Day in the Life | #2014BloggerChallenge Topic 7

Hi sweeties!

Another #2014BloggerChallenge topic today. This time it was all about taking pictures during your day or week, so I tried to do a ‘day in the life’ kinda post. I tried to take pictures of the things I did in one day, which was a lot harder than I thought! :p But here you go!
Opnieuw een #2014BloggerChallenge onderwerp vandaag. Deze keer draaide het rond foto’s maken van wat je zoals doet op een dag of week, dus ik waagde een poging op een ‘day in the life’ artikel. Ik probeerde foto’s te maken van de dingen die ik in 1 dag deed, en dat was een stuk lastiger dan ik dacht! :p Maar het is gelukt!

I’m not the most interesting person to be doing these post, but hey, I still hope you enjoy this!
Ik ben niet de meest interessante persoon om dit soort artikels te maken, maar ik hoop dat jullie het toch leuk vinden!


Breakfast (mango smoothie) while watching some youtube videos to wake up. 😀
Ontbijt (mango smoothie) en youtube filmpje om wakker te worden. 😀


Shower time! These are some of the products I used!
Tijd voor een douche! Dit zijn enkele van de producten die ik gebruikte!


Getting ready for the day. ^^ (Favorite moment of the day!)
Klaarmaken. ^^ (Favoriete moment van de dag!)


Lunch: meatball sandwich.
Lunch: Broodje boulet. 


Working for my moms online jewelry shop (www.tuttobello.be)! ^^ These are her new business cards that I made! ^^
Even werken voor de juwelen webshop van m’n moeder (www.tuttobello.be)! ^^ Dit zijn haar nieuwe visitekaartjes die ik maakte! ^^


Unfortunately, some studying had to be done too! 😦
Jammer genoeg moest er ook nog gestudeerd worden! 😦


And obviously I can’t go a day without my blog! Replying to your sweet comments! I appreciate every single one of them! It really makes my day! ^^
En natuurlijk kan ik geen dag zonder mijn blog! Even jullie lieve reacties beantwoorden! Ik apprecieer ze allemaal enorm en word hier echt blij van! ^^


In the evening I had class, but I was SO bored. Just look at what the professor made us watch.. half an hour of circus acts. Not that I don’t like the circus, but these were from the ’80s or something. Very old! And euhm, sooo educational.. NOT!
’s avonds had ik nog les, maar ik heb me ZO hard verveeld. Kijk maar naar wat de prof ons liet kijken.. Een half uur lang circus acts. Niet dat ik het circus niet leuk vind, maar deze beelden waren vand e jaren ’80 ofzo! En euhm, zooo leerzaam.. NOT!


Packed my suitcase to go home since spring break started today! ^^
Valies gemaakt om naar huis te gaan voor de paasvakantie! ^^


Watched a movie in bed. As you can see I have a high sleeper (is that how you call this) in my dorm room. This was one of the requirements I had when looking for a dorm room, haha! 😀
Vanuit bed nog een film gekeken. Zoals je kan zien heb ik op kot een hoogslaper. Dit was één van de vereiste toen ik een studio zocht! 😀


And that was all I did yesterday! I know this probably is a bit boring, but I did enjoy doing this! I might do it again on days that I do more interesting stuff. Let me know if you’d like that! ^^
En dat was alles wat ik gisteren deed! Ik weet dat het misschien nogal saai is, maar ik vond het wel leuk om te doen! Ik zou het misschien nog wel eens doen op een dag dat ik wat interessantere dingen doe. Laat me weten of jullie dat leuk zouden vinden! ^

When leaving a comment, don’t forget to check of the ‘notify me’ box! ^^
Als je een reactie achterlaat, vergeet dan niet het vakje ‘notify me’ aan te vinken! ^^Advertenties