New Catrice Glamour Doll Curl & Volume Mascara Ultra Black & Curl

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; } .post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; }

Hi sweeties!

A beauty product I never ever skip when leaving the house is mascara. I have no problem at all with going out without any makeup on, but mascara is something I never skip. It doesn’t take very long to put on and it makes such a difference in my opinion! So that’s why I love trying out new mascara’s. Let’s check out my thought on this new beauty by Catrice, shall we? ^^
Een beauty product dat ik echt nooit oversla wanneer ik het huis uit moet, is mascara. Ik heb totaal geen moeite om zonder makeup naar buiten te gaan, maar mascara is toch iets dat ik nooit oversla. Het duurt niet lang om aan te brengen, maar het maakt zo’n groot verschil vind ik zelf! En dat is ook de reden waarom ik graag nieuwe mascara’s uittest. Laten we eens kijken wat ik van deze nieuwe beauty van Catrice vind! ^^

When I first saw this brush, I instantly though of Maybelline’s The Falsies Flared, which is my favorite drugstore mascara so far. I’ve repurchased that one, so I think that says enough, since I normally son’t repurchase a lot just because I like trying out new things. So because this brush looks so alike, I wanted to see whether this would be a good dupe or not.
Toen ik het borsteltje voor het eerst zag, deed het mij onmiddellijk denken aan Maybelline’s The Falsies Flared, mijn favoriete drugstore mascara tot nu toe. Ik heb deze al meerdere malen gekocht, wat veel zegt aangezien ik dat niet vaak doe omdat ik graag nieuwe producten uitprobeer. En omdat dit borsteltje er zo hard op leek, wou ik eens kijken of dit een dupe zou kunnen zijn.

As you can see, it’s a fiber brush (is that what you call these? Versus the rubberized wands? :D) that’s slightly curved. I like brushes that are curved because in my opinion they help to get you lashes curled too.
Zoals je kan zien is het een borsteltje dat lichtjes gebogen is. Dat vind ik meestal wel leuk omdat dat volgens mij je wimpers mooi krult

On the next two pictures you can see what my lashes look like without any mascara on. They aren’t extremely long or curled on their own, but I don’t think I have to complain about them either. :p
Op de volgende twee foto’s kan je mijn wimpers zonder mascara zien. Ze zijn niet superlang of gekruld, maar ik kan ook niet echt klagen. :pOn the next two pictures I’m wearing just one coat of the mascara. I seriously love the way just one coat of this makes my lashes look! They are beautifully curled and lengthened, and the volume isn’t bad either! I could stop after just one coat and be done!
Op de volgende twee foto’s draag ik één laagje mascara. Ik hou echt van hoe slechts één laagje mijn wimpers eruit doet zien! Ze zijn mooi gekruld en verlengd, en het volume mag er ook wel zijn! Ik zou hier al kunnen stoppen vind ik zelf!But I still wanted to see the effect of two coats too, so take a look at the next two pictures! The volume is perfect after two coats in my opinion. I was really blown away by this mascara. Keep in mind that this is one by one of the cheapest drugstore brands, Catrice! It’s only something like €3, you can’t go wrong, right!
Toch wou ik ook graag het effect van een tweede laagje zien, dus kijk even verder naar de volgende twee foto’s! Het volume is voor mij perfect na twee laagjes. Ik was echt verbaasd over deze mascara. Hou in gedachten dat deze maar iets van een €3 euro kost, dat is sowieso al geweldig!So I wore this mascara for a complete day and here is my verdict. Overall I really, really like this mascara, especially when you consider the price! It did not flake on me at all, it gives a lot of volume after just one coat, but you can build it up if you want and it lengthens and curls beautifully. It does what I want a mascara to do and I don’t have to layer it with other ones, which is great!
Ik droeg de mascara de rest van de dag en hier is mijn uiteindelijke verdict. Over het algemeen vind ik dit echt een heel fijne mascara, vooral als je in gedachten houd dat hij zo goedkoop is! Hij bladerde niet af op mijn gezicht (of hoe zeg je dat :D), geeft veel volume zelfs al na één laagje, maar je kan hem gerust opbouwen als je dat wil en hij verlengt en krult prachtig. Hij doet wat ik wil van een mascara en ik vind het niet nodig om hem met andere mascaras te combineren, wat super is!

