Lioele | Dollish Veil Vita BB Cream | Review

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; } .post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; }

Hi dolls!

Korean BB cream, we’ve all heard of them right? They’re supposed to be way better, so today I’m reviewing the one that I’ve been testing out: Lioele’s Dollish Veil Vita BB cream, a color correcting bb cream in ‘natural green’.
Koreaanse BB creams, we hebben er allemaal al wel over gehoord, toch? Ze zouden veel beter zijn, dus vandaag review ik er eentje voor jullie: Lioele’s Dollish Veil Vita BB cream, een kleur corrigerende bb cream in ‘natural green’.According to the packaging, this product has a double function: a makeup base and a BB cream. It claims to both correct the skin tone and give coverage, as well as protecting the skin with vitamins and give a natural skin tone because of the color changing capsules in it.
Volgens de verpakking zou dit product een dubbele functie hebben: een makeup basis en een BB cream. Het beweert de huidskleur te corrigeren en te dekken, maar ook te beschermen aan de hand van vitamines en een natuurlijke kleur te geven door de van kleur veranderende capsules die erin zitten.

As you will see, this BB cream is green and changes to your own skin tone when you blend it in. The green should cancel out the redness, which I have. 

Zoals je zal zien, is deze BB cream groen en verandert hij in je eigen huidskleur zodra je hem uitsmeert. Het groene zou roodheid moeten opheffen, en dat kan ik wel gebruiken.


First, let’s talk about packaging. I really love the way this product looks, which is a plus in my book, because I’m a total sucker for cute packaging, let alone pink packaging! 😀 The name is very cute as well in my opinion!
Laten we eerst eens naar de verpakking kijken. Ik vind deze er echt zo leuk uitzien, en vind ik al echt een pluspunt aangezien ik echt een zwak heb voor mooie verpakkingen, laat staan roze verpakkingen! 😀 Ook de naam vind ik heel cute trouwens!

Another thing I really like about this product, is the fact that it has a pump! Easy to get the right amount and very hygienic!
Nog iets dat ik heel leuk vind aan dit product is dat het een pompje heeft! Gemakkelijk dus om de juiste hoeveelheid te doseren en ook heel erg hygiënisch! 


Here you can see (well not really, the lighting isn’t great), that it’s green, which should turn into my own skin color and cancel out the redness
Hier kan je een beetje zien dat het een groen kleurtje heeft (sorry voor de slechte belichting), dat in je eigen huidskleur zou moeten veranderen en de roodheid zou moeten wegwerken

When first blending this out, after it changed to my skin tone, it looks to pale for me. I was afraid that it just didn’t change correctly and that I wouldn’t be able to wear this in the summer or anything. But after a few more minutes (after applying the rest of my makeup), the color adapted completely to my skin tone. You have to give it some time to completely set and get to the correct color!
Toen ik het voor de eerste keer uitwreef over mijn gezicht en nadat het van kleur veranderd was, leek het echt te licht voor mij. Ik had schrik dat het dus niet naar de juiste kleur veranderde en dat ik de BB cream daardoor niet zou kunnen gebruiken in de zomer. Maar enkele minuten later (nadat ik de rest van mij makeup gedaan had), was de kleur volledig aangepast aan mijn huid. Je moet het dus wel eventjes de tijd geven om volledig tot de correcte kleur te veranderen!


As I said before, this product can be used as a base. This means that I’d say it’s a light to medium coverage. For me personally that is enough because I never go for full coverage. But if you like higher coverage, you can totally use this as a base to cancel out the redness, which it really does!
Zoals ik al eerder zei, kan dit product ook gebruikt worden als basis. Dit betekent dat het eerder een lichte tot medium dekking geeft. Voor mij persoonlijk is dat genoeg want ik ga nooit voor volledige dekking. Maar als je liever wat meer dekking hebt, kan je deze BB cream dus ook gewoon als basis gebruiken tegen roodheden, waarvoor hij goed werkt!


