Catrice Crushed Cristals | Oysters &Champagne | #2014BloggerChallenge Topic 5

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; } .post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; }

Hi dolls!

Today’s post is another review about one of the new Catrice products! Keep on reading to find out what my thoughts are on this new nail polish!
Het artikel van vandaag is nog eens een review van één van de nieuwe Catrice producten! Lees zeker even verder als je wil weten wat ik van deze nieuwe nagellak vind!

I was really doubting whether to buy this or not because I have a similar color already. But because I really wanted to test this new line of polishes by Catrice, I did pick up just one. It’s a very pretty champagne sand effect with some rose gold, silver and gold glitter. 
Ik twijfelde echt of ik deze wilde kopen of niet omdat ik al een kleur heb die er heel hard op lijkt. Maar omdat ik deze nieuwe lijn van Catrice echt graag wou proberen, kocht ik er toch eentje van. Het  is een heel mooie champagne zand effect met rosé gouden zilveren en gouden glitter.The brush is the same as every other Catrice polish, which is a pretty basic one. It’s a little flat, which I really like.
Het borsteltje is hetzelfde als we altijd gewend zijn van Catrice, vrij basic. Het is aan de plattere kant, wat ik persoonlijk heel makkelijk werken vind.


I really do like the color, however, the quality isn’t that great. I applied 2 coats of this polish and it’s completely opaque as you can see, but it chipped after just one day. That’s really disappointing to me. Even though I do like painting my nails and I don’t mine doing it often, my expectations were a little higher because glitter polishes tend to have a longer staying power to them. That’s definitely not the case for this one.
Ik vind de kleur echt heel mooi, maar jammer genoeg vind ik de kwaliteit niet super. Ik heb op deze foto’s 2 laagjes op en hij dekt heel goed zoals je kan zien, maar hij chipte al na 1 dag. Dat vind ik echt heel jammer. Ook al lak ik mijn nagels wel graag en vind ik het niet erg om het vaak te doen, ik verwachtte toch net iets meer aangezien het toch ook een glitterlakje is en deze blijven meestal wel lang zitten. Maar dat is zeker niet het geval bij deze.I’m a bit disappointed in this polish. The color is super pretty, but the staying power isn’t what you expect from a glitter polish or a sand effect.
Ik ben een klein beetje teleurgesteld in dit lakje. De kleur blijft wel echt heel mooi, het is gewoon de langdurigheid ervan waar ik iets meer van verwachtte.

Did you get one of these crushed crystals polishes? Let me know what you think! ^^
Heb jij ook één van deze crushed crystals lakjes? Laat zeker even weten wat jij ervan vindt! ^^

When leaving a comment, don’t forget to check of the ‘notify me’ box! ^^
Als je een reactie achterlaat, vergeet dan niet het vakje ‘notify me’ aan te vinken! ^^Advertenties

Huge Haul January 2014

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; } .post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; }

Hi Lovelies!

My exams are finally over, and to reward myself and take a break after each exam, I went shopping. So today I wanted to share what I got in the past month. I know it’s a lot, but I wanted to test all of these products out for my blog, so you can expect a lot of reviews once I’m back from Budapest. 😀 So if there’s a specific products from this haul you want to see reviewed first, just let me know and I’ll be happy to do that for you! ^^
Mijn examens zijn eindelijk gedaan en om mezelf wat te belonen/te ontspannen na elk examen, ging ik een beetje shoppen. Vandaag wou ik met jullie delen wat ik in de voorbije maand allemaal kocht. Ik weet dat het veel is, maar ik wou deze producten allemaal heel graag testen voor mijn blog, dus je kan heel veel reviews verwachten wanneer ik terug ben van Budapest. 😀 Als er een bepaald product is uit deze shoplog waarvan je graag als eerste een review wil zien, laat het mij dan zeker weten, dan doe ik dat graag voor je! ^^

