A Little Update | Exams, Weight Loss Wednesdays and grandma ❄️ #BigBlogmasProject Day 20

Hi girls!

Today I’m just going to do a little update on what’s going on in my life. So let’s go!
Vandaag doe ik vlug even een update over wat er gebeurt in mijn leven. Dus laten we beginnen!


As you might know, I’m in my last year of university. That’s why I might be blogging less after christmas. For now I’m blogging everyday because I’m doing the #BigBlogmasProject which means I’m blogging everyday until christmas. I did skip 2 days, because I was so busy with my masters thesis at that moment, sorry for that! But after christmas, I’ll studying a lot (as I am now, but I’m trying to finish the #BigBlogmasProject anyway), so I probably won’t be able to blog everyday. I really hope you guys understand, I will be completely back after my exams, but don’t worry, I will still be blogging during my exams, just not as much as I am doing now. 🙂
Zoals je misschien wel weet, zit ik in mijn laatste jaar unief. Het zou daarom kunnen dat ik na kerst wat minder zal bloggen. Voorlopig blog ik nog elke dag omdat ik het #BigBlogmasProject doe, wat betekent dat ik elke dag tot kerstmis blog. Ik heb wel 2 dagen over moeten slaan omdat ik het zo druk had met mijn thesis, sorry daarvoor! Na kerst zal ik veel moeten studeren (zoals nu ook al, maar ik probeer het #BigBlogmasProject toch af te maken), dus zal ik waarschijnlijk niet meer elke dag bloggen. Ik hoop echt dat jullie dit begrijpen, en ik ben na de examens weer volledig terug, maar maak je geen zorgen, ik zal nog steeds bloggen tijdens de examens, gewoon wat minder. 🙂

Another topic I wanted to talk about was weight loss wednesdays. As you might know, I did 2 of those a few weeks ago and than I stopped. But, they will be back next week. The reason for stopping them is because 3 weeks ago my grandma fell which made her heart stop and they took her to the emergency right away. They were able to bring her back and she was in a coma for about 5 days but than her heart stopped again and we lost her. This is really hard for me to talk about because I was pretty close to her and I miss her so bad! But at the same time, for me personally it helps to talk about it. 
Een ander onderwerp waar ik het over wilde hebben is weight loss wednesday. Zoals je misschien ook wel weet, deed ik een paar weken terug al 2 artikels hierover en toen stopte ik. Maar, ze komen  volgende week terug! De reden dat ik ermee stopte is omdat mijn oma 3 weken geleden gevallen is waardoor haar hart gestopt was en de ambulance en mug onmiddellijk is gekomen. Ze hebben haar kunnen reanimeren en ze lag ongeveer 5 dagen in coma, maar toen begaf haar hart het opnieuw en raakten we haar kwijt. Het is echt moeilijk voor mij om hierover te praten omdat ik een goede band had met haar en ik mis haar enorm! Maar langs de andere kant helpt het voor mij persoonlijk ook wel om erover te praten.

Christmas won’t be the same without my grandma, because she always made dinner and always made christmas the best time of the year, even though it’s always during my exams. She always burned candles during my exams, wishing me luck and she called everyday. It’s so hard to miss all of these things now. 😥 I just try to think of all the good memories I have with her and I know she is in a better place, because the doctors told us she wouldn’t be the same after that coma, and we all knew that she would not want that! She was very independent until the last moment and she wouldn’t be able to live with herself if she needed a lot of help from others. So I try to think of it that way. I know she would want me to go on with my life, graduate and live a happy life.
Kerstmis zal niet hetzelfde zijn zonder mijn oma, want ze zorgde altijd voor een geweldig etentje en maakte kerst het leukste moment van het jaar, ook al valt dat voor mij altijd in de examens. Ze brandde ook altijd kaarsjes tijdens mijn examens om mij geluk te wensen en ze belde elke dag. Het is echt moeilijk om dit nu allemaal te moeten missen. 😥 Ik probeer gewoon aan de leuke herinneringen te denken die ik met haar heb en ik weet dat ze nu op een beter plek is want de dokters zeiden dat ze na de coma niet meer dezelfde zou zijn. We wisten allemaal dat ze dat echt niet zou willen! Ze was heel onafhankelijk tot op het laatste moment en ze zou niet met zichzelf kunnen leven als ze hulp nodig had van iedereen. Dus ik probeer er op die manier aan te denken. Ik weet dat ze zou willen dat ik verder ga met mijn leven, afstudeer en een gelukkig leven heb.

Thanks for reading sweeties and sorry for the sad post. I just had to this at one point to get it off my chest and to try to move on. I’ll never forget her though!
Dankjewel om te lezen lieverds en sorry voor het trieste artikel. Ik moest dit uiteindelijk gewoon eens doen om mijn hart te luchten en verder te kunnen. Ik zal haar nooit vergeten!

xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 
Advertenties