❀ Springspiration ❀

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; } .post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; }

Hi angels!

Today’s post is a little different. I found a lot of cute images on the app called “We Heart It” and I got in a spring/summer mood. So I decided to share them with you just to make my blog a little more springy! ^^ Hopefully you get some fashion/accessories/makeup/food inspiration for spring and summer yourself by looking at these pictures. Enjoy! ☺️
Het artikel van vandaag is een beetje anders. Ik vond een heleboel leuke foto’s op een app die “We Heart It” noemt en ik geraakte er helemaal door in de lente/zomer stemming. Dus besloot ik ze te delen met jullie om zo ook mijn blog een beetje het lentegevoel te geven! ^^ Hopelijk kunnen jullie hier zelf ook wat fashion/accessories/makeup/food inspiratie uit halen voor de lente en de zomer. Enjoy! ☺️

When leaving a comment, don’t forget to check of the ‘notify me’ box! ^^
Als je een reactie achterlaat, vergeet dan niet het vakje ‘notify me’ aan te vinken! ^^Advertenties

Kardashian Beauty | Touch Tones Gradient Eye Color Set | Echo

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; } .post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; }

Hi dolls!
Ever since rose gold things started to enter the world, I’ve been completely obsessed with it! I love anything rose gold and that’s one of the reasons why I bought this Touch Tones eyeshadow palette from Kardashian Beauty. Let’s check out these beautiful colors, shall we! ^^
Sinds rosé gouden spulletjes hun intrede begonnen te doen, was ik op slag verliefd! Ik hou van alles dat rosé goud is dan is ook één van de redenen dat ik dit Touch Tones oogschaduw palette kocht van Kardashian Beauty. Lees snel even verder! ^^

First of all, look at the packaging! I absolutely love it! I picked up the palette in the shade Echo, which Bailey from Making Up The Midwest compared to the Naked 3 palette from Urban Decay. 

Eerst en vooral, kijk naar die verpakking! Ik vind deze echt geweldig! Ik koos voor het paletteje in de kleur Echo, dat Bailey van Making Up The Midwest vergeleek met het Naked 3 palette van Urban Decay.
These are the colors in the palette. They are all towards the pink side, which I have been loving lately!
Dit zijn de kleuren in het palette. Ze zijn allemaal aan de roze kant, wat ik persoonlijk heel mooi vind de laatste tijd!

And here are the swatches. Aren’t they pretty? The pigmentation isn’t the best I’ve ever seen to be honest, but it is pretty good and not bad at all! They aren’t chalky at all so there’s no fallout either, which is great! They are all shimmery except for the 2 highlighting colors in the beginning. I don’t mind that, but it is something to take into consideration if you don’t like that.
En hier zijn de swatches. Zijn ze niet mooi? De pigmentatie is niet de beste die ik ook gezien heb, dat moet ik eerlijk toegeven, maar het is ook zeker niet slecht! Ze zijn helemaal niet ‘chalky’ en er is ook helemaal geen fallout, dat is al super! Het zijn allemaal shimmery kleurtjes, behalve de 2 highlighting kleuren in het begin. Ik vind dat persoonlijk niet erg, maar het is wel iets waar je rekening mee kan houden.


I bought this palette on feelunique.com for about €15. It’s a lot cheaper than the Naked 3 palette from Urban Decay, but obviously I can’t compare them because I don’t have the Naked 3 one!
Ik kocht dit palette op feelunique.com voor ongeveer €15. Het is een stuk goedkoper dan het Naked 3 palette van Urban Decay, maar ik kan het natuurlijk niet vergelijken omdat het ik het Naked 3 palette niet heb!

What do you think about these colors? ^^
Wat vind jij van deze kleuren? ^^


OPI Pink of Hearts

Breast cancer is a subject that deserves a lot of attention. It occurs way too much and therefore it is important to support research for it. That is why OPI Belux and Planet Parfum are joining their forces again this year to support the breast cancer research.
Borstkanker is een onderwerp dat veel aandacht verdient. Het komt veel te vaak voor en daarom is het belangrijk het onderzoek ernaar vooruit te helpen. Om die reden bundelen OPI Belux en Planet Parfum ook dit jaar weer hun krachten om het onderzoek naar borstkanker te steunen.

For the occasion of the breast cancer month, October  OPI Belux announces the Pink of Hearts duo set of 2013 and in my opinion it is amazing again! This set will be available in certain Planet Parfum-stores. The recommended retail price will be €27.90 in Belgium and €26.52 in Luxembourg. Unfortunately I only got this information for the Belux, so I can’t say anything about other countries.
Ter gelegenheid van de borstkankermaand, oktober, kondigt OPI Belux het Pink of Hearts duopakketje van 2013 aan en naar mijn mening is het weer fantastisch! Dit duosetje zal vanaf oktober 2013 verkocht worden bij bepaalde Planet Parfum-winkels tegen de aanbevolen verkoopprijs van €27,90 in België of €26,52 in Luxemburg.

In this set you will find the light pink color ‘Pink-ing of You’ along with this beautiful glitter polish ‘More than a Glimmer’, which contains micro and macro glitters in various colors. Both polishes contain 15 ml. This set will also include nail stickers: pink bows, the well-known breast cancer symbol, and rhinestones. 
In dit setje vind je de lichtroze kleur ‘Pink-ing of You’ samen met het mooie glitterlakje ‘More than a Glimmer’ bestaande uit micro- en macroglitters in diverse kleuren.  Beide lakjes bevatten een inhoud van 15 ml. Ook bevat dit setje nagelstickers: roze strikjes, het bekende borstkanker symbool, en diamantjes.

“We want to encourage women to create their own Pink of Hearts manicure using the nail polishes and nail stickers to express their support to all the people whose lives were touched by breast cancer.” says Christel Vande Velde, CEO of OPI Belgium – Luxembourg. “We’d love it if everyone shared his creation with us and the world with the hashtag #OPIBeluxgoespink.”
“Wij willen vrouwen aanmoedigen om een eigen Pink of Hearts manicure te creëren met de nagellakken en nagelstickers om zo zichtbaar steun te betuigen aan alle mensen wiens leven geraakt werd door borstkanker.” zegt Christel Vande Velde, CEO van OPI Belgium – Luxembourg. We zouden het fijn vinden als iedereen zijn creatie met ons en de wereld deelt via de hashtag #OPIBeluxgoespink.” 

On top of all this, OPI Belux and Planet Parfum are donating 1 euro per sold product of the OPI assortment to the association ‘De vrienden van het Bordet Instituut’ during the month of October.
Bovenop dit alles doneren OPI Belux en Planet Parfum gedurende de maand oktober per verkochte nagellak of verzorgingsproduct uit het gehele OPI-assortiment 1 euro aan de vzw ‘De vrienden van het Bordet Instituut’. 

Not to mention: All OPI nail polishes are free of toluene, formaldehyde and DBP and all contain the revolutionary ProWideTM  brush, making it easy to paint smooth and streak free.
Niet te vergeten: Alle OPI nagellakken zijn vrij van tolueen, DBP en formaldehyde en bevatten allemaal het revolutionaire ProWideTM penseel, waardoor het makkelijk is om egaal en streepvrij te lakken. 

I really hope you guys enjoy getting this kind of information. Don’t forget to share your creations if you decide to get the set!
Ik hoop dat jullie het leuk vinden om dit soort informatie te krijgen. Vergeet niet jullie eigen creaties te delen als je beslist om het setje te kopen!

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.

Pampering Bath Time

Hi lovelies!
Hoi lieverds!

Today I have my first video ever for you guys. I’m not in it (yet) because I’m still to shy to do that, but I still hope you enjoy this. Sorry for the crappy quality, but this camera is what I have to work with for now. It would make my day if you took a minute to subscribe! ^^
Vandaag heb ik mijn allereerste filmpje ooit voor jullie. Ik kom er zelf (nog) niet in omdat ik daar nog veel te verlegen voor ben, maar ik hoop toch dat jullie het leuk vinden. Sorry voor de slechte kwaliteit, maar ik moet het voorlopig even met deze camera doen. Het zou mijn dag compleet maken als jullie even de tijd willen nemen om te abonneren! ^^


xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.

Mini Haul! Mini Shoplog!