I do have a few downsides to this mascara too, but for the price I can deal with those. What I’m talking about is that you have to be careful when applying a second coat, because it could get a little clumpy. Another minor downside is that this mascara doesn’t dry very fast. 
Toch zijn er ook enkele minpuntjes aan deze mascara, maar voor de prijs kan ik hier wel over kijken. De minpuntjes die ik bedoel zijn dat je bij het tweede laagje wel voorzichtig moet zijn, want er zouden klontjes kunnen ontstaan, en dat de mascara niet zo snel droogt.

At the end of the day, I would definitely repurchase this mascara. It’s become one of my go to mascaras and I’m very happy with the way it makes my lashes look!
Uiteindelijk zou ik deze mascara zeker opnieuw kopen. Het is één van mijn go to mascaras geworden en ik ben erg blij over hoe hij mijn wimpers eruit laat zien!

What do you guys think? Have you tried it out too? ^^
Wet denken jullie? Hebben jullie hem al geprobeerd? ^^

When leaving a comment, don’t forget to check of the ‘notify me’ box! ^^
Als je een reactie achterlaat, vergeet dan niet het vakje ‘notify me’ aan te vinken! ^^Advertenties

New Essence 3D Eyeshadow | 11 Irresistible Fox-Trott

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; } .post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; }

Hi dolls!

Today I have another review for you guys! I’ve been trying out the new Essence and Catrice product lately, so I thought some reviews would be helpful for those of you that haven’t bought them yet! ^^ Let’s check out this eyeshadow duo from Essence, shall we? ^^
Vandaag heb ik opnieuw een review voor jullie! Ik ben de laatste tijd vooral de nieuwe Essence en Catrice producten aan het uittesten, dus ik dacht dat het voor degenen die nog niets gekocht hebben reviews wel handig zouden zijn! ^^ Laten we eens naar dit oogschaduw duo kijke, zullen we? ^^

This duo is in the color Irresistible Fox-Trott. I’ve never had one of these eyeshadow duos from Essence before, so this is the first time I tried this out.
Dit duo is in de kleur Irresistible Fox-Trott. Ik heb nog nooit eerder zo’n oogschaduw duo van Essence geprobeerd dus dit is de eerste keer dat ik dit uitprobeer.
As you can see, the swatches are pretty pigmented for a budget brand, which was very promising. I also really like this color combo (which is obviously why I bought it :D).
Zoals je kan zien, zijn de swatches vrij goed gepigmenteerd voor een budget merk, wat erg hoopgevend was. Ik vind de kleurencombinatie ook echt mooi (wat natuurlijk ook de reden was voor mij om het te kopen :D).

Unfortunately the eyeshadows aren’t that pigmented when you apply them on the eyelid. Or at least, the brown one isn’t. They still are really pretty, but very sheer in my opinion. I applied the lightest color on the lid and the brown in the crease, but unfortunately you can’t see this.
Jammer genoeg zijn de oogschaduws niet zo gepigmenteerd wanneer je ze op het ooglid aanbrengt. Of tenminste te bruine is dat niet. Ik vind ze nog steeds heel mooi, maar nogal sheer. Ik bracht de lichtste kleur aan op mijn ooglid en de bruine kleur in de crease, maar daar zie je jammer genoeg niet veel van.What I still can try, is applying them wet, hoping this will work and give the shadows more pigmentation.
Wat ik nu wel nog eens kan proberen, is om ze nat aan te brengen, hopend dat dat wel werkt en de oogschaduws meer pigment afgeven.

What do you guys think? ^^
Wat vinden jullie? ^^

Catrice Prime and Fine Eyeshadow Base VS Essence I Love Stage Eyeshadow Base

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; } .post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; }

Hi dolls!

Today’s post is another comparison post, but this time it’s a battle between two eyeshadow primers. I’ve been struggling with creasing eyeshadows, so let’s find out what I think of these, shall we?
Het artikel van vandaag is nog eens een vergelijking, maar deze keer tussen 2 oogschaduw primers. Ik heb al een tijdje last van creasing oogschaduws, dus laten we eens kijken wat ik van deze denk, zullen we?


The two eyeshadow primers I’m comparing today are the Catrice Prime and Fine eyeshadow base and the Essence I Love Stage Eyeshadow Base. 

De twee oogschaduw primers die ik vandaag vergelijk zijn de Catrice Prime and Fine eyeshadow base en de Essence I Love Stage Eyeshadow Base.


Because my eyelids tend to get pretty oily throughout the day, my eyeshadow almost always crease. So I decided to try out some drugstore eyeshadow primers before trying an expensive high end one like the one from Nars.
Omdat mijn oogleden nogal vet kunnen worden doorheen de dag, creast mijn oogschaduw bijna altijd. Daarom besloot ik enkele drugstore oogschaduw primers te testen, voordat ik een duurdere zou kopen zoals die van Nars. 

On the next picture you can see how my eyeshadow looks on top of both primers. These where shimmery eyeshadows, you can see it better on the last picture. I feel like the essence one gives a tiny bit more pigment to the eyeshadow, but nothing significant at all to be honest.
Op de volgende foto kan je zien hoe mijn oogschaduw eruit ziet bovenop beide primers. Ik gebruikte hier shimmery oogschaduws, je kan dat beter zien in de laatste foto. Ik heb het gevoel dat de Essence primer net iets meer pigment geeft aan de oogschaduws, maar helemaal niet opvallend om eerlijk te zijn.

Left: Essence, Right: Catrice
Links: Essence, Rechts: CatriceThe next picture was taken at the end of the day (after about 8 hours). As you might be able to tell, both creased a tiny bit, but it’s actually not even very noticeable. For the price of both, they did an amazing job!
De volgende foto maakte ik aan het einde van de dag (ongeveer 8 uur later). Zoals je misschien kan zien, zijn ze beide een heel klein beetje gecreased, maar het is eigenlijk echt niet zo fel, dus het is amper te zien. Voor de prijs van beide, vind ik dat ze heel goed hun werk doen!


Overall I’m very happy with both of them. They only start creasing after about 7-8 hours, which is great. If I had to repurchase one of both, I would go for the Catrice one. It stays on a little longer without creasing than the one from Essence. The main reason for that in my opinion is because it isn’t as liquid and it keep my eyelids a little more matte than the Essence one. For now, I don’t think I need the expensive Nars primer! ^^
Over het algemeen ben ik heel blij met beide. Ze begonnen pas na zo’n 7-8 uur te creasen, wat echt geweldig is. Als ik één van beide opnieuw zou moeten kopen, zou ik toch voor die van Catrice gaan. Hij blijft net iets langer zitten zonder te creasen dan die van Essence. De reden hiervoor is volgens mij vooral omdat hij niet zo vloeibaar is en mijn oogleden matter houdt dan die van Essence. Voorlopig denk ik dus niet meer aan het kopen van de dure Nars primer! ^^

What do you guys think of these primers?
Wat denken jullie over deze primers?Catrice Made To Stay Smoothing Lip Polish | 020 Jen & Berry’s

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; } .post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; }

The new product from Essence and Catrice, I’ve been waiting for them like a kid waiting for her christmas presents. :p I finally got my hands on some of them, so expect some reviews coming up soon! ^^ Let’s start with a first one: Catrice’s Made To Stay Smoothing Lip Polish in the color 020 Jen & Berry’s.
De nieuwe producten van Essence en Catrice, ik heb erop zitten wachten gelijk een klein kind dat op zijn kerstcadeaus zit te wachten. :p Ik heb eindelijke enkele nieuwe producten kunnen bemachtigen, dus je kan zeker wat reviews verwachten! ^^ Laten we beginnen met de eerste: Catrice’s Made To Stay Smoothing Lip Polish in the color 020 Jen & Berry’s.


This product was probably my most wanted one out of all the new Catrice products. When I first opened the product to swatch it in the store (yes, there were testers :p), the applicator reminded me of the Rimmel Apocalypse thingys, which made me want them even more. I even wanted to pick up 3 of them, but I thought I’d go for one first, and see how I like it before getting other colors.
Dit product was waarschijnlijk hetgeen waar ik het meest naar uitkeek van alle nieuwe producten van Catrice. Toen ik het voor de eerste keer opendeed om te swatchen in de winkel (ja, er waren testers :p), deed de applicator mij echt denken aan de Rimmel Apocalypse dingetjes, waardoor ik ze nog meer wou. Ik wou er zelfs 3 meenemen maar besloot er eerst eentje uit te proberen.


