Collective haul: July. August. September. Collectieve Shoplog: Juli. Augustus. September.

Today I wanted to do a quick collective haul. I’m not going to go into detail on everything I bought the last 3 months, but if you want to know anything about a product, just let me know and I will definitely answer your questions! 
Vandaag wou ik een collectieve shoplog doen. Ik ga de producten die ik de afgelopen 3 maanden kocht niet in detail bespreken, maar als je graag iets wil weten over een products, laat het dan zeker even weten en ik zal zeker alle vragen beantwoorden!


Maybe you don’t know this yet, but I LOVE The Body Shop! I could buy everything in that store! So obviously I went there for some new goodies! I bought some makeup products (my first ones from TBS, I never had any makeup from them), but also some body products from an outlet store, so I think those are from last year, but I thought the christmas themed products would be nice for the holidays!
Misschien weten jullie dit nog niet, maar ik HOU van The Body Shop! Ik zou alles uit die winkel kunnen kopen! Dus natuurlijk ging ik er enkele dingen kopen! Ik kocht enkele make-up producten (mijn eerste van TBS, ik heb nog nooit make-up van hen geprobeerd), maar ook enkele body producten in een outlet winkel, dus ik denk dat deze van vorig jaar zijn, maar ik vond de kerstmis lijn wel leuk voor de feestdagen!Another store I can’t resist is Kruidvat, which is a drugstore. I mean, common, who doesn’t love the budget drugstore makeup brands? Two of the brands I buy pretty often are Catrice and Essence. But recently I’ve also been loving Bourjois. The last brand I bought in Kruidvat was L’Oréal as you will see in the pictures.
Een andere winkel waar ik niet aan kan weerstaan is Kruidvat. Ik bedoel, komaan, wie houdt er nu niet van budget make-up merken? Twee merken die ik vrij vaak koop zijn Catrice en Essence. Maar tegenwoordig vind ik Bourjois ook heel leuk. Het laatste merk dat ik in Kruidvat kocht was L’Oréal zoals je in de foto’s zal zien.
   


The last store I visited was Hema. I don’t really know what I can compare this store with, but it’s a brand on it’s own that sells makeup, schoolsupplies, food, clothing, …, a little bit of everyhing. I never really bought makeup by Hema, but I heard about their lipsticks and wanted to try one out.
De laatste winkel waar ik naartoe ging was Hema. Ik denk dat alle Belgen en Nederlanders deze winkel wel kennen. Ik heb nooit echt make-up bij Hema gekocht maar ik hoorde onlangs goede dingen over de lipsticks dus wou ik ze toch eens proberen. 


Lastly I ordered these nail wheels on ebay to finally be able to do my nail polish collection post, which will be comming soon!
Als laatste bestelde ik deze nagelwielen op ebay om eindelijk mijn nagellak stash te kunnen tonen in een blogpost. Deze komt er binnenkort ook aan!


I did bought some other things recently, but since I don’t have them with my in my dorm room at the moment, I will be showing you these in another blog post if you want!
Ik kocht ook nog enkele andere dingen, maar aangezien ik deze op dit moment niet bij mij heb op mijn kot, zal ik jullie deze in een andere blog post tonen als jullie dat willen!

Thanks for reading! Which product do you want a review on?
Bedankt om te lezen! Van wel product wil jij een review?

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.
Advertenties

Mini Haul! Mini Shoplog!

If you follow me on Instagram or Twitter, you might already know that I went shopping as a study break. I posted a picture of what I bought and I thought it might be fun to show more specific what I got. I didn’t get a lot at all since I was just taking a break from studying so I only went to one store for a few minutes. The store I went to was Kruidvat, which only exist in Belgium and the Netherlands, but most of the products I bought can be found in any drugstore.
Als je mij op Instagram of Twitter volgt, weet je misschien al dat ik als pauze tijdens het studeren even ben gaan shoppen. Ik postte een foto van wat ik gekocht had en dacht dat het misschien wel leuk zou zijn om meer in detail te laten zien wat ik gekocht heb. Ik heb niet veel gekocht want ik nam gewoon een pauze dus ik ben maar heel even naar één winkel geweest. De winkel waar ik naartoe ging was het Kruidvat, dat enkel in België en Nederland bestaat, maar de meeste producten die ik kost zijn in alle drogisterijen te koop.