My final thoughts:
If you want a base or a light to medium coverage that cancels out the redness, this really is a product for you. It looks very natural on the skin, which is something I really love about this. It blends very easy, sets pretty fast and changes to the correct color after a few minutes (don’t worry if it’s to light in the beginning, give it some time to adapt!). It claims to give a matte finish, which it kinda does in a natural way the beginning (so not 100% matte), but because I tend to get very oily throughout the day, I do get a little shiny towards the end of the day. I don’t mind this that much, because this happens to me with all the BB creams and foundations I’ve tried so far, and this one isn’t that bad compared to other ones!
Mijn uiteindelijke besluit:
Als je een basis of een lichte tot medium dekking wil tegen roodheden, dan is dit product iets voor jou. Het ziet er heel natuurlijk uit op de huid, wat ik persoonlijk echt wil. Het blend makkelijk, zet zich vrij snel vast en verandert naar de juiste kleur na enkele minuten (maak je geen zorgen als hij eerst te licht lijkt, geef het wat tijd om aan te passen aan je huid!). De BB cream beweert een matte finish te geven, wat het ook wel een beetje doet in het begin maar op een natuurlijke manier (dus niet 100% mat), maar omdat ik nogal een vette huid krijg doorheen de dag, wordt ik wel nogal shiny tegen het einde van de dag. Ik vind dat persoonlijk geen ramp omdat ik dit met alle foundations en BB creams heb die ik al geprobeerd heb, maar deze is dan toch net iets beter in vergelijking met andere!

Because this BB cream is very light feeling on the face, it’s perfect for spring and summer, so I will be using this a lot!
Omdat deze BB cream zo licht voelt op de huid, vind ik hem perfect voor de lente en de zomer, dus ik ga hem zeker nog veel gebruiken!

You can buy this BB cream at bbcreamshop.eu for €21,95.
Deze BB cream is te koop op bbcreamshop.eu voor €21,95.

Disclaimer: This product was send to me to review. All opinions are 100% my own!
Disclaimer: Dit product werd mij opgestuurd om te reviewen. Alle meningen zijn 100% die van mij!

When leaving a comment, don’t forget to check of the ‘notify me’ box! ^^
Als je een reactie achterlaat, vergeet dan niet het vakje ‘notify me’ aan te vinken! ^^Advertenties

Essence Trend Edition "Cookies & Cream" April 2014

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; } .post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; }

Hi sweeties!

I always like to know which brands are coming out with new products next! Same for you? Well, in this post I will show you which new limited edition products Essence is bringing to the drugstore soon. To make it a little more personal than just a press release, I marked the products I would like with a bow. This way you guys already know which ones I will try to get my hands on to review! ^^
Ik ben altijd graag op de hoogte wanneer een merk met nieuwe producten uitkomt! Geldt dit ook voor jou? Wel, in dit artikel laat ik jullie die nieuwe limited edition producten van Essence zien die in de drugstore komen. Om het iets persoonlijker te maken dan de gewone persberichten, heb ik met een strikje aangeduid welke producten ik graag wil. Zo weten jullie ook naar welke producten ik uitkijk om te kopen en te reviewen! ^^

Before I continue and show you guys the products, here is some more information I wanted to share first:
Essence trend edition “cookies & cream” wil be available in stores in April 2014. Prices mentioned below are the recommended retail prices, which means they can vary depending on where you live!
Voordat ik jullie de producten toon, hier wat informatie die graag even deel:
Essence trend edition “cookies & cream” is verkrijgbaar in april en mei 2014 bij Kruidvat in België en bij Kruidvat en Trekpleister in Nederland. De vermelde prijzen zijn de consumentenadviesprijzen, wat betekent dat ze kunnen variëren afhankelijk van waar je de producten koopt!

Eyeshadow € 2,89

Jumbo eye pencil € 1,99

Lipgloss € 1,99

Blush € 2,99

Shimmer Pearls € 3,39

Nail polish with stickers € 1,99

Sweet mini File (scented) € 0,99

Hand balm €1,99


Which products are you looking forward too? ^^
Naar welke producten kijk jij al uit? ^^


Skincare: This Year’s Wish list | #2014BloggerChallenge Topic 2

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; } .post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; }

For today’s post, the second topic of the 2014 blogger challenge, I chose to do a little wish list. I really wanted to do a skincare routine since the topic was skincare, but unfortunately I’m super busy for my exams and I don’t really have the time to take decent picture. That’s why this post is super short too. I hope you can forgive me! I promise the third topic will be way better because my exams will be over then! ^^
oor het artikel van vandaag, het tweede onderwerp van de 2014 blogger challenge, koos ik ervoor een wish list te maken. Ik wou echt heel graag mijn skincare routine laten zien aangezien het onderwerp skincare was, maar jammer genoeg heb ik het veel te druk met de examens om deftige foto’s te maken. Dat is ook de reden waarom dit artikel zo kort is. Ik hoop dat jullie het mij kunnen vergeven! Ik beloof dat het volgende onderwerp veel beter zal zijn, want dan zijn mijn examens eindelijk gedaan! ^

Skincare wants!


Do you use any of these products? Let me know your thought and whether I should get them this year! ^^
Gebruik jij één van deze producten? Laat me zeker weten wat jij ervan vindt en of ik ze moet kopen dit jaar! ^^


Products I’m Waiting For To Arrive

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; } .post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; }

Impatient as I am, I can’t wait no longer for my recent orders to arrive. To make the waiting game a little more fun, I thought I would already share what I’m expecting the next 2 weeks! ^^
Ongeduldig als ik ben, kan ik niet langer wachten om mijn bestellingen eindelijk in ontvangst te nemen. Om het wachten iets dragelijker te maken (Hoor mij klagen over leuke dingen die ik gekocht heb :p), vond ik het wel leuk om met jullie te delen wat eraan zit te komen! ^^
Products I'm Waiting For To Arrive


I’ll start with something that isn’t in the picture: Soms Prairie Charms (They give part of the sales to charity!!) goodies! They did a christmas goodie box for only £5, which I obviously couldn’t resist! What makes this purchase even more exciting, is the fact that I don’t know what’s in it so it’s a surprise for me too! 😀
Ik zal beginnen met iets dat niet in de afbeelding staat: Prairie Charms (Zij geven een deel van hun verkoop aan een goed doel!!) goodies! Ze verkochten voor kerst een box voor mij £5, waar ik echt niet aan kon weerstaan! Wat deze aankoop nog leuker maakt is dat ik niet weet wat erin zal zitten, dus ook voor mij is het een verrassing! 😀

Next up is a Boohoo item that was on my wish list a while ago. I just needed one of those aztec print cardigans. Because shipping was free if you spent a certain amount, I ordered the magnetic nail polish as well (nail polish addict that I am!). Isn’t that a fun bonus? 😀
Het volgende is een Boohoo item dat ik een tijdje geleden in een wishlist liet zien. Ik wou echt zo graag zo’n vestje met een azteken print. En omdat de verzending gratis was als je een bepaald bedrag uitgaf, bestelde ik ook het magnetische nagellakje erbij (nagellak verslaafde dat ik ben!). Is dat geen leuke bonus? 😀

Some of you might know this, but every picture on this blog was taken with my Iphone 4s because I don’t have a decent camera yet (the camera I have is even more crappy than my phone :p). But because this camera can’t take macro pics very well, I decided to look for a lens to use with it. This one is from Ebay and was only around €2,5 boo-hoo if it doesn’t work! :p We’ll see!
Sommigen onder jullie weten dit misschien, maar de foto’s op mijn blog worden allemaal met mijn Iphone 4s gemaakt omdat ik geen deftige camera heb. Maar aangezien de camera daarvan geen macro foto’s kan maken, wou ik graag zo’n lensje voor erop. Deze komt van Ebay en was maar iets van een €2,5 dus boo-hoo als het niet werkt! :p We zullen zien!

