Wreck This Journal #1 | #2014BloggerChallenge Topic 3

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; } .post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; }

Hi dolls! 

As you might know, I have bought a Wreck This Journal recently for my Day Zero Project! I have started this journey so let’s see what I did so far! 😀
Zoals je misschien weet heb ik een Wreck This Journal gekocht voor mijn Day Zero Project! Ik ben hieraan begonnen dus laten we eens zien wat ik al gedaan heb! 😀


The progress isn’t huge because of my exams, but I decided to start these posts to get me going on this! 😀 Here is what I have done so far!
De vooruitgang is niet gigantisch om wille van mijn examens, maar ik besloot deze reeks artikels toch te beginnen zodat ik wat op gang kom! 😀 Hier kan je zien wat ik tot nu toe al gedaan heb!

 


Advertenties

Wreck This Journal ❄️ #BigBlogmasProject Day 13

Hi dolls! 

I’ve started my “Wreck This Journal” which is another of my ‘Day Zero Project’ goals. 
Ik ben mijn “Wreck This Journal” begonnen, wat één van mijn ‘Day Zero Project’ doelen is.


This is another super short post, sorry guys, but I’m too busy. 😦 I just wanted to let you guys know I started this and will be posting once in a while about it. This will happen when I finished a few pages, so I have something to write about.
Dit is opnieuw een super kort artikel, sorry meiden, maar ik heb het zo druk. 😦 Ik wou gewoon even laten weten dat ik dit begonnen ben en hier dus af en toe over zal schrijven. Dit zal gebeuren wanneer ik enkele pagina’s af hebt zodat ik iets heb om over te schrijven.

Do you have a ‘Wreck This Journal’? Send me a link! I would love to see it! ^^
Heb jij een ‘Wreck This Journal”? Stuur me je link! Ik zou het graag zien! ^^


xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity.