Spending Ban Update + Haul

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; } .post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; }

Hi my beauty lovers!

As you might know, I did a spending ban this month which ended successfully last weekend! I’m really proud of myself for sticking to this and it seems like my shopping addiction has dropped a little by doing this! Yay! 😀 I basically did the spending ban so that I had some extra money to shop in Aachen, where I went last weekend. But because the urge to shop dropped during the spending ban I didn’t buy a lot and didn’t buy anything ever since, so that’s good right? Today I’ll show you what it is that I got this weekend. ^^
Zoals je misschien wel weet deed ik de afgelopen maand een spending ben die ik vorig weekend succesvol afrondde! Ik ben echt trots op mezelf dat ik het heb volgehouden en het lijkt zelfs dat ik niet meer zo’n drang heb om te gaan shoppen! 😀 De reden voor deze spending ban was zodat ik in Aken wat kon shoppen. Maar omdat ik die drang nu eigenlijk niet meer zo heb, heb ik ook niet zoveel gekocht. Vandaag laat ik jullie zien wat ik wel kocht. ^^


1. Soap & Glory Glad Hair Day Shampoo
This is my favorite shampoo EVER! And since I can’t get this in Beglium and saw this in Douglas, I thought I could get one backup of this.

1. Soap & Glory Glad Hair Day Shampoo
Dit is mijn favoriete shampoo OOIT! En aangezien je deze in België niet vindt en ik hem in de Douglas zag, kocht ik een backup.

2. Lush Lip Scrub in Bubblegum
I already had the one in Popcorn, but that one was really old and completely dried out. And since I didn’t have any other lip scrubs, I allowed myself to get this one again! ^^

2. Lush Lip Scrub in Bubblegum
Ik had van Lush al een Popcorn versie hiervan, maar deze was oud en uitgedroogd. En aangezien ik geen enkele andere lip scrub meer heb, vond ik dat ik deze wel mocht kopen! ^^

3. Rituals Magic Touch Cherry Blossom & Rice Milk Ultra Rich, Whipped Body Cream
I’ve been wanting one of these for a very long time. I couldn’t choose between this scent and the pink one, but eventually went for this one since the pink is a little more sweet and I already have a ton of sweet body butter.

3. Rituals Magic Touch Cherry Blossom & Rice Milk Ultra Rich, Whipped Body Cream
Ik wil al enorm lang een Rituals Body Butter. Ik kon echt niet kiezen tussen deze en de roze versie maar omdat die iets zoeter is en ik al altijd voor de zoete body butters ga, besloot ik deze keer eens voor een frissere geur te gaan.

4. Rituals Mini Home Fragrance Sticks in Under a Fig Tree, Fresh Fig & Copaiba
This was a present from my mom. She saw that I liked this as well in the store but because Rituals is a little expensive I didn’t buy this. She decided to get it for me instead! ^^ So sweet of her!

4. Rituals Mini Home Fragrance Sticks in Under a Fig Tree, Fresh Fig & Copaiba
Dit was een cadeautje van mijn mama. Ze zag dat ik deze ook wel graag wou, maar omdat Rituals nogal duur is kocht ik hem zelf niet. Ze besloot dan om hem voor mij te kopen! ^^ Superlief! 

5. Essence XXXL Longlasting Lipgloss Matte Effect
I already have one of these but I really wanted the pink one that they didn’t have where I live. And because this was so inexpensive, I decided to get it.

5. Essence XXXL Longlasting Lipgloss Matte Effect
Hiervan heb ik al eentje, maar ik wou graag de roze versie die ik hier nergens kon vinden. En omdat dit zo’n goedkoop product is, kocht ik hem ook gewoon.

6. Catrice Ultimate Lash Multimizer Volume Mascara
Basically the same reason as the Essence lipgloss. 😀

6. Catrice Ultimate Lash Multimizer Volume Mascara
Deze kocht ik eigenlijk om dezelfde reden als de Essence Lipgloss. 😀

7. Essie Nail Lacquers in Bikini So Teeny and Sunday Funday
These are so expensive in Belgium (€10,99)! I found them for only €7,99 in a shop called Müller, so I couldn’t resist!

7. Essie Nail Lacquers in Bikini So Teeny and Sunday Funday
Essie lakjes zijn zo duur in België (€10,99)! Ik vond ze voor maar €7,99 in een winkel die Müller noemde, dus ik kon ze niet laten liggen!

8. Chia Seeds and Peanut Butter
I’ve been really into healthy foods and super foods lately so I really wanted to try these.
8. Chia Seeds and Peanut Butter
Ik ben de laatste tijd heel erg into gezond eten en super foods, dus ik wou deze graag eens proberen.

Let me know if you want a review on any of these product! ^^
Laat me weten of je van een product hiervan graag een review ziet! ^^

When leaving a comment, don’t forget to check of the ‘notify me’ box! ^^
Als je een reactie achterlaat, vergeet dan niet het vakje ‘notify me’ aan te vinken! ^^Advertenties

Lush Snowman Bath Bomb ❄️ #BigBlogmasProject Day 17

Hi sweets!

Love Lush? Than check out this review of ‘Snowman’! ^^

Hou jij van Lush? Lees dan zeker deze review even van ‘Snowman’! ^^


First off, look how cute this looks: a little snowman (duh)! I just love the look of almost every lush product, which sucks me in to buy things. :p It doesn’t only look good, it also smells amazing! The main scents are vanilla and cocoa butter, which is exactly the way they describe it on the site. The scent is not too strong at all, just perfect, and it stays on your skin all day, which I love. 

Als eerste, kijk hoe schattig deze is: een sneeuwpopje (duh)! Ik hou echt van hoe alle producten van Lush eruit zien en wordt daardoor vaak verleid om dingen te kopen. :p Maar het ziet er niet alleen leuk uit, het ruikt ook geweldig! Je ruikt voor vanille en cacaoboter, wat ook zo beschreven wordt op de site. De geur is niet te sterk en je blijft hem de hele dag ruiken, wat ik super vind.

When you throw this in your bath, at first it looks like your bath will turn bright red/orange, but eventually it turns a light orange. Every little piece (that you can still see on the picture) melts completely so no messiness afterwards. Because of the butteriness off this bath bomb, you can see the drops of oils on top of the water and you can feel immediately how moisturizing it is because of that. Your skin will honestly feel like a babies butt in and after this bath. 😀 There’s no need to moisturize afterwards at all.
Wanneer je dit in je bad gooit, lijkt het eerst alsof je bad een felle kleur rood/oranje zal hebben, maar uiteindelijk wordt het licht oranje. Alle kleine stukjes (die je in de foto nog kan zien) smelten mooi in het bad, dus het laat geen rommel achter. Omdat deze bruisbal zo boter achtig is, zie je op het water kleine druppeltjes olie drijven en voel je onmiddellijk hoe hydraterend hij is daardoor. Je huid voelt in en na het bad echt aan als een babypoepje. 😀 Insmeren nadien is dan ook echt niet nodig.


Will I get this bath bomb again? When I’ve gone trough everything I have, I definitely will! It’s the most moisturizing bath bomb I’ve ever used and I loved the scent!
Zou ik deze bruisbal opnieuw kopen? Als ik door mijn volledig voorraad ben, zeker! Het is de meest hydraterende bruisbal die ik al gebruikt heb en ik hou van de geur!

This snowman bath bomb costs €4,95 (£2,50 or $5,95), which I love to pay for this!
Deze snowman bruisbal kost €4,95, wat ik er persoonlijk heel graag voor over had!

What Lush product do you want me to try out next? Check my Lush haul here! ^^
Welk Lush product wil je dat ik volgende keer uitprobeer? Je kan hier mijn Lush haul zien! ^^

xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 

Review | Lush Snow Fairy Sparkle Massage Bar ❄️ #BigBlogmasProject Day 14

Hi peepz!.post h1 small{ display: block!important; font-size: 14px!important; font-weight:normal!important; }


For all you Lush fans out there *Like me*, here’s a review of one of their christmassy products!
Voor alle Lush fans onder jullie *zoals ik*, hier een review van één van de kerstproducten van Lush!


First of all, I LOVE the scent! If you like sweet scent, and I mean very sweet, than this is something for you! It smells like the snow fairy shower gel, which is like a bubblegummy scent in my opinion. Just think of the sweetest candy you can think of, that’s probably the same scent. 😀
Om te beginnen, ik ben verliefd op de geur! Als je van zoete geuren houdt, en dan bedoel ik echt zoet, dan is dit zeker iets voor jou. Het ruikt zoals de snow fairy douche gel, een bubbelgum achtige geur volgens mij. Denk aan het zoetste snoepje dat je kent en dat is waarschijnlijk de geur. 😀

To talk about what it’s supposed to do and how it does it’s job, again amazing! It’s a massage bar, which I use as a body butter bar kinda thingy. I just rub this over my body and rub this in with my hands afterwards. The warmth of your hands really helps it melt a little, which makes it easier to rub in. The scent stays on you for pretty much all day, but it fades just a little during the day, which makes it perfect. 
Om het te hebben over wat het moet doen, en hoe het z’n werk doet, opnieuw geweldig! Het is een massage bar die ik een beetje gebruik zoals een body butter. Ik wrijf een klein beetje ervan over mijn hele lichaam en wrijf dat dan in met mijn handen. De warmte van je handen smelt het een beetje waardoor het makkelijker inwrijft. De geur blijft de hele dag zitten, maar vervaagt een beetje gedurende de dag, wat ik perfect vind.

Something that some of you might not like is that it doesn’t sink into the skin very fast. It is really moisturizing and your skin will feel moisturized all day long, but if you’re looking for something that doesn’t stay on your skin very long, this is not it. I really don’t mind that honestly. I like to wear this all over my body when I stay home all day wearing something comfy. When I do need to go out, I just don’t rub this on my legs, because it would be a little hard to get you jeans on afterwards. :p
Iets dat sommigen onder jullie misschien niet zo leuk zouden vinden is dat het niet snel intrekt. Het is heel voedend en je huid zal de hele dag zacht en gehydrateerd voelen, maar als je iets zoekt dat niet al te lang op je huid blijft zitten, dan is dit niet voor jou. Ik vind dat persoonlijk niet erg. Ik draag dit vooral als ik een hele dag thuis ben en comfy kleding draag. Als ik toch buiten moet komen, wrijf ik het niet op mijn benen omdat dat het nogal moeilijk maakt om jeans aan te trekken. :p

It also has a sparkly inside, which is perfect for on you collarbones during the holidays! A little goes a really long way, so I think this is really worth the money and I really love it. 
De binnenkant is glitterend, perfect voor op je sleutelbeenderen tijdens de feestdagen! Je doet echt enorm lang met een klein beetje dus dit is echt zijn geld waard en ik hou ervan.

What’s your favorite Lush product?
Wat is jou favoriete Lush product?

xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 

Lush Haul ❄️ #BigBlogmasProject Day 7

Hi dolls!

