal dat artikel dan onmiddellijk voor jullie maken! ^^

First off, some bath bombs or bath ballistics:
Father Christmas (£3.25) – Secret Santa (£5.75) – Snowman (£2.50)
Als eerste wat bruisballen:
Father Christmas (£3.25) – Secret Santa (£5.75) – Snowman (£2.50)

Golden Wonder (£3.50) – Shoot for the Stars (£3.25)
Golden Wonder (£3.50) – Shoot for the Stars (£3.25)

Cinders (£2.45) – Bombardino (£2.50)
Cinders (£2.45) – Bombardino (£2.50)

Next up, luxury bath melts and bubble bars:
The Melting Snowman (£2.25) – The Comforter (£4.50) – Magic Wand (£4.95)
Als volgende, luxury bath melts en bubble bars:
The Melting Snowman (£2.25) – The Comforter (£4.50) – Magic Wand (£4.95)

I also got two snow fairy products: the massage bar (£4.95) and the shower gel (£6.85).

Ik kocht ook 2 dingen van snow fairy: de massage bar (£4.95) en de douchegel (£6.85).


When I was at the cash register, they asked me if I wanted to buy a Charity Pot for 1£, which goes to charity, so I couldn’t say no. I’ll already tell you guys this: I really don’t like the sent of this, but it’s a mini, so I don’t mind and I will use it up. :p
Toen ik aan de kassa kwam, vroegen ze mij of ik een Charity Pot wou kopen voor maar 1£, die naar een goed doel gaat, dus ik kon niet neen zeggen. Ik zal jullie dit al vertellen: Ik vind de geur hiervan echt niks, maar het is maar een mini, dus zo erg vind ik het niet en ik ga het dus toch opgebruiken. :p


Lastly I just wanted to mention that lush has some great gift sets! So if you’re not sure what to get a bath or body lover, go check them out. 😀 I know I would be thrilled to get Lush stuff. :p
Als laatste wou ik nog even zeggen dat lush heel leuke cadeausets heeft! Dus als je nog niet weet wat te kopen voor een bad of body lover, ga zeker eens kijken. 😀 Ik weet dat ik super blij zou zijn met dingetjes van Lush. :p

What’s your favorite product from lush and which one do you want to see reviewed? ^^
Wat is jouw favoriete product van lush en van welk product wil je een review zien? ^^

xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 14px!important; font-weight:normal!important; }

Products I used up ❄️ #BigBlogmasProject Day 4

Hi Girls! .post h1 small{ display: block!important; font-size: 14px!important; font-weight:normal!important; }


I finally managed to collect some empties. I’m not used to keeping my trash, so I kept throwing them out in stead of keeping them for a “Products I used up” blog post. :p
Ik heb eigenlijk wat lege producten bij elkaar kunnen rapen. Ik ben het niet gewoon om mijn afval bij te houden, dus ik gooide het steeds weg in plaats van het te bewaren voor een “opgemaakt” artikel. :p


The first thing I used up is a Batiste dry shampoo. I used up more than one, but you get the picture. Batiste is my all time favorite dry shampoo, in all sorts and kinds. I will probably never use another brand again. :p
Het eerste dat ik opmaakte is een droogshampoo van Batiste. Ik heb er hier meerdere van opgemaakt, maar eenmaal op de foto vond ik wel genoeg. :p Batiste is echt mijn favoriete droogshampoo ooit, in alle soorten en maten. Ik ga waarschijnlijk nooit meer een ander merk kopen. :p

I’ve been loving soy wax home melts lately, so I used up 2 of the ones by The Beauty Bakery. I actually used up more wax melts, but the other ones were from other brands and didn’t have any packaging. I will definitely repurchase these by The Beauty Bakery. I still have some left and they all smell amazing. I also love the ones from Yankee! ^^
Ik ben de laatste tijd echt gek op soy wax home melts, dus ook daar heb ik er 2 van opgemaakt van The Beauty Bakery. Ik heb er eigenlijk nog meer opgemaakt, maar dat waren er van merken die geen verpakking hadden. Ik ga deze van The Beauty Bakery zeker nog opnieuw kopen. Voorlopig heb ik er nog enkele en ze ruiken allemaal super. Ik vind die van Yankee ook heel erg fijn! ^^

