Spending Ban Update + Haul

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; } .post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; }

Hi my beauty lovers!

As you might know, I did a spending ban this month which ended successfully last weekend! I’m really proud of myself for sticking to this and it seems like my shopping addiction has dropped a little by doing this! Yay! 😀 I basically did the spending ban so that I had some extra money to shop in Aachen, where I went last weekend. But because the urge to shop dropped during the spending ban I didn’t buy a lot and didn’t buy anything ever since, so that’s good right? Today I’ll show you what it is that I got this weekend. ^^
Zoals je misschien wel weet deed ik de afgelopen maand een spending ben die ik vorig weekend succesvol afrondde! Ik ben echt trots op mezelf dat ik het heb volgehouden en het lijkt zelfs dat ik niet meer zo’n drang heb om te gaan shoppen! 😀 De reden voor deze spending ban was zodat ik in Aken wat kon shoppen. Maar omdat ik die drang nu eigenlijk niet meer zo heb, heb ik ook niet zoveel gekocht. Vandaag laat ik jullie zien wat ik wel kocht. ^^


1. Soap & Glory Glad Hair Day Shampoo
This is my favorite shampoo EVER! And since I can’t get this in Beglium and saw this in Douglas, I thought I could get one backup of this.

1. Soap & Glory Glad Hair Day Shampoo
Dit is mijn favoriete shampoo OOIT! En aangezien je deze in België niet vindt en ik hem in de Douglas zag, kocht ik een backup.

2. Lush Lip Scrub in Bubblegum
I already had the one in Popcorn, but that one was really old and completely dried out. And since I didn’t have any other lip scrubs, I allowed myself to get this one again! ^^

2. Lush Lip Scrub in Bubblegum
Ik had van Lush al een Popcorn versie hiervan, maar deze was oud en uitgedroogd. En aangezien ik geen enkele andere lip scrub meer heb, vond ik dat ik deze wel mocht kopen! ^^

3. Rituals Magic Touch Cherry Blossom & Rice Milk Ultra Rich, Whipped Body Cream
I’ve been wanting one of these for a very long time. I couldn’t choose between this scent and the pink one, but eventually went for this one since the pink is a little more sweet and I already have a ton of sweet body butter.

3. Rituals Magic Touch Cherry Blossom & Rice Milk Ultra Rich, Whipped Body Cream
Ik wil al enorm lang een Rituals Body Butter. Ik kon echt niet kiezen tussen deze en de roze versie maar omdat die iets zoeter is en ik al altijd voor de zoete body butters ga, besloot ik deze keer eens voor een frissere geur te gaan.

4. Rituals Mini Home Fragrance Sticks in Under a Fig Tree, Fresh Fig & Copaiba
This was a present from my mom. She saw that I liked this as well in the store but because Rituals is a little expensive I didn’t buy this. She decided to get it for me instead! ^^ So sweet of her!

4. Rituals Mini Home Fragrance Sticks in Under a Fig Tree, Fresh Fig & Copaiba
Dit was een cadeautje van mijn mama. Ze zag dat ik deze ook wel graag wou, maar omdat Rituals nogal duur is kocht ik hem zelf niet. Ze besloot dan om hem voor mij te kopen! ^^ Superlief! 

5. Essence XXXL Longlasting Lipgloss Matte Effect
I already have one of these but I really wanted the pink one that they didn’t have where I live. And because this was so inexpensive, I decided to get it.

5. Essence XXXL Longlasting Lipgloss Matte Effect
Hiervan heb ik al eentje, maar ik wou graag de roze versie die ik hier nergens kon vinden. En omdat dit zo’n goedkoop product is, kocht ik hem ook gewoon.

6. Catrice Ultimate Lash Multimizer Volume Mascara
Basically the same reason as the Essence lipgloss. 😀

6. Catrice Ultimate Lash Multimizer Volume Mascara
Deze kocht ik eigenlijk om dezelfde reden als de Essence Lipgloss. 😀

7. Essie Nail Lacquers in Bikini So Teeny and Sunday Funday
These are so expensive in Belgium (€10,99)! I found them for only €7,99 in a shop called Müller, so I couldn’t resist!

7. Essie Nail Lacquers in Bikini So Teeny and Sunday Funday
Essie lakjes zijn zo duur in België (€10,99)! Ik vond ze voor maar €7,99 in een winkel die Müller noemde, dus ik kon ze niet laten liggen!

