❀ Springspiration ❀

.post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; } .post h1 small{ display: block!important; font-size: 12px!important; font-weight:normal!important; }

Hi angels!

Today’s post is a little different. I found a lot of cute images on the app called “We Heart It” and I got in a spring/summer mood. So I decided to share them with you just to make my blog a little more springy! ^^ Hopefully you get some fashion/accessories/makeup/food inspiration for spring and summer yourself by looking at these pictures. Enjoy! ☺️
Het artikel van vandaag is een beetje anders. Ik vond een heleboel leuke foto’s op een app die “We Heart It” noemt en ik geraakte er helemaal door in de lente/zomer stemming. Dus besloot ik ze te delen met jullie om zo ook mijn blog een beetje het lentegevoel te geven! ^^ Hopelijk kunnen jullie hier zelf ook wat fashion/accessories/makeup/food inspiratie uit halen voor de lente en de zomer. Enjoy! ☺️

When leaving a comment, don’t forget to check of the ‘notify me’ box! ^^
Als je een reactie achterlaat, vergeet dan niet het vakje ‘notify me’ aan te vinken! ^^Advertenties

New Years Inspiration: Be Yourself | #2014BloggerChallenge Topic 1

Hi beauties! 

As you may or may not know, this year I’m taking part of the #2014BloggerChallenge. This means we will get 2 topics each month to write about and the first topic was ‘New Years Inspiration’. In this post I will be sharing some inspiring quotes and pictures and tell you what they mean to me!
Zoals je misschien weet, doe ik dit jaar mee aan de #2014BloggerChallenge. Dit houdt in dat we 2 maal per maand over een gegeven topic zullen schrijven en het eerste topic is ‘Nieuwjaarsinspiratie’. In dit artikel ga ik enkele quotes en afbeeldingen met jullie delen en vertellen waarom ze mijn inspireren!


For this first topic I chose to talk about being yourself. This is something I learnt through blogging, which I’m really thankful for. I’m a very insecure person but thanks to talking to other bloggers, I learnt that I should just be myself and don’t care about what others think, which I used to do all the time. I still do this a little, but I can’t change that completely in such a short space of time.
Voor dit eerste topic koos ik voor ‘jezelf zijn‘. Dit is iets dat ik door bloggen geleerd heb, waar ik heel dankbaar voor ben. Ik ben een heel onzeker iemand maar dankzij andere bloggers heb ik geleerd dat ik mezelf moet zijn en me niet moet aantrekken wat anderen denken, wat ik wel altijd deed. Ik doe dit nog steeds een beetje, maar op zo’n korte tijd kan dat niet volledig weg zijn.

The first picture inspired me because it’s just so true! No one should be wasting their own personality just because of what other people might think. I love how they imaged these masks because this is what a lot of people do: hide behind a mask, for reasons like mine: being insecure and unconfident. 
De eerste afbeelding inspireerde me omdat het gewoon waar is! Niemand hoort zijn eigen persoonlijkheid te verspillen om wille van wat anderen zouden kunnen denken. Ik vind de maskers geweldig, omdat dit iets is dat veel mensen doen: zich verstoppen achter een masker, voor redenen zoals die van mij: onzeker en niet zelfverzekerd genoeg zijn.

The second quote I picked out is ‘Be yourself because an original is worth more than a copy’, which  completely matches the first one, and again I completely agree, even though this isn’t very easy for a lot of us.
De tweede quote die ik koos is ‘Be yourself because an original is worth more than a copy’, die volledig aansluit bij de eerste. Ook hier ban ik het volledig mee eens, ook al is dit voor velen niet zo makkelijk.


You could be so much happier by being yourself. Just do what you love, don’t worry about what others think. If they think negative about you, they’re not even worth your time thinking about them!
Je kan zoveel gelukkiger zijn door jezelf te zijn. Doe gewoon waar je van houdt en maak je geen zorgen over wat anderen denken. Als ze negatief over je denken, zijn ze het niet eens waard dat jij aan hen denkt!


The last quote also incorporates something that’s been discussed a lot on blogs like these: makeup and fashion. Off course I love makeup and fashion and all that jazz, and maybe you do too, but we should all keep in mind that we don’t have to use it to cover ourselves up. We should use it to enhance out inner beauty!
De laatste quote neemt ook iets op dat been besproken wordt op blogs als deze: makeup en fashion. Natuurlijk hou ik van makeup en kleding, en misschien jij ook, maar we moeten het niet gebruiken om onszelf achter te verbergen. We moeten het gebruiken om onze innerlijke schoonheid meer naar buiten te brengen! 


So these are some quotes that really inspired me because I’m not used to being myself and still am trying my hardest at it! This new year will be all about that for me. So this is my new years inspiration, this is what this year will be all about for me!
Zo, dit waren enkele quotes die mijn inspireerden omdat ik het niet gewoon ben om volledig mezelf te zijn en nog steed hard mijn best doe! Dit jaar zal daar volledig om draaien voor mij. Dus dit is mijn nieuwjaarsinspiratie, dit is waar dit jaar voor mij om zal draaien!

Hope you guys enjoyed this and maybe it even helped someone out!
Hopelijk vonden jullie dit een leuk artikel en heeft het misschien zelfs iemand geholpen!


xoxo 
Sweet. Sparkly. Serendipity. 
Romina