And last but definitely not least: The FOREO Luna! 😀 If you follow me on twitter you might know I wanted this or the Clarisonic for a while. I did some research and heard a lot of people say that the Clarisonic can be a bit to rough for sensitive skin, which I have, so I decided to go with the Foreo. Another reason why I chose this one is because you don’t have to get replacements so eventually this will be cheaper! Plus: you have to charge it 1 time and it will fine for months! That’s insane, right? 😀
En als laatste, en beste vind ik zelf: De FOREO Luna! 😀 Als je mij op twitter volgt weet je al dat ik al lang een Clarisonic of Luna wou. Ik heb wat research gedaan en hoorde van veel mensen dat de Clarisonic nogal ruw is als je een gevoelige huid hebt. En ja hoor, dat heb ik zeker, en daarom koos ik toch voor de Luna. Een andere reden waarom ik dit koos is omdat je hiervoor geen vervangstukken moet kopen en wanneer hij eenmaal opgeladen is, kan je er maanden mee verder! Dat vond ik echt geweldig! 😀

I’m hoping to receive some of these packages this week! When they arrive, you’ll definitely see my excitement all over twitter! 😀
Ik hoop dat ik enkele van deze pakjes deze week al ontvang! Als ze er zijn, zal je mijn enthousiasme zeker niet mislopen op twitter! 😀
Products I used up ❄️ #BigBlogmasProject Day 4

Hi Girls! .post h1 small{ display: block!important; font-size: 14px!important; font-weight:normal!important; }


I finally managed to collect some empties. I’m not used to keeping my trash, so I kept throwing them out in stead of keeping them for a “Products I used up” blog post. :p
Ik heb eigenlijk wat lege producten bij elkaar kunnen rapen. Ik ben het niet gewoon om mijn afval bij te houden, dus ik gooide het steeds weg in plaats van het te bewaren voor een “opgemaakt” artikel. :p


The first thing I used up is a Batiste dry shampoo. I used up more than one, but you get the picture. Batiste is my all time favorite dry shampoo, in all sorts and kinds. I will probably never use another brand again. :p
Het eerste dat ik opmaakte is een droogshampoo van Batiste. Ik heb er hier meerdere van opgemaakt, maar eenmaal op de foto vond ik wel genoeg. :p Batiste is echt mijn favoriete droogshampoo ooit, in alle soorten en maten. Ik ga waarschijnlijk nooit meer een ander merk kopen. :p

I’ve been loving soy wax home melts lately, so I used up 2 of the ones by The Beauty Bakery. I actually used up more wax melts, but the other ones were from other brands and didn’t have any packaging. I will definitely repurchase these by The Beauty Bakery. I still have some left and they all smell amazing. I also love the ones from Yankee! ^^
Ik ben de laatste tijd echt gek op soy wax home melts, dus ook daar heb ik er 2 van opgemaakt van The Beauty Bakery. Ik heb er eigenlijk nog meer opgemaakt, maar dat waren er van merken die geen verpakking hadden. Ik ga deze van The Beauty Bakery zeker nog opnieuw kopen. Voorlopig heb ik er nog enkele en ze ruiken allemaal super. Ik vind die van Yankee ook heel erg fijn! ^^

To continue with waxy things, I also used up 2 Bath and Body Works mini candles. I ordered these on ebay a while ago and it took me a while to finish these because they are pretty expensive to get them to Belgium. 😦 I still have a few left – luckily – but if I go to America again, I will stock up on these like crazy! 😀
Om verder te gaan met waxy dingetjes heb ik ook 2 mini kaarsen van Bath and Body Works opgemaakt. Ik kocht deze een tijdje terug op ebay en het heeft even geduurd voordat ze op waren omdat ze nogal duur zijn om tot in België te krijgen. 😦 Ik heb er nog enkel over – gelukkig – maar als ik ooit nog een naar Amerika ga, ga ik hier als een gek een heleboel van inslaan! 😀

Next up is The Body Shop’s Pink Grapefruit Body Scrub. I liked this scrub, however it was a little too runny for me personally. I think I will like the buttery ones better, of which I have bought one. I’ll test that one out and let you guys know what I think.
Als volgende heb ik de Pink Grapefruit Body Scrub van The Body Shop opgemaakt. Ik vond deze wel fijn, maar voor mij persoonlijk iets te lopend. Ik denk dat ik de dikkere iets beter ga vinden, waarvan ik onlangs ook eentje gekocht heb. Ik ga deze zeker nog testen en laat jullie nog weten wat ik ervan vind.