8. Chia Seeds and Peanut Butter
I’ve been really into healthy foods and super foods lately so I really wanted to try these.
8. Chia Seeds and Peanut Butter
Ik ben de laatste tijd heel erg into gezond eten en super foods, dus ik wou deze graag eens proberen.

Let me know if you want a review on any of these product! ^^
Laat me weten of je van een product hiervan graag een review ziet! ^^

When leaving a comment, don’t forget to check of the ‘notify me’ box! ^^
Als je een reactie achterlaat, vergeet dan niet het vakje ‘notify me’ aan te vinken! ^^Advertenties

Spending Ban | Why? For How Long? How?

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; } .post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; }

Hi dolls!

Today’s post is a little update. I’ve mentioned this on twitter before, but for those of you who don’t follow me yet: I’m doing another spending ban. Keep on reading if you want to know why, for how ling and things like that. ^^
Het artikel van vandaag is een kleine update. Ik heb dit eerder al op twitter gezegd, maar voor degenen die mij daar nog niet volgen: ik doe opnieuw een spending ban. Lees even verder als je wil weten waarom, voor hoelang en meer. ^^


For those of you who don’t know yet, a spending ban is a period where you don’t buy anything unnecessary, such as makeup. :p
Voor zij die het misschien nog niet weten, een spending ban is een periode waarin je niets onnodig koopt, zoals makeup. :p

The reason for starting another spending ban is because I will be going to Aachen in Germany on the 29th of march. Since I want to do some shopping there, I want to save a little first. 
De reden dat ik opnieuw een spending ban doe, is omdat ik 29 maart naar Aken ga in Duitsland. Aangezien ik daar toch ook wel wat wil kunnen shoppen, moet ik eerst wat sparen van mezelf. 

I’m starting my spending ban tomorrow. I actually wanted to start today, but I’m going to a few shops today with my best friend so I can’t promise I won’t buy anything. 😀 As long as I succeed a spending ban of 30 days, it’s okay and I will still have more than 30 days if I start tomorrow. I’m allowing myself to still buy some things today, not too much though! Starting tomorrow, I won’t buy anything anymore, except when I really need something. When I say need, I mean things like shampoo for example because I obviously can’t not wash my hair. 😀 But when I’m out of something makeup wise, I’m not considering that as ‘needing’ a new one. :p
Ik begin mijn spending ban morgen. Ik wou eigenlijk vandaag starten, maar omdat ik vandaag nog naar enkele winkels ga met mijn beste vriendin, kan ik niet beloven dat ik niets ga kopen. 😀 Het maakt op zich ook niet uit, zolang ik hem maar minsten 30 dagen doe, en daar kom ik zeker aan als ik morgen begin. Ik laat mezelf dus toe om vandaag nog enkele dingen te kopen, maar niet te veel! Vanaf morgen koop ik niets meer, behalve wanneer ik echt iets nodig heb. En daarmee bedoel ik dan zoiets als shampoo, aangezien ik mijn haar niet gewoon niet kan wassen. 😀 Maar wanneer iets van mijn makeup op is, heb ik dat niet nodig in mijn ogen, dus koop ik ook niets nieuw. :p

Whenever I buy something (other than food obviously :p), I will mention that in an update post, so you guys will be able to tell whether it was something I needed, or whether I cheated and bought something I didn’t need. 😀
Wanneer ik iets koop gedurende de spending ban (behalve eten dan :p), zal ik dat vermelden in een update post, zodat jullie zelf kunnen zien of ik enkel dingen kocht die nodig waren of of ik eigenlijk vals gespeeld heb en iets kocht dat ik niet nodig had. 😀

For how long will I be doing this spending ban? Up until march 29th, so for about a month. On that day I will be in Germany, so I will be allowed to buy things again. Yaayy 😀
Hoelang zal ik deze spending ban proberen vol te houden? Tot 29 maart, dus ongeveer een maand. Op die dag ben ik al in Duitsland, dus dan wil ik mezelf toch toelaten iets te kopen. Yaayy 😀

That’s it for today. If you have any tips on how to succeed, please let me know in the comments. Because as a beauty blogger, I can always use some tips and help with this. 😀
Dat was het voor vandaag. Als je nog tips hebt om dit vol te houden, laat het dan zeker even achter in de comments. Want als beauty blogger kan ik op dat gebied altijd wel tips en hulp gebruiken. 😀