Now onto the review! When you first apply this lip product it looks like a pretty pigmented gloss. It’s a little sticky, but not as much that it would annoy you, like some other glosses. It claims to stay on for up to 8 hours. I tried this out but unfortunately for me this wasn’t true. The gloss stayed for about 2 hours (I did eat in this time span). Once the gloss is gone, it leaves your lips stained with a lighter version of the color. This stain stayed on for another 2 hours. In total that’s about 4 hours of lip color, so I would definitely touch up, even after the first 2 hours, because the stain is very light.
Nu de review! Bij het aanbrengen lijkt het meteen op een goed gepigmenteerde gloss. Hij is een beetje plakkerig, maar niet in zo’n mate dat het irritant is, zoals sommige andere glossjes. Het beweert tot 8 uur lang te blijven zitten. Ik heb dit uitgetest, maar jammer genoeg was dat niet het geval. De gloss bleef ongeveer 2 uur zitten (waarin ik ook gegeten heb). Eens de gloss verdwenen was, bleef er een lichte stain achter. Deze bleef nog eens zo’n 2 uur zitten. In totaal is dat 4 uur, dus ik zou het product zeker opnieuw aanbrengen gedurende de dag, zelfs al na de eerste 2 uur, omdat de stain maar zeer licht is.


Here’s a swatch of this color on my lips. It is a little bit darker in real life, more like the tip of the applicator in the picture above, but here you can see that it is glossy and it applies evenly, which I really like.
Hier zie je een swatch van de kleur op mijn lippen. In het echt is hij iets donkerder, meer zoals het puntje van de applicator op de foto hierboven, maar je ziet hier wel dat het een glossy kleurtje is dat mooi gelijk aangebracht kan worden, waar ik wel blij om ben.


Overall, for €4,99 I like this product, but I don’t agree on the wear of it. I would definitely reapply this product about 3 times a day. Would I purchase other colors? The lighter one that I wanted probably not, just because that wouldn’t even leave a stain I think, so it would be just like a gloss. The darker ones on the other hand, I would consider to try those out too, but not right now since I’m not blown away.
In het algemeen vind ik dit product voor €4,99 wel leuk, maar ik ben het niet eens over de langdurigheid ervan. Ik zou het zeker zo’n 3 keer per dag opnieuw aanbrengen. Zou ik andere kleuren kopen? The lichtere kleur die ik wou waarschijnlijk niet omdat deze volgens mij niet eens een stain zou achterlaten, dus dit zou eerder een gloss zijn. De donkerdere kleuren daarentegen zou ik wil een kans willen geven, maar nog niet meteen omdat ik niet omvergeblazen ben.Review | Vichy Pureté Thermale 3 in 1 Miscellar Solution

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; } .post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; }

We’ve all heard about micellar Solutions and a lot of people have been reviewing different ones. So have I! I have compared the Bioderma one to the L’Oréal one, which you can read here, and now I will be reviewing another one: Vichy Pureté Thermale 3 in 1.
We hebben allemaal al gehoord over micellaire waters en veel bloggers hebben verschillende hiervan gereviewd. Ook ik deed dat! Ik vergeleek eerder al die van Bioderma en L’Oréal, waarover je hier een review kan lezen, en nu ga ik ook deze reviewen: Vichy Pureté Thermale 3 in 1.

This micellar solutions claims to be for sensitive skin and eyes (including people that wear contacts) and I can definitely agree on that! As you might know if you’ve been following my blog for a while, I have really sensitive skin. This means, among other things, my skin gets red really fast, even just by touching it. The L’Oréal one beat the Bioderma one in my previous post and sensitivity wise the Vichy one is even better! My skin doesn’t get as red when using this compared to the L’Oréal one (which already was great for sensitive skin!), let alone compared to the Bioderma one. 
Dit micellaire water beweert geschikt te zijn voor de gevoelige huid en ogen (inclusief voor wie lenzen draagt) en ik ben het daar zeker mee eens! Zoals je misschien weet als je mijn blog al even volgt, heb ik een gevoelige huid. Dit betekent onder andere dat ik snel rood wordt, zelfs bij de minste aanraking van mijn gezicht. Het micellaire water van L’Oréal was op gebied van gevoeligheid beter dan deze van Bioderma en op dit gebied is die van Vichy zelfs nog beter! Mijn huid wordt niet zo rood bij het gebruiken ervan vergeleken met die van L’Oréal (die ik al heel goed vond voor de gevoelige huid), en al helemaal niet vergeleken met die van Bioderma.