Something you already saw on my blog is the L’Oréal micellar solution. You can read a review and battle with Bioderma here
Iets dat al eerder op mijn blog voorbijkwam is het micellaire water van L’Oréal. Je kan hier een review en battle met Bioderma lezen.

Lastly, a sample of the High Impact Mascara by Clinique. I really liked this mascara, but there are a lot more affordable mascara’s just as good as this one, so I probably won’t be buying the full size.
Als laatste, een staaltje van de High Impact Mascara van Clinique. Ik vond dit een fijne mascara, maar er zijn goedkopere mascara’s die zeker even goed zijn, dus ik zal hier waarschijnlijk geen full size van kopen.


Let me know what products to try next! ^^
Laat me zeker weten welke producten ik nog moet proberen! ^^

xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 


Battle of the micellar solutions/waters | L’Oréal vs Bioderma Strijd van de micellaire wateren | L’Oréal vs Bioderma

Hi Lovelies!.post h1 small{ display: block!important; font-size: 14px!important; font-weight:normal!important; }

Something probably every beauty blogger already tried is a micellar solution. These got very popular when Bioderma first came out with one but a lot of other brands got on the bandwagon and so I wanted to try them too! In this post I will give my opinion on two micellar solution: The L’Oréal one and the Bioderma one.
Iets dat waarschijnlijk iedere beauty blogger al geprobeerd heeft is een micellair water. Deze zijn zo populair geworden toen Bioderma voor het eerst met eentje uitkwam. Een heel aantal zijn gevolgd en daarom wou ik er graag enkele proberen. In dit artikel geef ik mijn mening over twee merken: Deze van L’Oréal en van Bioderma.


Bioderma – Sensible H20 Micellar Solution Sensitive Skin
I got this in my first Deauty box and was super happy because I really wanted this! When I first tried this I was amazed at how well it took my makeup of. I just used 2 cotton rounds with some of the product, laid them on my eyes for a few seconds and wipe of the makeup. Than I took another cotton round with product to remove my face makeup. To remove every single bit of makeup with Bioderma, I use about 5 cotton rounds (depends on how much makeup I’m wearing), so I do use quite a bit of product. I do think it is a little expensive for the amount of product you get but it leaves my skin very clean and soft and doesn’t irritate at all while I do have sensitive skin.
Bioderma – Sensible H20 Micellar Solution Gevoelige Huid
Ik kreeg dit in mijn eerste Deauty box en daar was ik enorm blij mee omdat ik het graag eens wou hebben! Toen ik dit voor de eerste keer probeerde was ik verbaasd over hoe goed dit mijn makeup verwijderde. Ik nam gewoon 2 wattenschijfjes met wat product op, legde ze voor een paar seconden op mijn ogen en veegde dan de makeup af. Daarna nam ik nog een wattenschijfje voor mijn gezicht. Om echt alle makeup te verwijderen met Bioderma, heb ik ongeveer 5 wattenschijfjes nodig (hangt ervan af hoeveel makeup ik draag), dus ik heb redelijk wat product nodig. Ik vind het persoonlijk wel aan de dure kant voor de hoeveelheid die je krijgt, maar mijn gezicht voelt achteraf enorm proper en zacht en het irriteert helemaal niet terwijl ik toch wel een gevoelige huid heb.

