10 Things I Love About Italy | My Roots

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; } .post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; }

Ciao Belle Ragazze

Or in other words: Hi beautiful girls! For those of you who don’t know this yet: I’m half Italian and I thought it would be fun to do a little post about this. I was inspired by this video my dad e-mailed me a while ago and I wanted to share some things I like about Italy with you guys! ^^
Of in andere woorden: Hoi schoonheden! Voor degenen die dit nog niet weten: Ik ben half Italiaanse en ik dacht dat het wel leuk zou zijn om hier een artikel over te maken. Ik werd geïnspireerd door deze video die mijn papa mij een tijdje gelede mailde en ik wou daarom enkele dingen met jullie delen die ik zo leuk vind aan Italië! ^^


1. Pasta
This was the first thing in the video, and honestly it’s the first thing I think of when I think of Italy too! If there is one food I could eat for the rest of my life and never get sick of it, it would be pasta! My favorite one is Pasta al Pomodoro, which is basically pasta with fresh tomato sauce. It’s so easy to make but oh so delicious! You can’t compare it to any pasta you can eat anywhere else and when you’re in Italy, you have to go somewhere non-touristic to taste the real pasta like it’s supposed to be! Luckily I don’t have to go to Italy for that since my dad and the rest of my family knows how to make real Italian food themselves. 😀
1. Pasta
Dit was het eerst genoemde in de video en om eerlijk te zijn is dit ook het eerste waar ik aan denk als ik aan Italië denk! Als er 1 ding is dat ik voor de rest van mijn leven kan eten zonder het beu te worden, dan is het wel pasta! Mijn favoriete pasta is pasta al pomodoro, een basis pasta met een verse tomatensaus. Dit is zo’n makkelijk gerecht, maar oh zo lekker! Je kan dit, net zoals andere pasta’s, jammer genoeg niet vergelijken met eender welke pasta die je in andere landen kan eten en wanneer je in Italië bent, moet je echt in een niet-touristische streek zijn om de echte pasta te proeven zoals hij hoort te zijn! Gelukkig hoef ik daarvoor niet naar Italië aangezien mijn papa en de rest van mijn familie weten hoe je echt Italiaans eten moet maken. 😀

2. Olive
When we’re on holiday in Italy, I always want to see a field of olive trees, or my Italian holiday isn’t complete. I don’t know why, I just love the way they look, and I’m just obsessed with olive. 😀
2. Olive
Als ik in Italië op vakantie ben, moet ik echt een veld olijfbomen gezien hebben of mijn Italiaanse vakantie is niet compleet. Ik weet niet waarom, maar ik hou gewoon enorm van hoe ze eruit zien en ik ben echt verslaafd aan olijven. 😀

3. La Lingua
Italian to me, like to a lot of other people, is the language of love. I love listening to it, which is why I love Italian music, even though I only understand a little of it and don’t speak it myself. I’ve been a bit mad at my dad about this for a long time, but eventually I realized there were reasons why he couldn’t teach us Italian when we were little. But because I love the language so much, one of my goals in my Day Zero Project is to learn a little Italian. My nonna only speaks Italian and Dutch is very hard for her. She tries, because we can’t speak Italian, but it still is hard to talk to her like everyone should be able to talk to his/her grandparents. I’ve been regretting the fact that I can’t speak Italian even more ever since my nonno died about a year ago.
3. La Lingua
Italiaans is voor mij, net zoals voor velen, de taal van de liefde. Ik luister er enorm graag, en daarom luister ik ook graag naar Italiaanse muziek, ook al versta ik er maar een beetje van en spreek ik het zelf niet. Ik ben hier heel lang nogal kwaad over geweest op mijn papa, maar uiteindelijk snapte ik de redenen wel waarom hij het ons niet kon leren toen we klein waren. Maar omdat ik de taal zo mooi vind, is één van mijn doelen uit mijn Day Zero Project om een beetje Italiaans te leren. Mijn nonna spreekt bijna alleen maar Italiaans en Nederlands is erg moeilijk voor haar. Ze probeert wel heel hard omdat wij geen Italiaans spreken, maar het is toch moeilijk om met haar te babbelen zoals iedereen tegen zijn grootouders zou moeten kunnen. Ik heb zo’n spijt van het feit dat ik geen Italiaans kan sinds mijn nonno ongeveer een jaar geleden gestorven is.