When it comes to removing makeup, this product works just as good as the L’Oréal one and even better than the Bioderma one in my opinion.
Als het op het verwijderen van makeup aankomt, is dit product zeker even goed als die van L’Oréal en zelfs beter dan die van Bioderma naar mijn mening.


This product is free from alcohol and colorants and is ph neutral. It does have some perfume in it, which might be a downside for some of you. For me it isn’t as long as the product doesn’t irritate my skin, which it doesn’t do at all. 
Dit product bevat geen alcohol of kleurstoffen en is ph neutraal. Het bevat wel parfum, wat voor sommigen een nadeel kan zijn. Voor mij is het dat niet, zolang het mijn huid niet irriteert, en in dit geval gebeurt dat helemaal niet.

I got this products from Farmaline, an online pharmacy, to test out, but these are my own opinions (They did not ask me to review this). The Vichy Pureté Thermale 3 in 1 Micellar Solution contains 200ml or 6.76 fluid ounces and you can get it at Farmaline’s website for €14,64 but currently they are only €11,71. It is a little more expensive than the L’Oréal one, but if you have sensitive skin, I would give this one a go anyway! They also have other versions of this product and they ship to a lot of different countries, so definitely check them out. 
Ik kreeg dit product van Farmaline, een online apotheker, om uit te proberen, maar deze meningen zijn volledig van mezelf (Ze vroegen mij niet dit te reviewen). De Vichy Pureté Thermale 3 in 1 Micellar Solution bevat 200ml en je kan het kopen op de website van Farmaline voor €14,64, maar momenteel kost het er slechts €11,71. Het is iets duurder dan die van L’Oréal, maar als je een zeer gevoelige huid hebt, zou ik deze toch eens een kans geven! Er zijn nog andere versies van dit product beschikbaar op de website en ze verzenden naar verschillende andere landen, dus ga zeker eens een kijkje nemen.

Maybelline Color Tattoo Pure Pigment | Improper Copper

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; } .post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; }

Hi guys!

I’ve been really into eyeshadows lately and a while ago I won this Maybelling Color Tattoo Pure Pigment in a giveaway. Click on read more to see what my thoughts are on this product. ^^
De laatste tijd ben ik heel erg into de oogschaduws en een tijdje geleden won ik deze Maybelling Color Tattoo Pure Pigment. Kijk even verder om te zien wat ik ervan vind. ^^

The color I won is Improper Copper, which is a bronzy, coppery brown, as the name says itself. This is a color I can get a lot of use out of because I only wear natural and neutral colors. That’s just because that’s in my comfort zone. 😀
De kleur die ik won is Improper Copper, een brons/koperen bruine kleur, zoals de naam zelf zegt. Dit is het soort kleur waar ik veel plezier aan beleef aangezien ik alleen neutrale en natuurlijke kleuren draag. Ik ben gewoon niet zo’n waaghals als het op kleuren aankomt. 😀


As you can see on the swatch, it’s pretty pigmented (hence it’s a pigment :p), which made me very happy! I hate getting a color that doesn’t even look slightly the way it should be just because the pigmentation is crappy. It is a pigment, a loose eyeshadow, so you could have some fallout when applying this. I don’t mind as much because it is a pigment, but with a baked eyeshadow, I really hate to have fallout. But besides that, it blends in nicely which is another plus.
Zoals je kan zien op de swatch, is dit product redelijk goed gepigmenteerd (het is dan ook een pigment :p), waar ik heel blij om ben! Ik haat het wanneer een kleur totaal niet overeenkomt met hoe hij zou moeten zijn, door slechte pigmentatie. Het is en blijft wel een pigment en dus een losse oogschaduw, waardoor fallout zeker mogelijk is. Ik vind dit persoonlijk niet zo erg, net omdat het een pigment is. Bij een gebakken oogschaduw bijvoorbeeld, zou ik hier echt niet blij mee zijn. Een ander positief punt aan dit product is dat het wel heel erg mooi en gelijk vervaagd kan worden.


So this is all I have to say about this product so far. I haven’t used it that often yet, but it’s enough to create a first impression about it.
Dit was alles wat ik voorlopig over dit product te zeggen heb. Ik heb het nog niet extreem veel gebruikt, maar voldoende om al een oordeel te vormen.

