Giveaway Sweet. Sparkly. Serendipity.

Hi my beauty lovers!

Today I have an exciting post for you because it is a giveaway to say thank you! ^^ This giveaway is a group giveaway with a total of 6 lovely bloggers where you have a chance to win $75 USD PayPal Cash! 
Vandaag heb ik een heel toffe blogpost voor jullie want het is een winactie om jullie te bedanken! ^^ Het is een winactie in samenwerking met een totaal van 6 bloggers waarin je kans maakt om $75 USD PayPal Cash te winnen!How to Enter:

All you have to do to enter is fill out the Rafflecopter below. The only mandatory entry is to leave a comment on the blog post telling us your New Years Resolution.
Het enige wat je moet doen is de Rafflecopter app hieronder vervolledigen. Dit wordt in Belgische en Nederlandse blogs niet zo vaak gebruikt (maar is vrij standaard in Amerika bv.), dus als je iets niet snapt of twijfelt, aarzel dan zeker niet om het eventjes te vragen! Het enige dat verplicht is, is een reactie achterlaten onder dit artikel waarin je ons vertelt wat jouw goede voornemens zijn voor het nieuwe jaar.

If you want to receive the maximum amount of entries then fill out ALL of the Rafflecopter entries {I will be checking} and you will receive bonus entries!
Om het maximaal aantal deelnames te krijgen, kan je ALLE deelnames in de Rafflecopter invullen {Alles wordt gecontroleerd} en zo krijg je bonus deelnames!

This Giveaway is international and ends on January 31, 2014.
Deze winactie is internationaal en eindigt op 31 januari 2014.

Good luck everyone and I hope you find some new favorite blogs in the process!
Veel succes iedereen en ik hoop dat jullie via deze weg nieuwe favoriete blogs ontdekken!
xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 
Romina
 
Advertenties

New Year Group Giveaway: Win $75 PayPal Cash

Hi my beauty lovers!
Today I have an exciting post for you because it is a giveaway to say thank you! ^^ This giveaway is a group giveaway with a total of 6 lovely bloggers where you have a chance to win $75 USD PayPal Cash! 
Vandaag heb ik een heel toffe blogpost voor jullie want het is een winactie om jullie te bedanken! ^^ Het is een winactie in samenwerking met een totaal van 6 bloggers waarin je kans maakt om $75 USD PayPal Cash te winnen!


How to Enter:
All you have to do to enter is fill out the Rafflecopter below. The only mandatory entry is to leave a comment on the blog post telling us your New Years Resolution.
Het enige wat je moet doen is de Rafflecopter app hieronder vervolledigen. Dit wordt in Belgische en Nederlandse blogs niet zo vaak gebruikt (maar is vrij standaard in Amerika bv.), dus als je iets niet snapt of twijfelt, aarzel dan zeker niet om het eventjes te vragen! Het enige dat verplicht is, is een reactie achterlaten onder dit artikel waarin je ons vertelt wat jouw goede voornemens zijn voor het nieuwe jaar.

If you want to receive the maximum amount of entries then fill out ALL of the Rafflecopter entries {I will be checking} and you will receive bonus entries!
Om het maximaal aantal deelnames te krijgen, kan je ALLE deelnames in de Rafflecopter invullen {Alles wordt gecontroleerd} en zo krijg je bonus deelnames!

This Giveaway is international and ends on January 31, 2014.
Deze winactie is internationaal en eindigt op 31 januari 2014.

Good luck everyone and I hope you find some new favorite blogs in the process!
Veel succes iedereen en ik hoop dat jullie via deze weg nieuwe favoriete blogs ontdekken!
xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 
Romina
 

Happy New Year and New Year’s Resolutions Gelukkig Nieuwjaar en Goede Voornemens

Hi sparkles! 

2014 is just around the corner but I wanted to do a last blogpost for 2013! Come along and see what my last words for 2013 are on this blog! 🙂 Spoiler alert: I’ve got some pretty exciting news! ^^

2014 komt er nu echt aan, maar ik wou nog een laatste artikeltje schrijven voor 2013! Kom eens kijken wat mijn laatste woorden voor 2013 zijn op mijn blog! 🙂 Spoiler alert: Ik heb heel leuk nieuws! ^^First of all I want to wish everyone who reads this a very happy new year! I hope 2014 bring nothing but good things for all of you! You guys made blogging so much more fun than I could ever dream and for that I want to thank everyone who ever stopped by my blog, left a comment, liked a post, followed my blog and so much more. If it wasn’t for all of you reading my blog, I wouldn’t enjoy blogging as much as I do now! So again, thank you so much! ^^
Om te beginnen wil ik iedereen die dit leest al een super gelukkig nieuwjaar wensen! Ik hoop dat 2014 niets dan mooie dingen voor jullie brengt! Jullie hebben bloggen voor mij zoveel leuker gemaakt dan ik ooit had durven dromen en daarvoor will ik iedereen bedanken die ooit op mijn blog is komen kijken, een artikel leuk vond, aan reactie achterliet, mijn blog volgt en zoveel meer. Het feit dat ik er zo van geniet om te bloggen, is dankzij jullie, degenen die mijn blog lezen! Dus nogmaals, super bedankt! ^^

I guess it’s time to put some new year’s resolutions to paper now! I only have 3 just because setting a lot of goals for myself usually has the opposite effect on me. :p
1. Eat healthier and try to reach my target weight! I know, pretty boring because probably everyone mentions this as a new year’s resolution but, oh well! :p
2. Try to think more positive, laugh more, be happy and enjoy life with the people I love!
3. Work harder for school, try to be more motivated in general.
Ik denk dat het nu eens tijd wordt om mijn goede voornemens officieel te maken! :p Ik heb er maar 3 omdat ik vind dat het averechts werkt als ik teveel doelen ineens opstel. :p
1.Gezonder eten en proberen mijn doelgewicht te halen! Ik weet het, nogal saai aangezien dit door bijna iedereen vermeld wordt, maar ach ja! :p
2. Proberen om positiever te denken, meer te lachen, gelukkig zijn en van het leven genieten met de mensen waar ik van hou!
3. Harder werken voor school, meer gemotiveerd zijn in het algemeen.

I thought I would also include my monthly goals in this post. 🙂
Ik wou in dit artikel ook snel even mijn maandelijkse doelen vermelden. 🙂


So that’s it for today guys! Next time I will talk to you will be in 2014 (which sounds so far away! :D). Oh, and for those of you who stuck through and read the complete post, I have a surprise for my lovely readers tomorrow! It’s a giveaway! 😀 So definitely stay tuned for that and follow my blog to be notified when it’s up! 😉
Zo, dat was het voor vandaag! De volgende keer dat ik jullie spreek zal in 2014 zij (dat klinkt nog zo ver weg! :D). Oh, en voor degenen die het tot hier volgehouden hebben en het hele artikel gelezen hebben, ik heb een leuke verrassing voor jullie morgen! Het is een winactie! 😀 Dus kijk daar zeker naar uit en volg even mijn blog om op de hoogte gehouden te worden wanneer hij online staat! 😉

xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 
Romina

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 14px!important; font-weight:normal!important; }