I while ago I went to London and obviously I had to go to Lush. Let’s be honest, I went a little crazy there. :p The reason for that is that Lush is a lot more expensive in Belgium and the Netherlands. I promised you guys a haul, so let’s check out what I got! ^^
Een tijdje terug ging ik naar Londen en natuurlijk moest ik even naar Lush. Laten we gewoon eerlijk zijn, ik ben er een beetje tekeer gegaan. :p De reden daarvoor is simpelweg dat Lush in Engeland stukken goedkoper is dan in België en Nederland (je kan de prijzen even vergelijken op de site). Ik heb jullie toen een shoplog beloofd, dus laten we erin vliegen! ^^


In this post I won’t be describing the products. If you want a review or more in depth post about any of the products, don’t be afraid to ask. 😀 I will do that post immediately for you guys! ^^ 
In dit artikel ga ik de producten niet omschrijven. Als je een review of meer gedetailleerd artikel over een products wil zien, wees niet bang om dat te vragen. 😀 Ik zal dat artikel dan onmiddellijk voor jullie maken! ^^

First off, some bath bombs or bath ballistics:
Father Christmas (£3.25) – Secret Santa (£5.75) – Snowman (£2.50)
Als eerste wat bruisballen:
Father Christmas (£3.25) – Secret Santa (£5.75) – Snowman (£2.50)

Golden Wonder (£3.50) – Shoot for the Stars (£3.25)
Golden Wonder (£3.50) – Shoot for the Stars (£3.25)

Cinders (£2.45) – Bombardino (£2.50)
Cinders (£2.45) – Bombardino (£2.50)

Next up, luxury bath melts and bubble bars:
The Melting Snowman (£2.25) – The Comforter (£4.50) – Magic Wand (£4.95)
Als volgende, luxury bath melts en bubble bars:
The Melting Snowman (£2.25) – The Comforter (£4.50) – Magic Wand (£4.95)

I also got two snow fairy products: the massage bar (£4.95) and the shower gel (£6.85).

Ik kocht ook 2 dingen van snow fairy: de massage bar (£4.95) en de douchegel (£6.85).


When I was at the cash register, they asked me if I wanted to buy a Charity Pot for 1£, which goes to charity, so I couldn’t say no. I’ll already tell you guys this: I really don’t like the sent of this, but it’s a mini, so I don’t mind and I will use it up. :p
Toen ik aan de kassa kwam, vroegen ze mij of ik een Charity Pot wou kopen voor maar 1£, die naar een goed doel gaat, dus ik kon niet neen zeggen. Ik zal jullie dit al vertellen: Ik vind de geur hiervan echt niks, maar het is maar een mini, dus zo erg vind ik het niet en ik ga het dus toch opgebruiken. :p


Lastly I just wanted to mention that lush has some great gift sets! So if you’re not sure what to get a bath or body lover, go check them out. 😀 I know I would be thrilled to get Lush stuff. :p
Als laatste wou ik nog even zeggen dat lush heel leuke cadeausets heeft! Dus als je nog niet weet wat te kopen voor een bad of body lover, ga zeker eens kijken. 😀 Ik weet dat ik super blij zou zijn met dingetjes van Lush. :p

What’s your favorite product from lush and which one do you want to see reviewed? ^^
Wat is jouw favoriete product van lush en van welk product wil je een review zien? ^^

xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 14px!important; font-weight:normal!important; }

London Haul | Ted Baker, Juicy Couture and more Londen Shoplog | Ted Baker, Juicy Couture en meer

Hi sweethearts! .post h1 small{ display: block!important; font-size: 14px!important; font-weight:normal!important; }


Maybe you already know this, but I went to London last weekend! So here’s a little post about what I got there! 
Misschien weet je dit al, maar ik ben vorig weekend naar Londen geweest! Dus hier een klein artikel over wat ik er gekocht heb!

I’m not going to ramble about the things I got just because I want this to be a quick post, so lets just jump into it and see what I got! 😀
Ik ga er niet teveel over babbelen want dan wordt het weer veel te lang, dus laten we erin vliegen! 😀

First I got this perfume duo, 2 roller balls, which is very convenient for traveling! It contains the perfumes Viva la Juicy and Viva la Juicy Noir. I never had one of these scents before, but I love them already! 
Als eerste kocht ik dit duo van parfums in een ‘roller versie’. Ik vind dit heel handig voor op reis! Het bevat zowel de originele Viva la Juicy als Viva la Juicy Noir. Ik heb deze nog nooit eerder gehad, maar ik vind ze nu al geweldig!


