Healthy Oatmeal Pancakes | #2014BloggerChallenge Topic 6

Hi dolls!

For topic 6 of the 2014 Blogger Challenge, food, I decided to share my current favourite breakfast with you guys! So if you want to know what it is and how easy it is to make, keep on reading! ☺️
Voor het 6de onderwerp van de 2014 Blogger Challenge, eten, besloot ik mijn favoriete ontbijt van dit moment met jullie te delen! Dus als je wil weten wat het is en hoe makkelijk het te maken is, lees dan zeker even verder! ☺️So let’s start off with the ingredients you will need:

♡ 3 tablespoons of oatmeal
♡ 1 tablespoon of soy yoghurt
♡ 1 egg
♡ 1/2 dl of soy (almond) milk
♡ tiny bit of olive oil or coconut oil
♡ optional: cinamon, agave syrup, …

Laten we beginnen met de ingrediënten:
♡ 3 eetlepels havermout
♡ 1 eetlepel soya yoghurt
♡ 1 ei
♡ 1/2 dl soya (amandel) melk
♡ klein beetje kokosolie
♡ optioneel: kaneel, agave siroop, …


Now here’s the few easy steps you’ll have to do:
♡ Mix all the ingredients in a bowl
♡ Put it in the fridge overnight
♡ Divide the mixture in 2 pancakes and fry in a pan with a tiny bit of coconut oil (or olive oil)

En dit zijn de eenvoudige stapjes die je moet doen:
♡ Meng alle ingrediënten in een kom
♡ Laat he mengsel een nachtje in de koelkast staan
♡ Verdeel het mengsel in 2 pannenkoekjes en bak ze in een klein beetje kokosolie (of een andere olie)


This is a super easy recipe for when you’re in a rush in the morning, because you can make it the day before. It’s better to leave the mixture overnight, but if you forgot to make it in the evening, you can still make it in the morning as well. The mixture will just be a tiny bit more runny because the oatmeal didn’t get the chance to absurd some of the milk.
Dit is een super simpel recept voor wanneer je gehaast bent ’s morgens. Je kan dit makkelijk de dag ervoor maken. Het is beter om het een nachtje te laten rusten in de koelkast, maar als je het ’s avonds vergeten bent, kan je het ook makkelijk ’s morgens maken. Het mengsel zal dan gewoon iets vloeibaarder zijn omdat de havermout de melk niet heeft kunnen absorberen.

The only thing you still ‘have’ to do in the morning, is put some fresh fruit on it, and that’s it. I chose mango this time, but I usually go for blueberries instead! To make it a bit more sweet, I also add some  agave syrup. This is a healthier option than just plain sugar for example, but it’s very good! Of course these last 2 ingredients are optional. You can add anything you like or keep them plain! ☺️

Het enige dat je dan ’s morgens nog ‘moet’ doen, is vers fruit toevoegen en je bent klaar. Ik koos deze keer voor mango, maar meestal ga ik voor bosbessen! Om het nog net iets zoeter te maken, heb ik nog wat agave siroop toegevoegd. Dit is een gezondere optie dan gewoon suiker bijvoorbeeld, maar het is heel lekker! Natuurlijk zijn deze 2 laatste ingrediënten optioneel. Je kan eender welke toping gebruiken op deze pannenkoekjes! ☺️This recipe makes 2 small pancakes, which is meant for 2 people. This might seem like it won’t be enough, but trust me, this is very filling and just one of these pancakes will make you full up until lunch!
Dit recept is bedoeld voor 2 kleine pannenkoekjes, en dit is bedoeld voor 2 personen. Dit lijkt misschien heel weinig, maar geloof me, het is enorm vullend en met 1 pannenkoekje heb je genoeg tot aan de lunch!

Bon appetit! ☺️


Advertenties

Bake With Me | Easiest, Quickest 2 Ingedrient Healthy Cookies ❄️ #BigBlogmasProject Day 8

Hi cookie monsters!

You know those days you really want something sweet but you don’t have any cookies or anything in the house? On top of that, the ones you buy are probably not the best for you. That’s why I’m here with the easiest, quickest, healthy cookie recipe ever!
Kennen jullie die dagen dat je echt iets zoets wilt, maar geen enkel koekje of iets anders in huis hebt? Daarbovenop zijn de koekjes die je kan kopen niet de gezondste. Daarom heb ik vandaag voor jullie een gemakkelijk, snel en gezond recept voor koekjes!

What will you need (for 9 small cookies)?
– 1 large ripe banana
– 40 gram of oats (mine’s with dried apple, dried cranberries and rasins)
– Extra: a tablespoon of almond flakes of other crushed nuts, dried fruits if you use regular oats
Wat heb je nodig (voor 9 kleine koekjes)?
– 1 grote rijpe banaan
– 40 gram havermout (die van mij bevat gedroogde appel, gedroogde veenbessen en rozijntjes)
– Extra: een eetlepel amandelvlokken of andere gemalen noten, gedroogd fruit als je gewone havermout gebruikt

Calories for 9 cookies:
– Oats: 143
– Banana: 120
– Almonds: 53
Total: 316
Calorieën voor 6 koekjes:
– Havermout: 143
– Banaan: 120
– Amandelen: 53
Totaal: 316

What to do?
First you want to preheat your oven at 175° Celsius (350° Fahrenheit). Now let’s jump into the mixture: Mash your banana (that’s why it should be a ripe one, it’s much easier to mash), add the oats and whatever extra you want to add. My oats already had some dried apple, cranberries and rasins in it so I didn’t add dried fruit. 
Wat moet je doen?
Als eerste verwarm je de over voor op 175° Celsius. Nu gaan we direct over naar het mengsel: Plet de banaan (daarom moet hij goed rijp zijn, dat plet makkelijker), voeg de havermout toe en eender wat je er nog graag bij wil. De havermout die ik koos bevatte al gedroogd fruit dus dat voegde ik niet meer toe.


 This is how the mixture of the oats and the banana looked.
Dit is hoe mijn mengel van havermout en banaan eruit zag.


I did add some almonds in my mixture, but you can add whatever you want, or just add nothing at all. 
Ik voegde wel nog amandelen toe aan mijn mengels, maar voel je vrij om toe te voegen wat je zelf graag hebt, of het gewoon zo te laten.


Now all you want to do is mix everything together with a fork and divide the mixture onto a baking sheet covered with some baking paper. Now put them in your preheated oven. Depending on how moist and how big you want your cookies to be, you can adjust the time. Mine were about 5cm x 5cm and after 15 minutes they were on the dryer side. If you want them to be moist, bake them in the oven for only 10-12 minutes. 
Alles wat je nu nog moet doen is alles even mengen met een vork en het mengsel verdelen op een bakplaat met bakpapier. Plaats ze nu in de voorverwarmde oven. Afhankelijk van hoe vochtig en hoe groot je de koekjes wilt, kan je de tijd aanpassen. De mijne waren zo’n 5cm x 5cm en waren na 15 minuten aan de drogere kant. Als je ze wat vochtiger wil, laat ze dan maar zo’n 10 à 12 minuutjes bakken.


These cookies fill you up very good, so 9 cookies is a lot! They are a quick and healthy snack to keep you full for the rest of the day.
Deze koekjes vullen echt enorm, dus 9 koekjes is al veel! Het is een snelle en gezonder snack die je voor de rest van de dag voldaan houden.

Let me know if you’re making these cookies! ^^ Do you have any healthy recipes? ^^
Laat me weten of jij deze koekjes eens gaat uitproberen! ^^ Heb jij nog een gezond receptje? ^^

xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity.