Last Minute Christmas Gift Tip | Something For Everyone ❄️ #BigBlogmasProject Day 22

Did you find a christmas gift for everyone this year? Or is there still that one person you can’t find anything for? Go ahead and continue reading, because I will show you a gift tip that you can personalize and make yourself last minute if you don’t have time to look any longer!
Heb jij dit jaar voor iedereen een kerstcadeautje gevonden? Of is er nog steeds iemand waarvoor je maar niets vindt? Lees dan zeker even verder, want ik laat je in dit artikel een leuk idee zien dat je kan personaliseren en zelf last minute kan maken zodat je niet verder hoeft te zoeken!


In this DIY I’ll show you how to make these cute gift cards with supplies you already have at home. 
In deze DIY laat ik jullie zien hoe je deze schattige gift cards kan maken met spullen die je zeker thuis al hebt.


What you’ll need:
– Colored paper (green and red or any other colors you like)
– Glue or dubble sided tape
– Scissors
– Ruler
– Pen
– Gift wrapping paper
– A gift bag
– Tissue paper
– Decorations (optional)
Wat je nodig hebt:
– Gekleurd papier (groen en rood of eender welke kleur jij leuk vindt)
– Lijm of dubbelzijdige tape
– Schaar
– Lat
– Pen
– Inpakpapier
– Een mooi tasje
– Tissue papier
– Decoraties (optioneel)


The gift cards are very easy to make. First you want to measure out the size of a credit card onto your colored paper (I took red and green) and about a centimeter smaller on each side on another colored paper (I took the opposite colors, so green and red). Next, all you need to do is cut these out and glue the smaller one on the bigger one and decorate them if you’d like that. I glued green on red and red on green and cut some stars out to match the gift cards to the envelopes which I will show you in a second how to make those! 
De gift cards zijn echt heel makkelijk te maken. Teken een rechthoek de grootte van een bankkaart op je gekleurd papier (ik gebruikte rood en groen) en een iets kleinere rechthoek op een andere kleur papier (ik gebruikte de tegenovergestelde kleuren, groen en rood). Daarna is het enige dat je nog moet doen ze uitknippen en de kleinste op de grootste lijmen. Je kan ze eventueel ook nog wat versieren. Ik deed dit aan de hand van sterretjes zodat ze bij de envelopes passen waarvan ik jullie dadelijk ga laten zien hoe je ze moet maken!

After these gift cards are finished, go ahead and write whatever it is you want to give on them. I made this for my boyfriend so I wrote things like: A homemade dinner (me and my boyfriend don’t live together yet, that’s why), a homemade apricot jam pie (his favorite one, which is the only dessert he likes), an awesome surprise (I made a reservation at at restaurant he really likes but it’s a little expensive, so I decided to treat him to a dinner at that place) and a few more. You can write anything you want on these and make as many as you like to give, so be creative. 🙂
En je gift cards zijn al klaar, dus schrijf nu eender wat je graag wil geven op het kaartje. Ik maakte dit voor mijn vriend dus ik schreef dingen zoals: Een zelfgemaakt etentje (omdat we nog niet samen wonen), een zelfgemaakte abrikozenconfituur taart (zijn favoriete dessert en ook de enige zoetigheid die hij graag heeft), een super verrassing (ik heb een reservatie gemaakt in een restaurant waarvan ik weet dat hij er al lang naartoe wil maar het is nogal duur. Daarom heb ik besloten hem er eens te trakteren) en nog enkele. Je kan er echt alles op schrijven wat je maar wil en je kan er zo veel maken als je maar wil, dus wees maar creatief. 🙂


To make the envelopes, I decided to make a video about that just because explaining it in pictures would be a little hard. I used gift wrapping paper, because that’s something probably everyone has lying around somewhere this time of the year and it’s a little more festive than just a plain colored paper. So go ahead and watch this video to learn how to make the silver envelopes.
Om jullie te tonen hoe je de enveloppen maakt, besloot ik een filmpje op te nemen omdat het in foto’s nogal moeilijk uit te leggen zou zijn. Ik gebruikte hiervoor inpakpapier omdat dat iets is dat iedereen nu wel in huis heeft en dat toch iets feestelijker is dan gewoon gekleurd papier. Dus kijk snel even naar de video, dan laat ik jullie zien hoe je de zilveren enveloppen kan maken.

To wrap these gift cards, as you can see in the first picture, I used a white gift bad, filled it with some tissue paper, placed the gift cards on top and added a little more tissue paper to cover them up.
Om deze gift cards in te pakken gebruikte ik een wit cadeautasje. Ik vulde dit met wat tissue papier, legde de gift cards erop en voegde nog wat tissue papier toe om ze te bedekken.

So that was it for this DIY! I hope you liked it and maybe it helped someone out! 🙂
Zo, dat was het voor deze DIY! Ik hoop dat jullie het leuk vonden en dat het misschien iemand geholpen heeft! 🙂

xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 

Advertenties