NOTD | Catrice 840 Genius In The Bottle

Hi sweethearts! 

I’m back with a little “nails of the day” post, which is another one of the polishes mentioned in my fall nail polishes post. 
Hier ben ik weer met een “nails of the day” artikel, opnieuw een lakje uit mijn ‘fall nail polishes’ artikel.

Today I’m wearing this Catrice nail polish in the color ‘Genius In The Bottle‘, which is a gold duochrome kind off color. The first picture was taken inside under a light. In real life, you can see the duochrome a bit better but not as much as in the bottle unfortunately. 
Vandaag draag ik dit Catrice lakje in de kleur ‘Genius In The Bottle‘, een goudkleurige duochroom. De eerste foto in getrokken onder een lamp. In het echt zie je de duochroom iets beter, maar niet zoals in het flesje jammer genoeg.


This second picture was taken in natural light. Here it looks like a regular gold, which it kinda is because the duochrome isn’t extremely noticeable in real life, just a bit. 
De tweede foto was getrokken in natuurlijk licht. Hier lijkt het een gewone gouden lak, wat het eigenlijk ook een beetje is aangezien je de duochroom niet enorm goed ziet.

I personally really like this color, but definitely not for every day. I think this would look better towards the holidays.
Ik vind de kleur zelf wel mooi, maar niet voor elke dag. Ik denk dat dit eerder een kleur zou zijn voor de feestdagen.

In general I like the Catrice polishes for their brush. They are pretty wide, which (in my opinion) makes it easier to paint your nails. This specific polish was opaque in 2 coats, which is pretty good for a budget nail polish.
In het algemeen vind ik de Catrice lakjes fijn omdat ze brede borsteltjes hebben en dat lakt net iets makkelijker (of dat vind ik toch). Dit specifieke lakje dekte volledig in 2 laagjes, wat vrij goed is voor een budget lakje

What’s your favorite Catrice nail polish? Would love to find some new colors! ^^
Wat is jou favoriete Catrice lakje? Ik zou er graag wat nieuwe uitproberen! ^^

xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 

Advertenties

Fall Nail Polishes

Hi sweeties!

Want to know what some of my favorite nail polishes are for fall? Let’s check them out!
Wil je weten wat enkele van mijn favoriete nagellakjes voor de herfst zijn? Laten we eens kijken!

I haven’t made pictures yet of me wearing all of these colors, but they will come soon in NOTD posts. When I do have a picture or blog post, I will link them! 🙂
Ik heb nog geen foto’s van alle lakjes waarbij ik ze op heb, maar die zullen wel snel komen. De lakjes waar ik wel een foto van heb, daarvan zal ik de blogpost hier even linken! 🙂

1. E.l.f. – Mod Mauve
     I’m usually not into these kinds of colors but this year I’ve been loving them. This one doesn’t
     really show up true to color, it’s a bit darker and a bit more purply than on this picture.
     Ik ben normaal niet zo voor dit soort kleuren, maar om één of andere reden dit jaar wel. Dit lakje
     komt niet echt tot zijn recht op de foto. In het echt is het een iets donkerdere en iets paarsere kleur
     dan op deze foto.

     When it comes to nail polish, Kiko is one of my favorite brands. When I’m in a Kiko store, I can’t
     resist, I just have to pick up at least one nail polish! 😀 The only thing I don’t like about them is
     the fact that they don’t have names. 😦 This is a deep wine red color, which is perfect for this year’s
     fall in my opinion.
     Wanneer het op nagellak aankomt is Kiko één van mijn favoriete merken. Als ik de Kiko
     binnenkom, moet ik gewoon minstens één lakje meenemen! 😀 Het enige nadeel vind ik dat ze
     geen naam hebben. 😦 Dit is een dieprode wijnkleur, wat volgens mijn perfect is voor deze herfst.

     Another brand I love to bits and pieces is Essie. This a gorgeous brown with a rose gold
     sheen/microglitter, which I’m in love with at the moment! I wore this polish about a week and a
     half ago and this stayed on for SO long! You can read about it in this blog post!
     Een ander merk waar ik echt verliefd op ben is Essie. Dit is het perfecte bruin met een rosé
     gouden glans/microglitter, wat ik op dit moment echt supermooi vind. Ik droeg dit lakje ongeveer
     anderhalve week geleden en hij bleef er ZO lang opzitten! Je kan het in dit artikel allemaal even
     lezen!

4. Catrice – 905 Steel My Soul
     This is definitely one of my favorite nail polishes ever! It’s a very pretty grey with a gold 
     sheen/microglitter. It dries like a matt metal or steel (hence the name :D) if that makes any sense.
     It’s in between a regular matt and a sand effect polish. Definitely a unique finish if you ask me!
     Dit is zonder twijfel één van mijn favoriete lakjes ooit! Het is een mooie grijze met een gouden
     glans/microglitter. Hij droogt zoals een mat metaal of staal (vandaar ook de naam :D) als dat
     ergens op slaat. :p Het zit een beetje tussen een gewone matte en een sand effect lakje. Echt een
     unieke finish als je het mij vraagt!

5. Essie – Bobbing For Baubles
     Another color I really love to wear is dark blue. This Essie polish is a dark blue, grayish color that
     almost looks black on the nails. I’m all about dark nails when it gets colder, so this is perfect for
     me.
     Een andere kleur die ik heel graag draag is donkerblauw. Dit Essie lakje is een donkerblauwe,
     grijsachtige kleur die er bijna zwart uitziet op je nagels. Ik ben helemaal voor donkere nagels
     wanneer het weer kouder wordt, dus dit is perfect voor mij.

6. Catrice – 840 Genius In The Bottle
     Last but not least, another Catrice polish. These don’t stay on very long in my opinion but oh well,
     when they have a pretty color, I still can’t resist. *nail polish addict allert* From what I’ve seen
     and heard, this should be a pretty good dupe for the Chanel polish in 531 Péridot, which is one of
     the reasons why I bought it. I’m usually not into gold polishes but this one looked so different
     from all the others and looks great for the holidays in my opinion!
     Als laatste nog een Catrice lakje. Deze blijven niet heel erg lang zitten maar ik kan er toch niet
     aan weerstaan om eentje te kopen als ik een mooie kleur zie. *nail polish addict allert* Van wat ik
     gezien en gehoord heb, zou dit een goede dupe voor het Chanel lakje in de kleur 531 Péridot
     moeten zijn, wat ook één van de redenen was waarom ik deze kocht. Ik ben normaal niet zo voor
     goud, maar deze ziet er zo anders uit dan andere gouden lakjes en is echt perfect voor de
     feestdagen!
What are your favorite fall nail polishes? 
Wat zijn jouw favoriete herfst lakjes?

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 14px!important; font-weight:normal!important; }