What do you guys think about this product? ^^
Wat vinden jullie van dit product? ^^


Battle of the micellar solutions/waters | L’Oréal vs Bioderma Strijd van de micellaire wateren | L’Oréal vs Bioderma

Hi Lovelies!.post h1 small{ display: block!important; font-size: 14px!important; font-weight:normal!important; }

Something probably every beauty blogger already tried is a micellar solution. These got very popular when Bioderma first came out with one but a lot of other brands got on the bandwagon and so I wanted to try them too! In this post I will give my opinion on two micellar solution: The L’Oréal one and the Bioderma one.
Iets dat waarschijnlijk iedere beauty blogger al geprobeerd heeft is een micellair water. Deze zijn zo populair geworden toen Bioderma voor het eerst met eentje uitkwam. Een heel aantal zijn gevolgd en daarom wou ik er graag enkele proberen. In dit artikel geef ik mijn mening over twee merken: Deze van L’Oréal en van Bioderma.


Bioderma – Sensible H20 Micellar Solution Sensitive Skin
I got this in my first Deauty box and was super happy because I really wanted this! When I first tried this I was amazed at how well it took my makeup of. I just used 2 cotton rounds with some of the product, laid them on my eyes for a few seconds and wipe of the makeup. Than I took another cotton round with product to remove my face makeup. To remove every single bit of makeup with Bioderma, I use about 5 cotton rounds (depends on how much makeup I’m wearing), so I do use quite a bit of product. I do think it is a little expensive for the amount of product you get but it leaves my skin very clean and soft and doesn’t irritate at all while I do have sensitive skin.
Bioderma – Sensible H20 Micellar Solution Gevoelige Huid
Ik kreeg dit in mijn eerste Deauty box en daar was ik enorm blij mee omdat ik het graag eens wou hebben! Toen ik dit voor de eerste keer probeerde was ik verbaasd over hoe goed dit mijn makeup verwijderde. Ik nam gewoon 2 wattenschijfjes met wat product op, legde ze voor een paar seconden op mijn ogen en veegde dan de makeup af. Daarna nam ik nog een wattenschijfje voor mijn gezicht. Om echt alle makeup te verwijderen met Bioderma, heb ik ongeveer 5 wattenschijfjes nodig (hangt ervan af hoeveel makeup ik draag), dus ik heb redelijk wat product nodig. Ik vind het persoonlijk wel aan de dure kant voor de hoeveelheid die je krijgt, maar mijn gezicht voelt achteraf enorm proper en zacht en het irriteert helemaal niet terwijl ik toch wel een gevoelige huid heb.

L’Oréal – Skin Perfection 3 in 1 Purifying Micellar Solution (Diferently called in Belgium)

When it comes to the L’Oréal one, I use the same method to remove my makeup. I use about the same amount of product but keeping in mind that this is way less expensive than the Bioderma one, this to me seems a better deal. Next to the advantage in price, this one also removes my eye makeup better! It leaves my skin feeling the same as with the Bioderma one (although I’ve heard people saying it irritates their skin, I doesn’t irritate mine at all) and you get a lot more product for a better price.

L’Oréal – Sublime Soft Verzachtend Micellair Water 3 in 1
Als het op de versie van L’Oréal aankomt, gebruik ik dezelfde methode om mijn makeup te verwijderen. Ik gebruik ongeveer dezelfde hoeveelheid maar wanneer je eraan denkt dat deze veel goedkoper is dan die van Bioderma, is dit een betere deal volgens mij. Naast het voordeel van de prijs, vind ik persoonlijk ook dat deze mijn oogmake-up beter verwijdert. Mijn huid voelt achteraf hetzelfde als wanneer ik Bioderma gebruik (hoewel ik al gelezen heb dat het de huid irriteert, doet het dat bij mij totaal niet) en je krijgt veel meer product voor een betere prijs.


Which one will I be repurchasing?
I’m almost out of both at this moment so I will have to repurchase one of them soon. For me this battle is very clear: L’Oréal is the winner. Both Bioderma and L’Oréal do the same, but L’Oréal does it a little better and is cheaper. The one from L’Oréal will soon be purchased!

Welke ga ik opnieuw kopen?
Beide heb ik ondertussen bijna opgebruikt dus ik moet binnenkort maar eens een nieuwe kopen. Voor mij is deze battle duidelijk: L’Oréal wint. Zowel Bioderma als L’Oréal doen hetzelfde, maar L’Oréal doet het net iets beter en is goedkoper. De versie van L’Oréal zal dus snel opnieuw gekocht worden!

What do you think of both?
Wat denk jij over beide?

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.