Obviously I could not leave London without this nail polish! This is Barry M’s Princess, which is a textured polish. Marijke from Marykejane told me about this polish and I fell in love, so thanks girl! ^^
Natuutlijk kon ik Londen niet verlaten zonder deze nagellak! Dit is het Barry M lakje in de kleur Princess en het is een sand effect lakje. Marijke van Marykejane vertelde mij hierover en ik was er meteen verliefd op, dus dankjewel meid! ^^


Next up: Ted Baker. This brand is just to die for! I already got a bag and slippers in this light pink and when I saw this, I just had to have it! It was a little pricey for a phone case (29£) but since it fits both the Iphone 4 (which I have at the moment) and the Iphone 5 (which my boyfriend has, so I tried that one in this case), I though it was a little splurge for the next few phones I will have (I will probably always have Iphones so they will fit).
Als volgende: Ted Baker. Dit merk vind ik gewoon zo cute! Ik heb er al een handtasje en slippers van in deze lichtroze kleur en toen ik dit zag moest ik het gewoon hebben! Het was redelijk prijzig voor een iphone hoesje (29£) maar aangezien zowel de iphone 4 (die ik nu heb) als de iphone 5 (die mijn vriend heeft dus daarmee heb ik dat gepast) erin passen, vond ik wel dat ik dit eraan mocht geven  voor de komende gsm’s die ik zal hebben (aangezien ik waarschijnlijk toch altijd iphones zal gebruiken en deze dus allemaal zullen passen).


Lastly I went to the Yankee Candle store in Westfield. I got 3 of these small sample candles. Because I already bought 3 jars last time, I don’t need any more for now, I wil just fill them (or another jar) up with these. All of the candles smelled so good so it was hard to choose, but I managed to pick 3. 😀
Als laatste ging ik naar de Yankee Candle winkel in Westfield. Ik kocht 3 kleine kaarsen. Deze ga ik gewoon in de lege bokalen stoppen van de kaarsen die ik vorige keer kocht, of in andere kaarsenhoudertjes. Al deze kaarsen ruiken echt zo goed en het was moeilijk om te kiezen, maar het is me toch gelukt om er slechts 3 te kopen. 😀


In that same store I also got some wax melts, because I’ve been addicted to them lately. :p I hadn’t try the ones from Yankee before, but seriously, these are the best I’ve ever tried! Definitely ordering some online when these are gone! Again they all smell amazing! And if you couldn’t tell, I absolutely love the ‘Fireside Treats’ on so I bought 2 of those wax melts and 1 sample candle in that scent. 😀
In dezelfde winkel kocht ik ook enkele wax melts omdat ik hier tegenwoordig verslaafd aan ben. :p Ik had er nog geen van Yankee geprobeerd, maar dit zijn echt de beste wax melts die ik al gebruikt heb! Ik ga er zeker nog nieuwe online bestellen als deze op zijn! Ook deze ruiken allemaal super en zoals je misschien wel ziet, ben ik echt dol op de geur ‘Fireside Treats’ en daarvan heb ik er dus 2 gekocht samen met een kleine kaars in die geur. 😀


That’s all for now! As you can see in the first picture, I also bought some Lush products, but since that was a good amount of stuff, I decided to do a separate post about that, just so this one isn’t endlessly long! 😀
Dat was het weer voor vandaag! Zoals je in de eerste foto kan zien ben ik ook naar Lush geweest. Maar aangezien ik daar toch redelijk veel gekocht heb (omdat het veel goedkoper is daar dan in België), heb ik besloten dit in een apart artikel te tonen zodat dit niet extreem lang werd! 😀

What are your favorite Yankee scents? Would love to know to try out some other ones too! ^^
Wat zijn jouw favoriete Yankee geuren? Ik zou het graag weten zodat ik nog andere kan uitproberen! ^^

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.