L’Oréal – Skin Perfection 3 in 1 Purifying Micellar Solution (Diferently called in Belgium)

When it comes to the L’Oréal one, I use the same method to remove my makeup. I use about the same amount of product but keeping in mind that this is way less expensive than the Bioderma one, this to me seems a better deal. Next to the advantage in price, this one also removes my eye makeup better! It leaves my skin feeling the same as with the Bioderma one (although I’ve heard people saying it irritates their skin, I doesn’t irritate mine at all) and you get a lot more product for a better price.

L’Oréal – Sublime Soft Verzachtend Micellair Water 3 in 1
Als het op de versie van L’Oréal aankomt, gebruik ik dezelfde methode om mijn makeup te verwijderen. Ik gebruik ongeveer dezelfde hoeveelheid maar wanneer je eraan denkt dat deze veel goedkoper is dan die van Bioderma, is dit een betere deal volgens mij. Naast het voordeel van de prijs, vind ik persoonlijk ook dat deze mijn oogmake-up beter verwijdert. Mijn huid voelt achteraf hetzelfde als wanneer ik Bioderma gebruik (hoewel ik al gelezen heb dat het de huid irriteert, doet het dat bij mij totaal niet) en je krijgt veel meer product voor een betere prijs.


Which one will I be repurchasing?
I’m almost out of both at this moment so I will have to repurchase one of them soon. For me this battle is very clear: L’Oréal is the winner. Both Bioderma and L’Oréal do the same, but L’Oréal does it a little better and is cheaper. The one from L’Oréal will soon be purchased!

Welke ga ik opnieuw kopen?
Beide heb ik ondertussen bijna opgebruikt dus ik moet binnenkort maar eens een nieuwe kopen. Voor mij is deze battle duidelijk: L’Oréal wint. Zowel Bioderma als L’Oréal doen hetzelfde, maar L’Oréal doet het net iets beter en is goedkoper. De versie van L’Oréal zal dus snel opnieuw gekocht worden!

What do you think of both?
Wat denk jij over beide?

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.

RiRi ♥’s MAC Fall Collection

Hi girls! 

I just wanted to do a quick post about what I got from the RiRi ♥ MAC fall collection. So if you want to know too, just keep on reading!
Ik wou een snel artikel maken over wat ik van de RiRi ♥ MAC fall collectie heb uitgekozen. Dus als jij benieuwd bent, lees dan zeker even verder!

I’m a pretty big Rihanna fan, so when I heard about this collection I immediately knew I had to get something! Even if you’re not a fan, just look at that packaging.. How can anyone resist? 😀

Ik ben een vrij grote Rihanna fan, dus toen ik voor het eerst over deze collectie hoorde wist ik onmiddellijk dat ik er iets van wou! Zelfs als je geen fan bent, kijk gewoon eens naar die verpakking.. Hoe kan iemand hieraan weerstaan? 😀

First of all I had to get the powder blush duo in Hibiscus Kiss. This was just the prettiest item in the whole collection in my opinion and even if I ever finish this, I will keep the packaging and I will probably just use it as a mirror.
Als eerste wou ik echt de powder blush duo in Hibiscus Kiss hebben. Dit was in mijn ogen gewoon het mooiste item uit de hele collectie en zelfs als ik dit ooit opmaak, zal ik de verpakking houden en hem gewoon als spiegeltje gebruiken.


The second item I chose was this eyeshadow quad in Her Cocoa. I use these kinds of colors on an everyday basis, so this definitely won’t go to waste! The colors are super pretty and obviously I already used them. I think I will get a lot of use out of this quad!
Het tweede item dat ik koos was dit oogschaduw palletje in Her Cocoa. Ik gebruik dit soort kleuren dagelijks, dus did zal zeker niet verloren gaan! De kleuren zijn echt prachtig en natuurlijk heb ik ze ook al een keer gebruikt. Ik denk dat ik hier zeer veel plezier van zal hebben!


This is all for today! Thanks for reading! 
What did you get from this gorgeous collection? ^^
Dit was het voor vandaag! Dankjewel voor het lezen!
Wat heb jij uit deze collectie gekozen? ^^

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.