Eyes and Face


Foundation and BB cream

Nails

 Lips

Skincare, Hair and Random

More skincare

After all the shopping I also received this package from Farmaline. They are an online (international) pharmacy that sells tons of interesting skincare brands/products. I was lucky enough to be able to choose 1 product that I would love to try out. I chose the Bioderma Anti-Redness Care because my skin tends to get really red, but on top of that they sent me a few other products. I’m really grateful for this and will be reviewing all of these products soon!
Na al deze gekochte producten, ontving ik ook nog een pakje van Farmaline. Dit is een online (internationale) apotheker die enorm veel leuke skincare merken/producten verkoopt. Ik kreeg de kans om 1 products uit te kiezen dat ik heel graag wou uittesten. Ik koos voor de Bioderma Anti-Redness Care omdat mijn huid enorm rood kan zijn, maar daarboven kreeg ik nog een aantal andere leuke producten. Ik ben hier zeer dankbaar voor en zal dit zeker allemaal uittesten en voor jullie reviewen!
January Mani Challenge

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; } .post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; }

Hi sweeties! 

I’m finally back with another post! I know it’s been a while, but life just got in the way! :p I finally finished one of my challenges for the Day Zero Project: The January Mani Challenge. This basically means I painted my nails a different color every day for a month. If you want to know the colors I used, then go ahead and open this post! ^^
Ik ben eindelijk terug met een nieuw artikel! Ik weet dat het al een tijdje geleden is, maar het was enorm druk! :p Ik ben eindelijk klaar met één van m’n challenges uit mijn Day Zero Project: The January Mani Challenge. Dit wil zeggen dan ik mijn nagels gedurende een maand elke dag een andere kleur heb gelakt. Als je wil weten welke kleuren ik gebruikt heb, kijk dan zeker even verder! ^^

Because the challenge was to paint my nails a different color for 30 days, I decided to start on the 2nd of January, so the 1st of January, I sill wore my new year’s eve nails, which you can check out here.
Omdat de uitdaging was om mijn nagels 30 dagen lang elke dag een andere kleur te geven, besloot ik te beginnen op 2 januari, en dus hield ik op 1 january nog even mijn nieuwjaarsnagels, waarover je hier meer kan lezen.

So here are all the colors I used starting on January 2nd:
Hier zijn alle kleuren die ik vanaf 2 januari gebruikt heb:
1. Nail stickers Essie: read about them here.
2. Essence – Naugthy and pink!
3. Kiko – 300
4. Essie – Ballet slippers
5. L’Oréal – French Riviera
6. H&M – Blue My Mind
7. NV – Plum (boohoo.com)
8. Barry M – Dragon Fruit
9. Kiko – 242
10. Kiko – 275
11. Kiko – 633
12. Essence – Iced Latte
13. Models Own – Blueberry Muffin 
14. Barry M – Princess
15. Essence – Ben & Cherries
16. L’Oréal – Marie Antoinette
17. Essie – Over the Knee
18. Kiko – 226
19. Kiko – 265
20. Elf – Mod Mauve
21. Maybelline – Chocolat
22. Hema – 801
23. Catrice – Don’t Tell Mademoiselle!
24. Essence – Hey, Nude!
25. Kiko – 243
26. Catrice – Rosy One More Time
27. Essie – Bobbing for Baubles
28. Sephora – My Favorite Jeans
29. Barry M – Blueberry
30. Kiko – 261
31. Maybelline – Knitted Gold
Thanks for stopping by girls! Unfortunately I’m not sure when I will blog again because I’m going to Budapest in a few days. ^^ After that I will be back on track and I will try to make a blogging schedule and stick to it again! ^^
Dankjewel om langs te komen meiden! Jammer genoeg weet ik niet precies wanneer ik opnieuw zal bloggen aangezien ik binnen enkele dag naar Budapest ga. ^^ Maar daarna ga ik proberen een blog schema te maken en me eraan te houden! ^^

Products I’m Waiting For To Arrive

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; } .post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; }

Impatient as I am, I can’t wait no longer for my recent orders to arrive. To make the waiting game a little more fun, I thought I would already share what I’m expecting the next 2 weeks! ^^
Ongeduldig als ik ben, kan ik niet langer wachten om mijn bestellingen eindelijk in ontvangst te nemen. Om het wachten iets dragelijker te maken (Hoor mij klagen over leuke dingen die ik gekocht heb :p), vond ik het wel leuk om met jullie te delen wat eraan zit te komen! ^^
Products I'm Waiting For To Arrive


I’ll start with something that isn’t in the picture: Soms Prairie Charms (They give part of the sales to charity!!) goodies! They did a christmas goodie box for only £5, which I obviously couldn’t resist! What makes this purchase even more exciting, is the fact that I don’t know what’s in it so it’s a surprise for me too! 😀
Ik zal beginnen met iets dat niet in de afbeelding staat: Prairie Charms (Zij geven een deel van hun verkoop aan een goed doel!!) goodies! Ze verkochten voor kerst een box voor mij £5, waar ik echt niet aan kon weerstaan! Wat deze aankoop nog leuker maakt is dat ik niet weet wat erin zal zitten, dus ook voor mij is het een verrassing! 😀

Next up is a Boohoo item that was on my wish list a while ago. I just needed one of those aztec print cardigans. Because shipping was free if you spent a certain amount, I ordered the magnetic nail polish as well (nail polish addict that I am!). Isn’t that a fun bonus? 😀
Het volgende is een Boohoo item dat ik een tijdje geleden in een wishlist liet zien. Ik wou echt zo graag zo’n vestje met een azteken print. En omdat de verzending gratis was als je een bepaald bedrag uitgaf, bestelde ik ook het magnetische nagellakje erbij (nagellak verslaafde dat ik ben!). Is dat geen leuke bonus? 😀

Some of you might know this, but every picture on this blog was taken with my Iphone 4s because I don’t have a decent camera yet (the camera I have is even more crappy than my phone :p). But because this camera can’t take macro pics very well, I decided to look for a lens to use with it. This one is from Ebay and was only around €2,5 boo-hoo if it doesn’t work! :p We’ll see!
Sommigen onder jullie weten dit misschien, maar de foto’s op mijn blog worden allemaal met mijn Iphone 4s gemaakt omdat ik geen deftige camera heb. Maar aangezien de camera daarvan geen macro foto’s kan maken, wou ik graag zo’n lensje voor erop. Deze komt van Ebay en was maar iets van een €2,5 dus boo-hoo als het niet werkt! :p We zullen zien!

And last but definitely not least: The FOREO Luna! 😀 If you follow me on twitter you might know I wanted this or the Clarisonic for a while. I did some research and heard a lot of people say that the Clarisonic can be a bit to rough for sensitive skin, which I have, so I decided to go with the Foreo. Another reason why I chose this one is because you don’t have to get replacements so eventually this will be cheaper! Plus: you have to charge it 1 time and it will fine for months! That’s insane, right? 😀
En als laatste, en beste vind ik zelf: De FOREO Luna! 😀 Als je mij op twitter volgt weet je al dat ik al lang een Clarisonic of Luna wou. Ik heb wat research gedaan en hoorde van veel mensen dat de Clarisonic nogal ruw is als je een gevoelige huid hebt. En ja hoor, dat heb ik zeker, en daarom koos ik toch voor de Luna. Een andere reden waarom ik dit koos is omdat je hiervoor geen vervangstukken moet kopen en wanneer hij eenmaal opgeladen is, kan je er maanden mee verder! Dat vond ik echt geweldig! 😀

I’m hoping to receive some of these packages this week! When they arrive, you’ll definitely see my excitement all over twitter! 😀
Ik hoop dat ik enkele van deze pakjes deze week al ontvang! Als ze er zijn, zal je mijn enthousiasme zeker niet mislopen op twitter! 😀
Challenges | 52 Week Money Challenge And January Mani Challenge

I absolutely love doing challenges! So whenever I see a challenge I think I can handle, I jump right into it. 
Ik hou echt van uitdagingen! Dus wanneer ik een nieuwe uitdaging zie waarvan ik denk dat ik hem wel aankan, kan ik het niet laten om hem aan te gaan.