If you follow me on Instagram or Twitter, you might already know that I went shopping as a study break. I posted a picture of what I bought and I thought it might be fun to show more specific what I got. I didn’t get a lot at all since I was just taking a break from studying so I only went to one store for a few minutes. The store I went to was Kruidvat, which only exist in Belgium and the Netherlands, but most of the products I bought can be found in any drugstore.
Als je mij op Instagram of Twitter volgt, weet je misschien al dat ik als pauze tijdens het studeren even ben gaan shoppen. Ik postte een foto van wat ik gekocht had en dacht dat het misschien wel leuk zou zijn om meer in detail te laten zien wat ik gekocht heb. Ik heb niet veel gekocht want ik nam gewoon een pauze dus ik ben maar heel even naar één winkel geweest. De winkel waar ik naartoe ging was het Kruidvat, dat enkel in België en Nederland bestaat, maar de meeste producten die ik kost zijn in alle drogisterijen te koop.

Click on the images to enlarge!
Klik op de afbeeldingen om te vergroten!


The first things I got were 2 Essence eyeshadows. I heard from Emma from The Image Partner that the Essence metallic effect eyeshadow in “party all night” looked a lot like the Mac eyeshadow in Satin Taupe, so I decided to get it because it looked really good on her. (1.69€)
Het eerste dat ik kocht waren 2 oogschaduws van Essence. Ik hoorde van Emma van The Image Partner dat de Essence metallic effect eyeshadow in “party all night” heel erg op de Mac oogshaduw in Satin Taupe lijkt, dus daarom besloot ik het ook te kopen omdat hij heel mooi was bij haar. (1.69€)

The second color I chose was the Essence shimmer effect eyeshadow in “greyhound”. I chose this one because it was half off and just because I didn’t really have a color like this. Both these eyeshadow contain 2.5 grams, which is pretty good I think. (0.85€)
Als tweede kleurtje koos ik voor de Essence shimmer effect eyeshadow in “greyhound”. Deze koos ik omdat hij nog maar de helft van de prijs kostte en omdat ik niet echt zo’n kleur heb. Beide oogschaduws bevatten 2.5 gram, wat vrij goed is volgens mij. (0.85€)

To continue with Essence, I also bought to makeup brushes. The first one is the  Essence eyeshadow brush which is just a flat shader brush. The second one is the Essence smokey eyes brush. (Both 1.39€)
Om binnen Essence the blijven, ik heb ook 2 make-up kwastjes gekocht. Het eerste is de Essence eyeshadow brush, een gewoon plat kwastje. Als tweede kocht ik ook de Essence smokey eyes brush. (Beide 1.39€)
The last thing I bought from Essence was the colour & go nailpolish in “naughty and pink!”. This polish is a basic hot pink and contains 8 ml. (1.69€)
Als laatste Essence product kocht ik nog een colour & go nagellakje in “naughty and pink!”. Dit nagellakje is een hot pink en bevat 8 ml. (1.69€)


Next I also bought a nailpolish from the Catrice limited edition Glamazona collection in the color “I’m A Survivor”, a red-ish color. (2.99€)
Daarnaast kocht ik ook nog een nagellakje van de limited edition Glamazona collectie van Catrice in “I’m A Survivor”, een roodachtige kleur. (2.99€)

The next thing I bought were these nail stickers, just because they were super cheap and I wanted to try them out. (1.99€)
Het volgende dat ik kocht ware deze nagelstickers, gewoon omdat ze super goedkoop waren en ik wou ze eens testen. (1.99€)


The last two things I bought were just two things I needed: a new eyelash curler, and this one actually comes with a refill thingy so that’s nice, and some nail clippers because I recently heard that filing your nails actually is bad for your nails and clipping is supposed to be better. (2.29€ and 1.29€)
De laatste twee dingen die ik kocht zijn gewoon twee dingen die ik nodig had: een nieuwe wimperkruller, en bij deze zat zo’n extra kussentje dus dat vond ik wel tof, en een nagelknipper omdat ik onlangs hoorde dat vijlen eigenlijk niet goed is voor je nagels en dat knippen beter zou zijn. (2.29€ en 1.29€)

That’s all for today! Thanks for reading and if you want to see any of these products in another post (review, tutorial, anything) just let me know! ^^
Dat was het voor vandaag! Dankjewel om te lezen en als je één van deze producten in een andere post wil zien (review, tutorial, eender wat), laat het maar weten! ^^

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.
.post h1 small{ display: block!important; font-size: 14px!important; font-weight:normal!important; }