To continue with waxy things, I also used up 2 Bath and Body Works mini candles. I ordered these on ebay a while ago and it took me a while to finish these because they are pretty expensive to get them to Belgium. 😦 I still have a few left – luckily – but if I go to America again, I will stock up on these like crazy! 😀
Om verder te gaan met waxy dingetjes heb ik ook 2 mini kaarsen van Bath and Body Works opgemaakt. Ik kocht deze een tijdje terug op ebay en het heeft even geduurd voordat ze op waren omdat ze nogal duur zijn om tot in België te krijgen. 😦 Ik heb er nog enkel over – gelukkig – maar als ik ooit nog een naar Amerika ga, ga ik hier als een gek een heleboel van inslaan! 😀

Next up is The Body Shop’s Pink Grapefruit Body Scrub. I liked this scrub, however it was a little too runny for me personally. I think I will like the buttery ones better, of which I have bought one. I’ll test that one out and let you guys know what I think.
Als volgende heb ik de Pink Grapefruit Body Scrub van The Body Shop opgemaakt. Ik vond deze wel fijn, maar voor mij persoonlijk iets te lopend. Ik denk dat ik de dikkere iets beter ga vinden, waarvan ik onlangs ook eentje gekocht heb. Ik ga deze zeker nog testen en laat jullie nog weten wat ik ervan vind.

Something you already saw on my blog is the L’Oréal micellar solution. You can read a review and battle with Bioderma here
Iets dat al eerder op mijn blog voorbijkwam is het micellaire water van L’Oréal. Je kan hier een review en battle met Bioderma lezen.

Lastly, a sample of the High Impact Mascara by Clinique. I really liked this mascara, but there are a lot more affordable mascara’s just as good as this one, so I probably won’t be buying the full size.
Als laatste, een staaltje van de High Impact Mascara van Clinique. Ik vond dit een fijne mascara, maar er zijn goedkopere mascara’s die zeker even goed zijn, dus ik zal hier waarschijnlijk geen full size van kopen.


Let me know what products to try next! ^^
Laat me zeker weten welke producten ik nog moet proberen! ^^

xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 


Christmas Gift Tip | Soap & Glory Gift Set ❄️ #BigBlogmasProject Day 3

Hi dolls!

Let me just start this post by saying I have the best boyfriend in the world! I was having an awful weekend and when my boyfriend get home from Manchester, he brought me this for no reason! ^^ I really love this Soap & Glory gift set so I thought it would be a good tip for christmas.
Laat me dit artikel beginnen met dit: ik heb het beste vriendje ter wereld! Ik had een verschrikkelijk weekend en toen mijn vriend terug kwam van Manchester, had hij dit voor me meegebracht zonder reden! ^^ Ik vind dit echt een heel leuke cadeauset van Soap & Glory dus ik vond het een leuke tip voor kerst. Jammer genoeg enkel in Engeland te krijgen. 😦


The first thing you get in this gift set is the bag everything comes nicely wrapped in. It’s pretty big and the way it is designed and the zipper opens makes it very easy to put all of the products you’re traveling with upright. I think I will get a lot of use out of this when I’m traveling!
Als eerste krijg je een toilettas waar alle producten netjes verpakt inzitten. Hij is vrij groot en de manier waarop hij gemaakt is en waarop de rits opent, maakt het makkelijk om de producten waarmee je reist rechtop te zetten. Ik denk dat ik hier heel veel plezier aan zal hebben als ik reis! 

Aside from the bag, you get a ton of travel size products from Soap & Glory. Perfect to get to know the brand and test some of their products.
Binnenin de tas krijg je ook een heleboel mini’s van producten van Soap & Glory. Ideaal dus om het merk te leren kennen en uit te testen.

Clean On Me – Shower Gel
Hand Food – Hand Cream

The Scrub Of Your Life – Body Buffer

Heel Genius – Foot Cream

Glad Hair Day – Daily Shampoo

The Righteous Butter – Body Butter

Headband

All of these products smell amazing! A lot of them smell like Miss Dior Chérie, which is my favorite perfume ever, so I’m super happy about that! I really wished we could get Soap & Glory in Belgium. I would probably buy everything. :p
Al deze producten ruiken echt super! Veel ervan ruiken naar Miss Dior Chérie, wat toevallig mijn favoriete parfum ooit is, dus daar ben ik superblij mee! Ik wou echt dat we Soap & Glory in België konden krijgen. Ik zou waarschijnlijk alles kopen. :p

What’s your favorite Soap & Glory product? ^^
Wat is jou favoriete Soap & Glory product? ^^


xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity.