Monthly Goals | December ❄️ #BigBlogmasProject Day 2

Hi beauts!

I’m back with a tiny post about this month’s goals for my blog. I reached all of them last month except for 1 twitter follower so I’m super happy about that! Let’s hope I can reach them again this month! ^^
Ik ben weer terug met een klein artikel over de doelen van de maand voor mijn blog. Vorige maand heb ik ze allemaal bereikt op 1 twitter volger na, dus daar ben ik heel erg blij mee! Laten we hopen dat ik ze deze maand ook kan halen! ^^
My links:
GFC: 
Right side bar of my blog. 🙂 
       Recther zijbalk van m’n blog. 🙂
YouTube 

xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 

| Bloglovin’ | Twitter | Instagram | YouTube |


Advertenties

Twitter Blogging Chats

Hi Lovelies!.post h1 small{ display: block!important; font-size: 14px!important; font-weight:normal!important; }


In this post you can find all of my favorite chats on twitter! Come join us if you like! ^^
In dit artikel laat ik jullie mijn favoriete twitter chats zien! Doe zeker eens mee! ^^

Times are in GMT! 🙂
Uren zijn in GMT, voor België is alles dus een uurtje later! 🙂

For those of you that don’t know all of these chats, here’s what they’re about:
Voor degenen die niet alle chats kennen, hier geef ik even aan waar ze over gaan:


Beauty bloggers chats:
– #bbloggersIG: Post a photo on Instagram of your favorite product of the week.
– #BeautyTalk: Beauty bloggers chat.
– #bbloggers: Beauty bloggers chat.
– #beautychat: Beauty bloggers chat.
– #fblchat: Fashion, beauty and lifestyle bloggers chat.

Fashion bloggers chats:
– #fbloggers: Fashion bloggers chat.
– #fblchat: Fashion, beauty and lifestyle bloggers chat.

Lifestyle bloggers chats:
– #fblchat: Fashion, beauty and lifestyle bloggers chat.
– #lbloggers: Lifestyle bloggers chat.

Other/General chats:
– #craftblogclub: Got a craft blog or love crafting? Join in!
– #BlogGab: Blogging chat.
– #tbloggers: Teen bloggers chat.
– #BBOE: Bloggers Bit Of Everything – A general chat, rant and catchup.
– #foodbloggers: Food bloggers chat.

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.

Monthly Goals | November

Hi sweeties!

I recently started doing monthly goals posts, so here’s my second one! If you mist my first one, you can see the progress I made here.
Ik ben onlangs begonnen met artikels te maken rond mijn maandelijkse doelen, dus hier is een tweede artikel! Als je mijn eerste gemist hebt, kan je mijn vooruitgang hier zien.

Last month I didn’t reach all of my goals, so hopefully I will this month! If you like my blog and want to help me reach my goals this month, I would be really happy. ^^
Vorige maand heb ik mijn doelen niet allemaal bereikt, maar hopelijk lukt dat deze maand wel! Als je mijn blog leuk vindt, zou het mij heel blij maken als je me zou willen helpen met mijn doelen van deze maand. ^^ 

My links:
GFC: 
Right side bar of my blog. 🙂 
       Recther zijbalk van m’n blog. 🙂
YouTube 


xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 14px!important; font-weight:normal!important; }

Monthly Goals | October

Hi dolls!.post h1 small{ display: block!important; font-size: 14px!important; font-weight:normal!important; }

Today’s post will be a little different. It won’t be anything beauty, fashion or lifestyle related, but it will be something I’m pretty excited about. So keep on reading to find out! ^^
Het artikel van vandaag is een beetje anders. Het heeft niets met beauty, fashion of lifestyle te maken, maar het is iets waar ik wel enthousiast over ben. Dus blijf zeker lezen om te weten wat! ^^

I saw this on a few other blogs (Megan from Little Miss Average) and decided to do the same: Put my goals for my blog to paper (or in this case, to screen)! I made a little image which shows the amount of followers I would like to reach on every platform by the end of this month. I’m not going to go further into detail just because I don’t thing anything else has to be said in a post like this. :p 
Ik zag dit al op enkele andere blogs (Megan van Little Miss Average) en besloot het zelf ook te doen: Mijn doelen voor mijn blog op papier zetten (of in dit geval op scherm)! Ik heb een afbeelding gemaakt waarop het aantal volgers te zien is dat ik per platform deze maand zou willen bereiken. Ik ga er verder niet meer op ingaan, gewoon omdat ik denk dat dat bij een artikel als dit niet nodig is. :p

If you like my blog and want to help me reach my goals, I would be really happy. ^^
Als je mijn blog leuk vindt, zou het mij heel blij maken als je me zou willen helpen met deze doelen. ^^ 

My links:
GFC: 
Right side bar of my blog. 🙂 
       Recther zijbalk van mn blog. 🙂

xoxo
Sweet. Sparkly. Serendipity.