January Mani Challenge

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; } .post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; }

Hi sweeties! 

I’m finally back with another post! I know it’s been a while, but life just got in the way! :p I finally finished one of my challenges for the Day Zero Project: The January Mani Challenge. This basically means I painted my nails a different color every day for a month. If you want to know the colors I used, then go ahead and open this post! ^^
Ik ben eindelijk terug met een nieuw artikel! Ik weet dat het al een tijdje geleden is, maar het was enorm druk! :p Ik ben eindelijk klaar met één van m’n challenges uit mijn Day Zero Project: The January Mani Challenge. Dit wil zeggen dan ik mijn nagels gedurende een maand elke dag een andere kleur heb gelakt. Als je wil weten welke kleuren ik gebruikt heb, kijk dan zeker even verder! ^^

Because the challenge was to paint my nails a different color for 30 days, I decided to start on the 2nd of January, so the 1st of January, I sill wore my new year’s eve nails, which you can check out here.
Omdat de uitdaging was om mijn nagels 30 dagen lang elke dag een andere kleur te geven, besloot ik te beginnen op 2 januari, en dus hield ik op 1 january nog even mijn nieuwjaarsnagels, waarover je hier meer kan lezen.

So here are all the colors I used starting on January 2nd:
Hier zijn alle kleuren die ik vanaf 2 januari gebruikt heb:
1. Nail stickers Essie: read about them here.
2. Essence – Naugthy and pink!
3. Kiko – 300
4. Essie – Ballet slippers
5. L’Oréal – French Riviera
6. H&M – Blue My Mind
7. NV – Plum (boohoo.com)
8. Barry M – Dragon Fruit
9. Kiko – 242
10. Kiko – 275
11. Kiko – 633
12. Essence – Iced Latte
13. Models Own – Blueberry Muffin 
14. Barry M – Princess
15. Essence – Ben & Cherries
16. L’Oréal – Marie Antoinette
17. Essie – Over the Knee
18. Kiko – 226
19. Kiko – 265
20. Elf – Mod Mauve
21. Maybelline – Chocolat
22. Hema – 801
23. Catrice – Don’t Tell Mademoiselle!
24. Essence – Hey, Nude!
25. Kiko – 243
26. Catrice – Rosy One More Time
27. Essie – Bobbing for Baubles
28. Sephora – My Favorite Jeans
29. Barry M – Blueberry
30. Kiko – 261
31. Maybelline – Knitted Gold
Thanks for stopping by girls! Unfortunately I’m not sure when I will blog again because I’m going to Budapest in a few days. ^^ After that I will be back on track and I will try to make a blogging schedule and stick to it again! ^^
Dankjewel om langs te komen meiden! Jammer genoeg weet ik niet precies wanneer ik opnieuw zal bloggen aangezien ik binnen enkele dag naar Budapest ga. ^^ Maar daarna ga ik proberen een blog schema te maken en me eraan te houden! ^^

Advertenties

Challenges | 52 Week Money Challenge And January Mani Challenge

I absolutely love doing challenges! So whenever I see a challenge I think I can handle, I jump right into it. 
Ik hou echt van uitdagingen! Dus wanneer ik een nieuwe uitdaging zie waarvan ik denk dat ik hem wel aankan, kan ik het niet laten om hem aan te gaan.


I’m already doing the Day Zero Project, which you can follow here and one of my challenges was to paint my nails a different color every day for 30 days, so that’s what I started thursday. You’ll be able to see the result when I’m done with the challenge! 🙂
Ik ben ondertussen al bezig mijn het Day Zero Project, dat je hier kan volgen en één van mijn uitdagingen was om mijn nagels elke dag een andere kleur te geven gedurende 30 dagen, dus daarmee ben ik donderdag al begonnen. Als ik hiermee klaar ben, zal ik jullie het resultaat tonen! 🙂

Yesterday I saw a new challenge and since I’d like to save some money, this one was perfect: The 52 Week Money Challenge. Basically you put the same amount of money as the week you’re in in a piggy bank and you’ll end up with $1378 at the end of the year (for me this will be in €). Pretty good, right? I found a picture where you can check off every week if you payed the amount, so I’ll be printing that out to keep track of everything.
Gisteren zag ik een nieuwe challenge en aangezien ik graag wat zou sparen, was deze perfect: The 52 Week Money Challenge. Het komt erop neer om het aantal euros gelijk aan de week van het jaar waarin je zit in een spaarpot te steken en dan zou je op het einde van het jaar met €1378 eindigen. Niet slecht, toch? Ik vond een afbeelding waarop je elke week kan afvinken als je het bedrag gespaard hebt, dus ik ga deze zeker uitprinten om alles bij te houden.