Click on the images to enlarge!
Klik op de afbeeldingen om te vergroten!


The first things I got were 2 Essence eyeshadows. I heard from Emma from The Image Partner that the Essence metallic effect eyeshadow in “party all night” looked a lot like the Mac eyeshadow in Satin Taupe, so I decided to get it because it looked really good on her. (1.69€)
Het eerste dat ik kocht waren 2 oogschaduws van Essence. Ik hoorde van Emma van The Image Partner dat de Essence metallic effect eyeshadow in “party all night” heel erg op de Mac oogshaduw in Satin Taupe lijkt, dus daarom besloot ik het ook te kopen omdat hij heel mooi was bij haar. (1.69€)

The second color I chose was the Essence shimmer effect eyeshadow in “greyhound”. I chose this one because it was half off and just because I didn’t really have a color like this. Both these eyeshadow contain 2.5 grams, which is pretty good I think. (0.85€)
Als tweede kleurtje koos ik voor de Essence shimmer effect eyeshadow in “greyhound”. Deze koos ik omdat hij nog maar de helft van de prijs kostte en omdat ik niet echt zo’n kleur heb. Beide oogschaduws bevatten 2.5 gram, wat vrij goed is volgens mij. (0.85€)

To continue with Essence, I also bought to makeup brushes. The first one is the  Essence eyeshadow brush which is just a flat shader brush. The second one is the Essence smokey eyes brush. (Both 1.39€)
Om binnen Essence the blijven, ik heb ook 2 make-up kwastjes gekocht. Het eerste is de Essence eyeshadow brush, een gewoon plat kwastje. Als tweede kocht ik ook de Essence smokey eyes brush. (Beide 1.39€)
The last thing I bought from Essence was the colour & go nailpolish in “naughty and pink!”. This polish is a basic hot pink and contains 8 ml. (1.69€)
Als laatste Essence product kocht ik nog een colour & go nagellakje in “naughty and pink!”. Dit nagellakje is een hot pink en bevat 8 ml. (1.69€)


Next I also bought a nailpolish from the Catrice limited edition Glamazona collection in the color “I’m A Survivor”, a red-ish color. (2.99€)
Daarnaast kocht ik ook nog een nagellakje van de limited edition Glamazona collectie van Catrice in “I’m A Survivor”, een roodachtige kleur. (2.99€)

The next thing I bought were these nail stickers, just because they were super cheap and I wanted to try them out. (1.99€)
Het volgende dat ik kocht ware deze nagelstickers, gewoon omdat ze super goedkoop waren en ik wou ze eens testen. (1.99€)


The last two things I bought were just two things I needed: a new eyelash curler, and this one actually comes with a refill thingy so that’s nice, and some nail clippers because I recently heard that filing your nails actually is bad for your nails and clipping is supposed to be better. (2.29€ and 1.29€)
De laatste twee dingen die ik kocht zijn gewoon twee dingen die ik nodig had: een nieuwe wimperkruller, en bij deze zat zo’n extra kussentje dus dat vond ik wel tof, en een nagelknipper omdat ik onlangs hoorde dat vijlen eigenlijk niet goed is voor je nagels en dat knippen beter zou zijn. (2.29€ en 1.29€)

That’s all for today! Thanks for reading and if you want to see any of these products in another post (review, tutorial, anything) just let me know! ^^
Dat was het voor vandaag! Dankjewel om te lezen en als je één van deze producten in een andere post wil zien (review, tutorial, eender wat), laat het maar weten! ^^

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.
.post h1 small{ display: block!important; font-size: 14px!important; font-weight:normal!important; }