I’m already doing the Day Zero Project, which you can follow here and one of my challenges was to paint my nails a different color every day for 30 days, so that’s what I started thursday. You’ll be able to see the result when I’m done with the challenge! 🙂
Ik ben ondertussen al bezig mijn het Day Zero Project, dat je hier kan volgen en één van mijn uitdagingen was om mijn nagels elke dag een andere kleur te geven gedurende 30 dagen, dus daarmee ben ik donderdag al begonnen. Als ik hiermee klaar ben, zal ik jullie het resultaat tonen! 🙂

Yesterday I saw a new challenge and since I’d like to save some money, this one was perfect: The 52 Week Money Challenge. Basically you put the same amount of money as the week you’re in in a piggy bank and you’ll end up with $1378 at the end of the year (for me this will be in €). Pretty good, right? I found a picture where you can check off every week if you payed the amount, so I’ll be printing that out to keep track of everything.
Gisteren zag ik een nieuwe challenge en aangezien ik graag wat zou sparen, was deze perfect: The 52 Week Money Challenge. Het komt erop neer om het aantal euros gelijk aan de week van het jaar waarin je zit in een spaarpot te steken en dan zou je op het einde van het jaar met €1378 eindigen. Niet slecht, toch? Ik vond een afbeelding waarop je elke week kan afvinken als je het bedrag gespaard hebt, dus ik ga deze zeker uitprinten om alles bij te houden.

So what do you guys thinks? Wanne join in? Let me know and we can support each other! 😀
Wat denken jullie? Doen jullie mee? Laat het me zeker weten, dan kunnen we elkaar helpen! 😀

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 14px!important; font-weight:normal!important; }How To Make Nailstickers Last Longer And Reusable | My New Year’s Eve Nails

Hi sparkles!

Today I will be showing you my new year’s eve nails, how to make nailstickers last longer and how to make them reusable because some nailstickers are gorgeous but they can get a little expensive for only 1 use in my opinion. So let’s begin!
Vandaag laat ik jullie mijn nieuwjaarsnagels zien, hoe je nagelstickers langer kan gebruiken en hoe je ze herbruikbaar kan maken. Want sommige nagelstickers zijn heel erg mooi, maar ze kunnen nogal aan de dure kant zijn om maar 1 maal te gebruiken. Laten we beginnen!

What you will need:
– Nailstickers of your choice (mine are the Stickers and Stones by Essie)
– Stick on nails with separate adhesive tabs
– A nail polish that matches the nailstickers (unless your stick on nails have the same color, I ended up mixing Essie’s Bobbing for Baubles with a light grey)
– A file 
Wat je nodig hebt:
– Nagelstickers die jij leuk vindt (ik gebruikte de Stickers and Stones van Essie)
– Valse nagels met aparte stickers waar je ze mee aanbrengt
– Een nagellak met dezelfde kleur als je nagelstickers (tenzij de valse nagels al dezelfde kleur hebben, ik heb uiteindelijk Essie’s Bobbing for Baubles gemixt met een licht grijze lak)
– Een vijl


First thing you want to do is measure which stick on nails you will need and measure which sticker you need for every nail. Next up, apply the nailstickers onto the fake nails like you would on your own nails. 
Het eerste dat je moet doen is de juiste maten valse nagels klaarleggen en de nagelstickers uitzoeken die het beste op deze nagels passen. Daarna breng je de nagelstickers aan op de valse nagels, net zoals je dat op je echte nagels zou doen.


Now you’ll see that the stickers won’t fit perfectly. To solve this, just paint over the edges with the nail polish that matches the stickers. Don’t forget to do the back of the nails to, as you can see below. Since stick on nails are usually longer than your own nails, the red will be visible if you don’t cover this up with nail polish. (Don’t paint the whole back of the nail though, the adhesive might let go faster when it’s on nail polish)
Nu zal je zien dat de stickers niet perfect passen. Om dit op te lossen, lak je de randen die nog zichtbaar zijn met de lak die overeenkomt met de kleur van de stickers. Vergeet niet om ook de achterkant van de nagels te doen, want meestal zijn de nagels te lang en zal het rode dus nog zichtbaar blijven als je dat niet doet. (Lak niet de volledige achterkant, de lijmsticker zou te snel los kunnen laten)


This is what you’ll end up with. Lastly you just want to fold the edges of the sticker over and file them of, like the instructions of the stickers will probably tell as well.
Dit is tot nu toe het resultaat. Het enige wat je nu nog moet doen is de nagelstickers over de randen plooien en het overschot wegvijlen, zoals waarschijnlijk ook in de instructies van de nagelstickers staat.