4. Mozzarella di Bufala
Mozzarella is so yummy, but once you tried buffalo mozzarella, you will only want that! 😀 It’s so much better than the regular mozzarella. Unfortunately you can’t just get the right one anywhere.
4. Mozzarella di Bufala
Mozzarella is zo lekker, maar eens je buffelmozzarella geprobeerd hebt, wil je niet anders meer! 😀 Het is zoveel beter dan gewone mozzarella. Jammer genoeg is het niet overal te krijgen.

5. Architettura
I love cities like New York with the gigantic buildings, but I also really love looking at old building, buildings with a history behing them.
5. Architettura
Ik hou van steden zoals New York bijvoorbeeld met gigantische gebouwen, maar ik hou ook enorm van oude gebouwen waar een geschiedenis achter zit.

6. Il Tartufo 
I know Italy isn’t the only place for truffles, but I really like pasta with truffles, which is why I mention them anyway! ^^ You can smell a good truffle from miles away when you’re cooking and I really love that smell in our house!
6. Il Tartufo
Ik weet dat Italië hiervoor niet de enige plek is, maar ik hou enorm van pasta met truffel en daarom vermeld ik dit toch even! ^^ Je kan dit van mijlenver al ruiken wanneer iemand met truffel kookt en ik hou echt van die geur in ons huis!

7. Olio d’Oliva
In Belgium, like in many other countries, butter is the way to go when it comes to cooking and baking. We on the other hand never even have butter in our fridge. We always use olive oil just because we’re used to it, like the taste better and because it’s much healthier. We even ‘gave’ my dad his own olive tree for father’s day a few years ago. We do actually have one in our garden but because Belgium is just too cold for this kind of tree to grow olives, we adopted one for our dad in Italy. A few times a year, we get some olive oil from his own tree now! I think that’s awesome!
7. Olio d’Oliva
In Beglië, net zoals in vele andere landen, is boter hetgeen iedereen gebruikt wanneer het op koken aankomt. Wij daarentegen hebben zelfs nooit boter in huis. We gebruiken altijd olijfolie, gewoon omdat we dit gewoon zijn, de smaak lekkerder vinden en omdat het ook gezonder is. We hebben zelfs mijn papa zijn eigen olijfboom ‘gegeven’ voor vaderdag een aantal jaren terug. Het is te zeggen, we adopteerden er eentje in Italië voor hem omdat het in België te koud is om olijven te krijgen. Elk jaar krijgen we nu verschillende keren olijfolie van zijn eigen boom en dat vind ik zelf geweldig! We hebben ook wel een olijfboompje in onze tuin, maar die is eerder voor de sier! ^^

8. Vino
I used to hate red wine! But once I started trying them in Italy, I started to love them. Now I almost only drink red wines, preferably Italian wines, duh! :p
8. Vino
Vroeger haatte ik rode wijn, ik kreeg het echt niet binnen! Maar toen ik in Italië eraan ben beginnen proeven, begon ik er echt van te houden. Nu is rode wijn ongeveer het enige van wijnen dat ik nog drink, en dan liefst Italiaanse natuurlijk, duh! :p

9. Parmigiano 
Something we eat as a little appetizer, but also put on almost every pasta we eat. We always have this in our fridge! 
9. Parmigiano 
Iets dat we zelfs als hapje eten, maar ook op bijna elke pasta doen. Dit hebben we echt altijd in onze koelkast liggen!

10. Pizza
We make our own pizza’s at home (just like we do with pasta once in a while) just because, like pasta, you can’t compare the ones you can eat in other countries to the ones in Italy. Again I really like the plain ones: just some mozzarella and pomodoro. This kind of pizza is just so pure and yummy!
10. Pizza
Wij maken thuis onze eigen pizza’s (net zoals we soms met pasta doen) gewoon omdat, zoals bij pasta, je de pizza’s die je buiten Italië kan eten niet kan vergelijken met de echte Italiaanse pizza’s. Ook hier hou ik vooral van de simpele versie: mozzarella en pomodoro. Dit soort pizza is gewoon zo puur en lekker!

So these were some of the things I really love about Italy. I’m very proud of my roots and even though I don’t really look Italian (unfortunately) and have both nationalities, I’ve always considered myself more Italian than Belgian. Not that I don’t like Belgium, but going to Italy has always felt like going home to me. 
Dit waren enkele dingen die ik zo leuk vind aan Italië. Ik ben zelf heel erg trots op mijn roots en ook al zie er niet echt Italiaans uit (jammer genoeg) en heb ik beide nationaliteiten, ik heb me altijd net iets meer Italiaanse dan Belgische gevoeld. Niet dat ik niet van België hou, maar naar Italië gaan is voor mij net zoals thuiskomen.Advertenties