Bake With Me | Easiest, Quickest 2 Ingedrient Healthy Cookies ❄️ #BigBlogmasProject Day 8

Hi cookie monsters!

You know those days you really want something sweet but you don’t have any cookies or anything in the house? On top of that, the ones you buy are probably not the best for you. That’s why I’m here with the easiest, quickest, healthy cookie recipe ever!
Kennen jullie die dagen dat je echt iets zoets wilt, maar geen enkel koekje of iets anders in huis hebt? Daarbovenop zijn de koekjes die je kan kopen niet de gezondste. Daarom heb ik vandaag voor jullie een gemakkelijk, snel en gezond recept voor koekjes!

What will you need (for 9 small cookies)?
– 1 large ripe banana
– 40 gram of oats (mine’s with dried apple, dried cranberries and rasins)
– Extra: a tablespoon of almond flakes of other crushed nuts, dried fruits if you use regular oats
Wat heb je nodig (voor 9 kleine koekjes)?
– 1 grote rijpe banaan
– 40 gram havermout (die van mij bevat gedroogde appel, gedroogde veenbessen en rozijntjes)
– Extra: een eetlepel amandelvlokken of andere gemalen noten, gedroogd fruit als je gewone havermout gebruikt

Calories for 9 cookies:
– Oats: 143
– Banana: 120
– Almonds: 53
Total: 316
Calorieën voor 6 koekjes:
– Havermout: 143
– Banaan: 120
– Amandelen: 53
Totaal: 316

What to do?
First you want to preheat your oven at 175° Celsius (350° Fahrenheit). Now let’s jump into the mixture: Mash your banana (that’s why it should be a ripe one, it’s much easier to mash), add the oats and whatever extra you want to add. My oats already had some dried apple, cranberries and rasins in it so I didn’t add dried fruit. 
Wat moet je doen?
Als eerste verwarm je de over voor op 175° Celsius. Nu gaan we direct over naar het mengsel: Plet de banaan (daarom moet hij goed rijp zijn, dat plet makkelijker), voeg de havermout toe en eender wat je er nog graag bij wil. De havermout die ik koos bevatte al gedroogd fruit dus dat voegde ik niet meer toe.


 This is how the mixture of the oats and the banana looked.
Dit is hoe mijn mengel van havermout en banaan eruit zag.


I did add some almonds in my mixture, but you can add whatever you want, or just add nothing at all. 
Ik voegde wel nog amandelen toe aan mijn mengels, maar voel je vrij om toe te voegen wat je zelf graag hebt, of het gewoon zo te laten.


Now all you want to do is mix everything together with a fork and divide the mixture onto a baking sheet covered with some baking paper. Now put them in your preheated oven. Depending on how moist and how big you want your cookies to be, you can adjust the time. Mine were about 5cm x 5cm and after 15 minutes they were on the dryer side. If you want them to be moist, bake them in the oven for only 10-12 minutes. 
Alles wat je nu nog moet doen is alles even mengen met een vork en het mengsel verdelen op een bakplaat met bakpapier. Plaats ze nu in de voorverwarmde oven. Afhankelijk van hoe vochtig en hoe groot je de koekjes wilt, kan je de tijd aanpassen. De mijne waren zo’n 5cm x 5cm en waren na 15 minuten aan de drogere kant. Als je ze wat vochtiger wil, laat ze dan maar zo’n 10 à 12 minuutjes bakken.


These cookies fill you up very good, so 9 cookies is a lot! They are a quick and healthy snack to keep you full for the rest of the day.
Deze koekjes vullen echt enorm, dus 9 koekjes is al veel! Het is een snelle en gezonder snack die je voor de rest van de dag voldaan houden.

Let me know if you’re making these cookies! ^^ Do you have any healthy recipes? ^^
Laat me weten of jij deze koekjes eens gaat uitproberen! ^^ Heb jij nog een gezond receptje? ^^

xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 

Advertenties