So what do you guys thinks? Wanne join in? Let me know and we can support each other! 😀
Wat denken jullie? Doen jullie mee? Laat het me zeker weten, dan kunnen we elkaar helpen! 😀

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 14px!important; font-weight:normal!important; }I’m part of the #bigblogmasproject ^^

Hi beauts!


Here’s just a quick update! I’ll be taking part of the #bigblogmasproject this december! I’m really looking forward to this and it’s another goal in my Day Zero Project! ^^ 
Een kleine update! Ik neem deel aan het #bigblogmasproject in december! Ik kijk er echt naar uit en het is ineens ook nog een doel in mijn Day Zero Project! ^^What is the #bigblogmasproject? It’s very simple! It’s a project created by Nicole. Everyone who takes part blogs once a day starting december 1st and ending decmeber 24th. We share every blogpost we write on twitter with the hashtag #bigblogmasproject, so that it’s easy to follow the posts!
Wat is het #bigblogmasproject? Het is heel eenvoudig! Het is een project gecreëerd door Nicole. Iedereen die deelneemt blogt 1 maal per dag van 1 december tot 24 december. We delen elk artikel dat we schrijven op twitter met de hashtag #bigblogmasproject zodat het makkelijk is om de artikels te volgen!

Here’s a list of everyone who’s involved so far:
Hier is een lijst van iedereen die tot nu toe meedoet:

Coleoftheball   Kammitted   Pp_puff   Missbeccabeauty   Hanclarky   Ambipage   Jessbarnes  Cometomybdr   Bw_sheep   Ohkalukalay   Missmills_   Lovelyjubbly8   Nikmakeupjunkie   Tansandtiarasx

xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 

The 2014 Blogger Challenge

Hi Sweeties! .post h1 small{ display: block!important; font-size: 14px!important; font-weight:normal!important; }


For the first time I’m taking part of a blogger challenge hosted and created by another blogger, Gaby from Another Girly Blog! I’m really excited to start this so here’s just a quick post about the challenge. 😀
Ik neem voor de eerste keer deel aan een blogger challenge gemaakt door een medeblogster, Gaby van Another Girly Blog! Ik ben enorm enthousiast om hieraan te beginnen dus hier al een klein artikel over de challenge. 😀

AnotherGirlyBlg


The challenge is called the #2014BloggerChallenge and this means I’ll be posting twice a month about a topic given by Gaby. I think this will be so much fun to do as it will give me ideas to write and encourage me to write about things I wouldn’t normally think of. 
De challenge noemt de #2014BloggerChallenge en dit betekent dat ik 2 maal per maand een artikel zal schrijven over een onderwerp gegeven door Gaby. Ik denk dat dit echt heel leuk gaat zijn aangezien het mij nieuwe ideetjes zal geven en mij laat schrijven over dingen waar ik normaal niet eens aan zou denken.

Maybe you feel like doing this as well after reading this. If that’s the case, you can just email Gaby at anothergirlyblg@gmail.com or go to her blog post about the challenge here. I would love to know if you’re taking part to make sure to leave a comment! ^^
Misschien wil je na het lezen van dit artikel ook deelnemen aan deze challenge? Dan kan je gewoon een mailtje sturen naar anothergirlyblg@gmail.com of naar Gaby’s artikel over de challenge gaan. De challenge is wel in het Engels dus misschien kan je even vragen of je het gewoon in het Nederlands mag doen. Ik hoor graag of je meedoet dus laat zeker een reactie achter! ^^

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.

The Day Zero Project: 101 goals in 1001 days!

Hi Lovelies!

I love establishing goals and having some things ‘live’ towards. So when I saw these posts about “The Day Zero Project: 101 goals in 1001 days” all over the internet I decided to do one myself! To make it easier for myself I made a page on my blog for this project so to keep up with my progress, go here!
Ik hou ervan om doelen op te stellen en iets te hebben om naartoe te ‘leven’. Dus toen ik overal op het internet artikels vond over “The Day Zero Project: 101 doelen in 1001 dagen”, wou ik dit heel graag zelf ook doen! Om het voor mezelf iets makkelijker te maken heb ik over dit project ook een aparte pagina gemaakt, dus als je mijn vooruitgang wil opvolgen, klik dan hier even!

Start Date: Monday, November 11, 2013
End Date:  Monday, August 8, 2016 


Crossed goals = Done!
Goals in bold = I’m on it!
Doorstreepte doelen = Volbracht!
Vetgedrukte doelen = Ermee bezig!


These are my goals for the next 1001 days!
Dit zijn mijn doelen voor de komende 1001 dagen!

Related to the project
001. Make a “101 goals in 1001 days” blogpost
002. Make a separate “Day Zero Project” page to keep up with my goals
003. Get a notebook for these goals and write them down
004. Put 5€ in my piggy bank for every goal I reach (0/101)
005. Blog about at least 50 of the reached goal (or multiple goals in 1 blogpost) and link them (0/50

(Social) Life / Home
006. Surprise the boyfriend 5 times (0/5)
007. Get together at least 10 times with my 3 best friends (girls’ night) (0/10)
008. Get our own place
009. Get engaged (Depends on the boyfriend! :p)
010. Arrange a dinner for my best friends
011. Make a 3 course dinner for the boyfriend
012. Have a bottle of wine with the boyfriend for no reason
013. Invite parents for diner at our new place once we live there
014. Invite best friends for dinner at our new place once we live there
015. Invite brother and his girlfriend at our new place once we live there
016. Don’t watch tv/series/videos on laptop for 24 hours
017. Organize my makeup properly
018. For one week: Go to bed at 11pm and get up at 7am
019. Don’t talk for 24 hours
020. Spend 1 new years eve cosy at home
021. Clean out my closet
022. Unfriend non-friends on Facebook

Health
023. Reach my target weight (56kg = -10kg) (read about the progress in my weight loss posts(0/10kg)
024. Go to aquagym at least 10 times (0/10)
025. Don’t drink soda’s for a month (0/30)
026. Don’t eat fast food for a month (0/30)
027. Don’t eat meat for a month (0/30)
028. Don’t eat sweets (cookies, candy, …) for a week (0/7)
029. Drink at least 2 liters of water a day for a month (0/30)
030. Drink a cup of green tea a day for a month (hot or homemade green iced tea) (0/30)
031. No alcohol for at least a month (0/30)
032. Have 25 no-makeup days (0/25)
033. Count calories for a week and write about it in a “Weight Loss Wednesday” or “What I Ate Wednesday” post (0/7)
034. Donate blood
035. Donate hair to make wigs
036. Go to the eye doctor 
037. Don’t use the microwave for a week


Blog
038. Write at least 500 blog posts (0/500)
039. Write 100 reviews (0/100)
040. Meet 3 beauty bloggers in real life (0/3)
041. Tell at least 5 people that are close to me about my blog (0/5)
042. Do 5 giveaways (0/5)
043. Do a collab giveaway
044. Go to a blog event
045. Make a Facebook page for my blog
046. Take part of a blogger challenge hosted by another blogger
047. Make a blog planner using templates from another blogger or design my own
048. Do a spending ban for a month (and succeed!)
049. Do a swap with another beauty blogger
050. Do a makeup collection post/video
051. Do a nail polish collection post/video

Education and work
052. Learn myself how to use photoshop properly
053. Organize my laptop

054. Spend 25 complete days (9am to 5pm) in the library studying in stead of home (not in exam periods) (0/25)
055. Don’t miss a single class for a month
056. Finish my thesis
057. Graduate
058. Have a graduation party
059. Get my first job

Money
060. Put 5€ in my piggy bank every week (0/143)
061. Buy scratch cards for 5€ every month and if I win something, put it in the piggy bank (0/33)
062. Open a savings account with the boyfriend
063. Save x€ a month once we have that account (Still have to decide together how much) (0/?)

Fun and Travel
064. Watch 50 new movies (0/50)
065. Paint my nails a different color every day for a month (0/30)
066. Pamper myself with at least 20 face masks (0/20)
067. Go to the cinema at least 5 times (0/5)
068. Throw 2 dice 101 times and put 1€ in my piggy bank for every 6 I throw (Max. 1 throw per day) (0/101)
069. Go diving or indoor rock climbing
070. Go geocaching for the first time
071. Go to a spa
072. Follow a makeup course/workshop
073. Learn how to speak Italian (or at least a little)
074. Visit an amusement park
075. Go on a trip with friends/cousins only (girls only)
076. Go to a zoo
077. Win something (giveaway, scratch card, …) worth at least 10€
078. Read a book
079. Visit a country where I haven’t been yet
080. Release a wish balloon into the sky with the boyfriend
081. Make a picture of Pucki (my dog) next to or under the christmas tree
082. Movie night for myself
083. Visit “Het Gravensteen” (a castle) in Gent 
084. Spend one whole day in PJ’s
085. Make a snow angel 
086. Buy a “Wreck This Journal” and complete it
087. Visit Amsterdam

Things to buy
088. Get 3 new perfumes (0/3)
089. Get a gift for my 3 best friends and my boyfriend for no reason (0/4)
090. Get a clarisonic
091. Buy a quality camera for my blog
092. Spend my Amazon gift card
093. Try out the new frozen yoghurt place in Leuven
094. Get a McFlurry to reward myself after completing one of these goals
095. Get my first smoothie from Coffee College (a new coffee bar in Leuven, but I don’t drink coffee :p)
096. Buy decent makeup brushes
097. Buy a decent agenda (size A5)
098. Get a Mac lipstick
099. Get a new fancy watch
100. Get a new phone
101. Buy something nice with the 500€ I saved for reaching the past 100 goals or put it on my savings account

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 14px!important; font-weight:normal!important; }