Your result: Reusable nailstickers! Remember it is important to use fake nails that have separate nail adhesives. This way you can pull the adhesives of the nails when you remove them and use new adhesives the next time.
Resultaat: Herbruikbare nagelstickers! Onthou dat het belangrijk is dat je valse nagels gebruikt met aparte ‘lijm pads’. Hierdoor kan je wanneer je de nagels verwijderd hebt, de lijm makkelijk van de valse nagels verwijderen en de volgende keer gewoon nieuwe lijmstickers gebruiken.

Stick these on your nails following the instructions and you’re done! Let me know what your think! ^^ 
Breng de valse nagels aan zoals op de instructies vermeld staat en je bent klaar! Laat me weten wat je ervan vindt! ^^ 

What are your new year’s eve nails looking like? ^^
Hoe zien jouw nieuwjaarsnagels eruit? ^^
xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 
Romina

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 14px!important; font-weight:normal!important; }

My Christmas Nails 2013 ❄️ #BigBlogmasProject Day 24

Hi beauts!

I’ve had a bunch of nail stickers laying around for a while now. I almost forget about them but todays I saw them and remembered I ordered these from ebay for Christmas time, just in time! So I decided to do my nails and show you guys what they look like for the holidays. ^^
Ik heb al tijdje een hele hoop nagel stickers en was bij vergeten dat ik ze had maar vandaag zag ik ze weer liggen en herinnerde ik me dat ik deze voor kerst had besteld, juist op tijd! Dus ik besloot ze vandaag te gebruiken en jullie te tonen hoe mijn nagels er voor kerst uitzien. ^^

When I saw these on ebay, I just had to have them. They are super inexpensive and I think nail stickers always come in handy if you’re in a rush and still have to do your nails. You can simple stick them on, press down, fold the edges over and file of the excess. 
Toen ik deze op ebay zag, moest ik ze gewoon hebben. Ze zijn enorme goedkoop en ik vind nagel stickers altijd wel handig voor als je eens geen tijd hebt om je nagels te doen. Je kan deze dan simpelweg op je nagels kleven, omvouwen en het overschot wegvijlen.


These were only $0,99 which is insane and I got them from this seller: unlimited_zone (there were tons of different designs). I didn’t expect them to be of great quality but I thought I would give them a go anyway since I didn’t have to loose much.
Deze kostten maar $0,99 wat echt spotgoedkoop is en ik kocht van deze verkoper op ebay: unlimited_zone (er zijn nog enorm veel andere designs). Ik verwachtte niet veel van de kwaliteit maar ik wou ze toch eens proberen, want veel had ik niet te verliezen.


As you might be able to tell from the pictures, they do wrinkle a little but not as much as the ones I reviewed from Essence, which I’m happy about because those were awful! For $0,99 I can totally deal with those tiny wrinkles because they aren’t even that bad. You can only tell when you’re looking very close, but no one will be able to tell from a distance.
Zoals je misschien op de foto’s kan zien, kreuken ze wel een beetje, maar lang niet zo erg als die van Essence die ik onlangs reviewde, dus daar ben ik al heel blij mee want die waren verschrikkelijk! Voor $0,99 vind ik die kreukjes persoonlijk helemaal niet zo erg omdat ze ook echt niet opvallen. Je kan het enkel zien als je van heel dichtbij kijkt, maar niemand zal het van op een afstand kunnen zien.


I’m pretty impressed with these so far. Now I can only hope they stay on for a decent amount of time. I will definitely order some more on ebay, just because they are so incredibly cheap and easy.
Tot nu toe ben ik hier redelijk van onder de indruk. Nu kan ik enkel nog hopen dat ze ook lang blijven zitten. Ik ga er zeker nog meer bestellen op ebay, omdat ze zo goedkoop en zo makkelijk zijn.

xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity.